Darwin a ti druzí

Jan Hurych

(Pohled z třetí dimenze)

Především na vysvětlenou - tím Darwinem nemyslím ani:
a) Development Aeronautics Revolutionizing Wind-tunels with Intelligent systems for NASA
b) či Data Acquisition and Recording WINdows (firmy Yokogawa)
c) nebo DAta Repository and Windows INformation (University of California, San Diego),
ale Charlese Darwina, otce teorie o vývoji druhů. Jak vidíte, jeho jméno je tak popularní, že se už po něm pojmenovává skoro všecko.

Poslední dobou se zájem o Darwina ještě zvýšil - tentokrát na WEBu, což dokazuje, že přes sto let starý svár mezi darwinisty a kreacionisty (to jsou ti, co věří, že živočichové - včetně člověka - byli vytvořeni silou či bytostí inteligentní), tedy že tento souboj se stále vede s opravdu neutuchajícím elánem a novými triky. Tomu odpovídá i patřičný objem digitální fantazie , kterou obě strany na síti prezentují jakožto "vědecká fakta", nad kterými musí i čtenář sci-fi kroutit beznadějně hlavou.

Ale abych začal od počátku - tedy ne od toho, o který se ti pánové hádají, ale od toho, co tu bitku vyvolal - na počátku bylo slovo, tedy NBC televizní show, která se konala v únoru 1996, pod názvem "Záhadné počátky člověka" (The Mysterious Origins of Man), kde program uváděl a komentoval sám Mojžíš (tedy ne on, ale jeho představitel ze starší zfilmované verze Bible), Charlton Heston. Čím že se ta show zabývala? Novými i staršími důkazy, že se Darwin zmýlil, že totiž lidstvo může být o mnoho milionů let starší, než se předpokládá. Existují prý důkazy, že lidé žili ve stejné době jako dinosauři a podobně.

Show byla pochopitelně hned napadena darwinisty a od té doby se to pere, až peří lítá: na jedné straně z pterodaktylů, na druhé straně zase z andělů. Ono totiž podle výzkumu až padesát procent kreacionistů věří v boha a pan Darwin sice boha neodstranil, ale udělal něco daleko horšího - on ho totiž zbavil důležitosti. A tak se na obou stranách už zase vytahují otřepané pseudodůkazy a obě se navzájem obviňují z podvodů a zločinů proti vědě. Pro neutrálního diváka (jsou vůbec takoví?) by to vypadalo spíše jako veselohra, kdyby se nejednalo o dva na smrt znepřátelené tábory, pro které je jejich přesvědčení - sem by se hodilo spíše slovo ideologie - důležitější, než pravda sama. Ale kde je vlastně ta pravda? A je to jen jedna z nich? Nebo obě? Nebo žádná?...

Historicky vzato, až do doby t.zv. "opičího procesu" v USA, který tehdy vyhrál "pro Darwina" právník Clarence Darrow, nebylo veřejné mínění na straně Darwina; většinou jeho teorii nebralo příliš vážně. Dnes stojí veřejné mínění převážně za Darwinem.a jako kdo tehdy byl pro Darwina, byl označen jako "neznaboh a hříšník", kdo je teď proti Darwinovi, není pro publikum dost "politically correct". Existuje vůbec nějaká možnost smíření? Asi ne, protože obě strany mají jen velice úzký úhel vidění, tedy t.zv. tunelvizi. A dvě tunelvize vám nikdy dohromady neudělají jednu stereovizi.

Ale zpět k té show: už název byl ironický, totiž narážka na titul Darwinova spisu :"The origin of species". Pořad dále konstatoval, že:
a) V Mexiku byla nalezena špice od kopí, stará 250 tisíc let
b) Kostra hominida tj. předchůdce člověka, pojmenovaná Lucy (podle písně Beatles :"Lucy in the sky with diamonds", která se tehdy v kempu archeologů často hrála), je vlastně montáž. Že totiž Lucka, lépe řečeno její kostra, byla složena z částí, které se nalezly až o 60 metrů níže a až dva kilometry od sebe. A podobně i "Java-man" byl podvod, což se prý tutlalo až do roku 1984. c) Theorie C.E. Hapgooda, která kdysi upoutala samotného Einsteina (o posunu zemské kůry v době ledové, díky váze ledovců) je také více méně potvrzena mapou Antarktidy (Oronteuse Finaeuse) z roku 1532
d) V Texasu (Glen Rose) byly nalezeny lidské stopy hned vedle dinosauřích
e) Byl nalezen zkamenělý prst, udajně lidský, z téže doby
f) Existují důkazy, že město Tiahuanaco (v Bolivii), egyptské sfingy a i jiné stavby lze datovat do doby nejméně dvanáct tisíc let před naším letopočtem.

