Přání otcem skutku?

(Čistě imaginární Dimenze)

Jan Hurych

Internet není jen zbrusu nové medium, on má v sobě něco, co ostatní media nemají: dokážete totiž naplňovat lidi pocitem sounáležitosti a inspirace, kterou nenajdete ve školních lavicích ani na obrazovkách televizorů. Zatímco toto století bude více známo vynálezem zbraní hromadného ničení, příští století bude pravé století počítačů a komunikací. Není divu, že lidé, kteří jsou tomu blízko, jsou inspirováni k akcím, které by se zdály být neslučitelné s jejich vědeckou znalostí a postavením. Vzpomeňme si jen na Howarda Rheingolda a jeho Electrical Minds (viz můj článek o Vitruální virtuozitě). Co je to něco, co nutí představitele různých vědeckých a technických oborů zajímat se o „propojení vědy a umění a ostatních zdánlivě nesourodých oborů lidského konání"?

Výraz v závorce jsem si vypůjčil od jiného takového futurologa, na kterého jsem narazil při mém browzdání na webu. Kdo to je? Je to Dr. Cliff A. Pickover, autor mnoha populárních knih, jako jsou Klíče k nekonečnosti, Počítače a představivost, IQ test pro nepozemšťany, Cestovní průvodce po černých dírach a j. V poslední době také dopisuje SF knihu, nazvanou Pavoučí nohy. Je autorem asi 200 článků, patentu na 3D myš (počítačovou) a pracuje ve výzkumu firmy IBM, kde obdržel 14 odměn za záslužnou práci. Je navíc editorem mnoha technických časopisů a také píše povídky do Discoveru. Jeho články tisknou ve Wired, Washington Postu a Scientific American. Je často vidět na CNN TV a Discovery TV. Na jeho webovní stránce najdete jeho virtuální jeskyni, kde voda kapající ze stropu vytváří na hladině jezírka vlny, které pro vás JAVA applet počítá v real-time. Jeho zájmy jdou od Taichi ke Kung-fu, od tropických ryb až ke hře na piano (jazz). A také k lidským přáním. Ale přečtěte si dále sami, co mi napsal...


E-MAILOVÉ INTERVIEW S Dr. PICKOVEREM

Jansan: (po úvodu)
  1. Ve své výborné knize „Klíče k nekonečnu" popisujete „čísla příliš veliká, aby se s nimi dalo počítat anebo si je jen představit". Já jsem vynalezl následující paradox: pro kruhový pohyb je odstředivá síla úměrná čtverci poloměru. Čím větší radius, tím větší síla. Pro nekonečný radius tedy nekonečná síla. Znamená to tedy, že budu vystaven největší odstředivé síkle, když budu řídit auto na kruhu o nekonečném radiusu, tudíž po přímé čáře - za předpokladu, že budu schopen udržovat moji úhlovou rychlost konstantní; což tedy jistě nebudu, ale předpokládejme, že ano?
  2. Ve vašem „projektu přání" na vaší webové stránce shromažďujete informaci o lidských přáních. Můžete nám říci, co jste zatím zjistil: zda jsou naše přání omezena víc materiálním světem, nebo naší představivostí? A co byste mi poradil, kdybych si přál něco, co vím, že nemohu dostat?

Dr. Pickover:

Děkuji Ti za milá slova a otázky. Jelikož jsem strávil příliš času s jednou odpovědí, doufám, že postačí, když odpovím jen na druhou otázku (Lišák - ale to nevadí, já odpověď na první otázku znám, pozn. jansan).

Na mé webové strance: http://sprott.physics.wisc.edu/pickover/home.htm pokračuji v neformální mezinárodní studii o lidském přání (doslova tužbě, pozn. jansan) ve které lidé naší planety, od 9 do 90 let popisují vlastními slovym jejich nejvíce intimní přání a sny. Co si vlastně lidé dnes přejí?

