BVerův Diferenční Deníček

Podobně, jako některá hnutí či skupiny vstupují do ilegality, AmberCrew zvolna vstupuje do virtuality.

Jednoduše řečeno, Ambrzín dělají lidé, jejichž vzájemná prostorová konfigurace hraje čím dál tím menší roli. Jestliže na samém začátku AmberZinu stál hlavně server Amber a lidé úzce semknutí kolem něho (semknutí lokální sítí katedry), nyní divergují redaktoři AmberCrew dál a dál od dejvické laborky.
MaCíčEK připravuje týdenní vydání ze strahovského stroje, Aston dodává materiály ze Smíchova, Beck se vypařil kdoví kam a BVer si odskočil na nějakou dobu do Spojeného království.
Zobecníme-li tuto tendenci, pak budoucnost elektronických redakcí spočívá v dokonalém pokrytí globu navzájem dobře propojenými redaktory.

Dost již plků, o čem je tedy bude Diferenční Deníček? O všem, co se BVerovi zdálo zaznamenáníhodné během jeho britského pobytu. Například zjištění, že londýnští holubi jsou stejní jako jejich pražští kolegové, nemá v Diferenčním Deníčku co dělat. Nebude to záznam jednotlivých dnů, BVer není svůj (neviditelný) pes, aby se zavázal k něčemu takovému. Kromě toho by to třeba některé dny mohla být nuda k nečtení.
Slůvko Diferenční v názvu má dva významy. Prvním cílem Diferenčního Deníčku je zachytit rozdíl mezi životem v doménách .cz a .uk. Rozdíl prostorový je nasnadě. Dalším, možná méně výrazným významem je ale rozdíl časový. BVer má možnost porovnávat Bristol v roce 1996 s Bristolem v roce 1994, kdy tu byl na svém prvním odskoku. Uvidíme.

A vůbec:
Když může mít Interkom Marocký deníček, proč by nemohl mít AmberZine Anglický deníček?.

BVer, 14.5.

<-Návrat do hlavní stránky BDD