Darwinisté ovšem nejprve nazvali film propagandou, a snažili se zdiskreditovat osoby, které se show zúčastnili (britského autora R.Miltona, archeology N. Steeda a O. Riveru a egyptologa J.A. Westa), ale když ani to nepomohlo, museli zasednout a pokusit se uvedené důkazy do detailu popřít. Jak se jim to povedlo, posuďte sami:
a) Nebylo určeno stáří hrotu kopí, ale horniny, kde hrot
ležel. To je výborný trik, ono se dá určit totiž JEN stáří horniny a tím svedete podezření na nálezce, tedy na jeho tvrzení, že hornina byla v době nálezu neporušená)
b) Lucy: nálezce sice přiznal, že koleno nalezl daleko od ostatních kostí, ale mínil prý tím JINÉ koleno (a ne od Lucky)
c) Váha ledu by sama nestačila posunout zemskou kůru (o Einsteinovi ani zmínka, přece nebudou JEHO obviňovat z omylu!)
d) Lidské stopy? Podvod: byly vytesány do zkameněliny dlátem! Podle jiných obhájců to jsou zase stopy nějakého jiného ještěra (viděl jsem fotku a řekl bych, že tahle námitka JE nehorázný nesmysl)
e) Dotyčný prst není vůbec prst, natož lidský
f) Jedná se o chyby v datování - t.j. pomocí doby rozpadu radioaktivního uhlíku. Poznámka: Je podivuhodné, že tyto chyby se nikdy nevyskytují u nálezů, které potvrzují Darwinovu teorii.

Pro show byly použity detaily z následujích knih:
R.Milton: "Shattering the Myths of Darwinism" (Tuto knihu jsem četl. Milton je technicko-vědecký spisovatel z Anglie a má svůj výzkum velmi dobře dokumentovaný)
Graham Hancock: "Fingerprints of the Gods"
Robert Bouval: "Orion Mystery"
Rand and Rose Flem-Ath "When the Sky Fell"

Zde by patřilo i uvést i tam nejmenovanou knihu P.E. Johnsona "Darwin on Trial", kde autor argumentuje, že Darwiova teorie vlastně nebyla nikdy dokázána a že "chybějící článek" (missing link) se nikdy nenašel. Na což mu darwinisté odpověděli, že se našel, dokonce několik(!) a každý jiný. Johnson tvrdí, že on evoluci nepopírá, ale že podle něho probíhala s nějakým účelem. Čili že neprobíhala jen skrze náhodné mutace, ze kterých pak jen ty nejzdatnější přežily. Tím ovšem odporuje Darwinovi, u kterého je to první - příčina a to druhé - následek.

Jak už jsem naznačil, v tomhle zmatku nevíme, komu máme věřit. Nedostatkem obou táborů je, že jediný podstatný důkaz vidí v archeologických nálezech a obávám se, že ty nebudou nikdy plně přesvědčující, ani pro jednu, ani pro druhou stranu. Darwinisté jsou v nevýhodě: jejich teorie nám neříká, jak bude lidstvo vypadat v budoucnosti. Protože nevědí, proč a jak mutace vznikají, vymlouvají se na to, že jsou náhodné (a dál se nestarej!). Jejich odpůrci si to udělali lehčí hned od začátku: lidé vypadají tak, jak byli stvořeni a budou tak vypadat pořád. Neptejte se ale, proč tak vypadají - to je jedno z tajemství, která zná jedině Stvořitel ( a opět: dál se nestarej!). Ani nedávné prohlášení papeže o Darwinovi na situaci nic nezmění - jde o pouhé gesto, ne o nějakou změnu dogmat. Kompromis v blízké budoucnosti asi také nepadá v úvahu : dovedete si představit, že by OBĚ strany v něčem souhlasily?

Je zde ovšem ještě třetí pohled (lépe řečeno pohledy), tak říkajíc z té třetí dimenze. Je vyjádřen třeba názory lidí jako je biochemik Behe, molekulární biolog Senapathy či astrofyzik Wyller. Ale o tom snad až příště...

jansan