Od starověku se lidé radili s kněžími, šamany a ostatními moudrými muži, aby jim vysvětlili jejich sny a splnili jejich přání. V nynější době jsou to media, krystaly, Ufa a ještě řada dalších vymožeností nové doby. Zdá se, že lidé si odedávna přáli materální věci a spirituální moc. Jaká je podstata našich speciálních přání? Jak se mění s pohlavím a kulturou?

Myslím si, že „přání" je částí celého lidského kulturního obrazu; jejich přání zrcadlí jejich pocity a posici uprostřed naší společnosti. Moje zkušenosti s těmi přáními, jak jsem je mohl číst, mě pomohla si uvědomit, že lidská přání nejsou náhodná, ale zakotvená v současném životě a jeho problémech. Ve skutečnosti se mi zdá, že přání jen často přehrávají jejich život do větší hloubky, něco jako podvědomé sny, které se zapsáním dostaly teprve do vědomí. Jak je možno vidět z mé připravované knihy (nazvané „Kniha přání", pozn. jansan), přání může dát obojí, tj. doslovnou, ale i symbolickou informaci, vyjevující vnitřní svět té které osoby se všemi jeho konflikty.

V dobách temna, už samotné přání bylo považováno za největší hřích, trestaný věčným ohněm po smrti, anebo ještě tady na zemi inkvizicí. Mojí největší nadějí je, že tato kniha bude hrát svou roli v tom, aby pomohla příští generaci vyrůstat ve světě, kde se uskuteční více přání a vyjádření touhy nebude odsuzováno, ale viděno jako tvořivá pomůcka a výstupní brána emocí. Jelikož přání jsou barometrem lidské situace, naše společnost by měla vyvinout více otevřených způsobů, jak mluvit o našich přáních, cest, které by byly více konstruktivní a pozitivní.

Vybral jsem si lidská přání jako subjekt na Internetu, jako pokus objevit, po čem lidé touží na konci tohoto milenia. Protože však je Internet více přístupný pro bohatší a vzdělanější část naší společnosti, je jasné, že reprezentace není taková, jak by měla být. Navíc jsou různé kultury více otevřené v tomto směru (např. Američané oproti Orientálcům). Jakožto výsledek tohoto předpojetí, kritici asi nazvou mou knihu „přáním západní techno-elity". Příspěvky přicházely z celé řady zaměstnání, věku a oblastí, i když většina příspěvků je z USA, kde je také většina US států zastoupena. Ovšem příspěvky byly i z jiných zemí: Brazilie, Malaysie, Indie, Švédska, Guatemaly, Australie, Kanady, Izraele, Nového Zeelandu, Singapore a Anglie.

Odpovídající byli ve věku od 9 do 90 let, 55 procent mužů, 45 procent žen. Zaměstnání byla - (tohle je moc dlouhé, tak to nepřekládám; kdo chce list, original je níže - jansan)

Lidská přání se dala rozdělit do 20 kategorií. Prvních pět kategorií je:

LIDÉ

Tato přání zahrnují přání mluvit nebo být s lidmi, kteří nejsou přítomni, ať už díky smrti anebo vzdálenosti, dále přání štěstí pro jiné lidi, pomoc druhým lidem, naděje, že lidé budou používat své mozky , že změní svůj vztah k jiným lidem, vyléčení hluchoty a jiných disabilit, přání potkat se známými osobnostmi, přání, aby známí lidé obživli a pomohli světu, potrestání jiných lidí; přání, aby se dětem na světě vedlo dobře, aby se lidé smáli, aby se lidé poučili z života, přání lepší komunikace mezi lidmi, zlepšení pochopení druhých lidí, přání smrti pro uživatele drog či střelných zbraní, konec lidského utrpení, konec rasismu, návrat ztracené lásky, umožnění vzdělání dětí na celém světě a vědět, co si ostatní myslí o těch druhých.

PENÍZE A MATERIÁLNÍ VĚCI

Zahrnují bohatství pro osobní potřebu, materiální vlastnictví, zbavení se dluhů. Sem patří i přání materiálních statků pro druhé.

ZRUČNOSTI A MOC

Přání různých schopností: hrát dobře šachy, schopnost mluvit, mít fotografickou paměť, superpower, neviditelnost, telekinezi (tj. přenos věcí na dálku, pozn. jansan), schopnost léčit, číst myšlenky, možnost ovlivňovat myšlení druhých, hudební schopnosti, programování, malování, kreativitu, pilotní licenci, možnost vrátit se na univerzitu, teleportace (přenos osob na dálku, pozn. jansan), přání umět cítit barvy, slyšet geometrické tvary a chutnat tóny. Přání být lepším učitelem, žít na mezi svých možností, mít lepší pamět, talent, umět jazyky...

RODINA

Tato přání jsou podobná jako u kategorie LIDÍ, ale více orientovaná na jednotlivé členy rodiny. Zahrnují např. štěstí pro naše děti, přání, aby nebraly své partnery tak moc za jisté, přání štěstí a bezpečí pro dcery, lepší vztah k manželovi či manželce, přání, aby se rodiče nehádali, aby se rodiče znovu dali dohromady, zdraví pro děti, zabránit sebeničení členů rodiny (alkohol, anorexie, počínání s velkým rizikem), přání dobrého pro rodiče a prarodiče, najít ztracené příbuzné, přání mít dítě; přání, aby členové rodiny byli ještě na živu; přání, aby manžel (ka) změnil(a) své chování...

MÍR

Tato přání většinou reprezentují konec násilí, mír v osobním či světovém měřítku, klid duše, konec boje s manžekou či snoubencem, zničení nukleárních zbraní a konec násilí proti ženám.
Než jsem začal tuto studii, domníval jsem se, že si lidé budou přát většinou něco nemožného, jako nesmrtelnost či moc hýbat předměty silou vůle, ale k mému překvapení většina přání spadala do kategorie splnitelných a možných přání (např. najít partnera, získat peníze či slávu, nebo aby byly bezpečné potraty možné pro celý svět).

Zde jsou další pozorování: ženská přání se více týkala rodiny než ta mužská. Muži se více zajímali o intelekt a znalosti, než o samotné ženy. Lidé mladší než 40let se zajímali o práci, spirituální věci a schopnost mít moc a znalosti. Ženy se zajímaly i o zvířata (domácí i divoká) a to více než muži.

Mnozí z nás se stydíme vyjádřit o svých přáních. Ale nebuďme ke svým tajným přáním natolik odcizení. Kde je to možné, vyslovení svých přáních druhým osobám je výrazem uvědomění a přehledu. Vědět o svých přáních je první krok na cestě k jejich uskutečnění. Vaše přání jsou vaše můzy, vaše zdroje inspirace. V některých případech mohou zachránit manželství, kde nevyjádřená přání působí neporozumění. Když se mladí a staří budou bát vyjádřit svá přání, celá generace tím utrpí. V roce 1963, Martin Luther King. Jr. pohnul celý národ svou inspirací o svobodě a rovnosti pro všechny.

Ptal ses mě, co bych ti poradil, když chceš něco, o čem víš, že nemůžeš dostat. Hledej cesty, jak splnit alespoň část toho, co si přeješ a když je to úplně nemožné, změň se tak, abys našel radosti v jednoduchých věcech v životě. Již Pascal řekl: „Jediný důvod lidského neštěstí je v tom, že člověk neví, jak zůstat pokojně ve svém vlastním pokoji."


Prosím Tě požádej své čtenáře, aby mi poradili, jak najít vydavatele mé knihy „The Book of Wishes" („Knihy přání" ), ve které uvádím celý katalog přání. A také ať navštíví mou stránku: http://sprott.physics.wisc.edu/pickover/home.htm kde se doví víc o mých knihách „The Loom of God" („ Tkalcovský stav boží"), publikovaný vydavatelstvím Plenum, a „The Alien IQ test" („ IQ test pro nepozemšťany"), publikovaný v Basic Books.

S pozdravem,

Cliff


Original mail:

From: 	Hurych, Jan]
Sent: 	June 6, 1997 10:32 AM
To: 	CLIFF@watson.ibm.com[SMTP:CLIFF@watson.ibm.com
Subject: 	AmberZine Query

Dear mr. Pickover,

(after introduction:)

1) In your wonderfull book „keys to Infinity", you deal with „the numbers too large to compute or even to imagine".
I have invented the following paradox: for circular motion, the centrifugal force is proportional to the square of the radius. The larger the radius, the larger the force. For infinite radius, there will be infinite force. Does that mean that I would encounter the highest centrifugal force if I am driving on the infinite radius, therefore on the straight line - provided that I can keep angular speed constant, which I surely cannot, but let's say I could?

2) In your WEB page "Wishing Project", you are gathering the
information about people's wishes. Could you tell us what is your
observation so far: are our wishes limited by the material world or by
our imagination only? And what would you advise me if I ask for
something I know I cannot get?


Regards,

Jan Hurych,
Amberzine

From: CLIFF@watson.ibm.com[SMTP:CLIFF@watson.ibm.com] Sent: June 6, 1997 10:32 AM To: Hurych, Jan Subject: AmberZine Query Ref: Your note of Fri, 6 Jun 1997 10:06:44 -0400 Jan, thanks for your nice words and questions. Since I spent so much time on the first question, I hope this single question and answer is sufficient. Regards, Cliff http://sprott.physics.wisc.edu/pickover/home.htm 1) In your WEB page "Wishing Project", you are gathering the information about people's wishes. Could you tell us what is your observation so far: are our wishes limited by the material world or by our imagination only? And what would you advise me if I ask for something I know I cannot get? In my web page at http://sprott.physics.wisc.edu/pickover/home.htm I continue to conduct an informal international study of human desire in which people on our planet, ages 9 to 90, describe in their own words their most intimate wishes and dreams. What do people wish for today? Since ancient days, people consulted priests, shamans, or other wise men for dream interpretation and wish-fulfilment. More recently, people consult mediums, crystals, UFOs, and an amazing array of New Age paraphernalia. It seems humans have always wished for material possessions and spiritual powers. What is the significance of our specific wishes? How do our wishes changes with age? How do they vary with gender and culture? I think of "wishing" as part of a whole cultural picture; people's wishes mirror their feelings and position in the rest of society. My experience reading and listening to people's wishes has made me realize that wishes are not casual but rather are rooted in the wisher's present life and concerns. In fact, it seems that wishes often replay people's lives in depth, dredging dreams that are almost subconscious until written down. As you'll see from reading the wishes in this book, a wish can give both literal information and also symbolic information revealing a person's inner world with all its conflicts. In more repressed times, the simple act of wishing was the greatest of sins, punishable by everlasting fire in the afterlife or by cruel Inquisition-like punishments in this life. My greatest hope is that this book may play a part in helping the next generation grow up in a world where more wishes come true, where the expression of desire is not a discourageable act but rather viewed as a creative tool and emotional outlet. Since wishes are a barometer of the human condition, our society should devise more open ways of talking about desires that will be positive and constructive. I solicited people's wishes on the Internet in an attempt to discover what humans long for as the millennium comes to a close. Obviously, since Internet access is more prevalent among the wealthier and more educated people and countries, this survey underepresents vast divisions of society. In addition, some cultures (particularly Americans) are more open to expressing their inner desires then, let us say, Oriental cultures. As a result of this sampling bias, critics will probably label this book "the wishes of techno-elite Westerners"; nevertheless, wishes came from a wide array of occupations, ages, and areas. A majority of wishers are from the United States with most of the U.S. States represented. Wishes also came from respondents located in countries including: Brazil, Malaysia, India, Sweden, Guatemala, Australia, Canada, Israel, New Zealand, Singapore, and the United Kingdom. Respondents were aged from 9 to 90, with about 55% being men, 45% women. Occupations included: actors, administrators, advertisers, army photographers, artists, art directors, bank workers, billboard painters, child care workers, clothing business entrepreneurs, computer and electronics specialists, costumers, counselors, dog trainers, engineers, family mediators, housewives, game designers, kennel owners, legal professionals, lunch ladies, letter carriers, librarians, managers, marketers, microscope service engineers, medical professionals, martial artists, military professionals, musicians, office mangers, publishers, preschool owners, psychologists, sales people, seamstresses, school administrators, secretaries, security experts; college, high-school, and graduate students; teachers and professors, webmistresses, and writers. Peoples' wishes fell into about 20 categories. The top 5 categories were: PEOPLE - these wishes include the desire to talk to or be with certain people not available due to death or various separations, the happiness of other people, helping other people, hoping other people would use their brains, changes in the attitudes of others, elimination of deafness and disabilities, meeting famous people (Tori Amos, Peter Gabriel, Robin Williams, Carl Sagan), desire for famous people to return to life to help the world, punishment of other people, well-being of world's children, people smiling, teaching people lessons of life, better communications between people, improving other people's understanding, desire for the death of drug users or firearm users, end of human suffering, abolition of racism, return of a lost love, education of children around the world, knowing what others think of oneself. MONEY/MATERIAL - these wishes include the desire for wealth for personal use, material possessions, and freedom from debt. The category also includes wishes for money or materials (e.g. cars or computers) that are given to others. SKILLS/POWERS - this category includes desires for various abilities. Chess, communication skills, photographic memories, superpowers, invisibility, telekenesis, power to heal, mind-reading, mind- influencing, omnipotence, flying, running, athletic skills, musical skills, programming skills, painting, photographic memory, creativity, pilot's license, returning to college, teleportation; the desire to feel colors, hear shapes, taste sounds; the desire to be a better teacher, living at the edge of one's capabilities, better memory, talents, language acquisition.... FAMILY - these wishes are similar to those in the "People" category but are more oriented to family members. They include topics such as: happiness of one's children, not taking partners for granted, happiness and safety of daughters, closer relationship with a spouse, wishes that parents stop fighting, reuniting parents, health of children, preventing self-destruction of family members (alcoholism, anorexia, high-risk behavior), well-being of parents and grandparents, finding missing relatives, wishing for a baby, wishing that family members are still alive, wishes for changes in spouse's attitudes.... PEACE - these wishes cover such topics as: ending violence, peace on a personal or global scale, peace of mind, end of fighting with spouse or fiancee, the destruction of nuclear weaponry, and ending violence against women. Before starting this study, I had thought that most people would wish for the impossible, such as immortality or the power to move objects with their mind, but to my surprise the overwhelming majority of wishes fell into achievable and possible goals. (Examples of "possible" wishes include finding a mate, gaining money or fame, or having safe abortions available to the world.) Here are some other observations. The wishes of female respondent's more often dealt with family than did men's wishes. Men were more interested in wishes dealing with the intellect and knowledge than women. People younger than 40 were more concerned with jobs, spiritual matters, and desire for power and knowledge, than people older than 40. Women were more interested in pets and animals than men. Many of us our too shy to express our wishes. So be it. Let's not grow hardened to our own secret wishes. When possible, telling others our wishes provides a clarity and catharsis. Knowing and expressing dreams and wishes is first step to realizing them. Your wishes are your muses, your sources of inspiration. In some cases, they can save marriages when feelings are otherwise not adequately expressed. If children and adults are too afraid to tell others their wishes, whole populations can suffer. In his famous "I Have a Dream" speech, in 1963, Martin Luther King Jr. moved an entire nation to aspire to his vision of freedom and equality for all. You asked me, "And what would you advise me if I ask for something I know I cannot get?" Continue to seek ways for making at least part of the wish come true, or if truly impossible, modify yourself so that you can find pleasure in the simple things in life. As Pascal once said, "The sole cause of man's unhappiness is that he does not know how to stay quietly in his own room." Please let your readers give me advice for seeking a publisher of THE BOOK OF WISHES in which I present the entire catalog of wishes. Please also have them visit my home page at http://sprott.physics.wisc.edu/pickover/home.htm to learn more about my latest published books including THE LOOM OF GOD (published by Plenum) and THE ALIEN IQ TEST (published by Basic Books). Regards, Cliff