Ovce, která změnila svět

Jan Hurych

Když jsem asi před měsícem začínal v Jiné Dimenzi, nečekal jsem, že se tak brzo po tom stane něco, co ji učiní opravdu aktuální. Ano, mám na mysli onu malou ovečku Dolly (zkráceně pro Dorothy), která změnila a ještě změní náš názor na mnoho věcí. Přiznávám se ovšem, že to byla náhoda a že jsem o tom předem nevěděl. Z toho důvodu bych se také v tomto článku chtěl raději zabývat fakty, než spekulacemi, už proto, že to je to, co většině diskutérů (v tisku i jinde) vlastně chybí. A je jen na vás, chcete-li se k nim vyjádřit...


Nejprve tedy několik zjednodušených objasnění, než přejdeme k věci:

Genetické inženýrství je odvětví vědy, které se zabývá vytvářením nových genetických kódů pomocí "gene targeting", tj. Předem naplánované rekombinace existujících genů pomocí introdukce částí jiných genů (širší definice zahrnuje pochopitelně víc).

DNA je nositel genetické informace (v chromozomech buňky)

Klon je vlastně identická kopie, v širším smyslu i "populace geneticky identických organismů, vzniklých postupnou replikací z jednoho předka".

Replikace je genetická duplikace (např. segmentů genů či buněk).

Klonování:

  1. molekulární: DNA sequence se replikuje v jiných organizmech, obyčejně v bakteriích
  2. rekombinační: zcela nové kombinace DNA se vytváří kombinací mezi primární DNA a bakteriální DNA (viz 1)
  3. jádrové (nukleární) :
    1. pomocí embrya, kde se kompletní DNA přenese z buňky embrya (donor) na buňku neoplodněného vajíčka. To se podařilo Roslinovu Institutu už v březnu 1996, čímž byla demonstrována možnost klonování vyšších savců
    2. pomocí dospělé buňky. Donor je normální buňka, namísto embrya. Tato buňka byla v Roslinu vzata z vemene šest let staré ovce. Pokus se podařil a narodila se ovečka, která už teď už pět měsíců stará. Tento úspěch byl před týdnem oznámen v tisku.

Proč je to takový úspěch? Protože u klonování z embrya se to celkem očekávalo - jeho mladé buňky totiž ještě nejsou vyvinuté (tj. specializované pro ten který orgán), zatímco u dospělé buňky se myslelo, že to nebude možné. Nevěřilo se, že tuto specializaci bude možno reverzovat, jinými slovy " to rewind the clock" neboli obrátit čas, aby se proces začal zase od počátku.

Jak se ten "zázrak" vědcům z Roslin Institutu (ve spolupráci s firmou PPL Therapeutics) podařil? Podle Dr. Wilmuta z Roslinu (který je hlavním řečníkem této vědecké skupiny) bylo třeba "vyhladovět buňku ve slaném roztoku, takže se přestala rozdělovat a vypnula všechny své geny až na ty nejnutnější" a tak se podařilo přeprogramovat jádro buňky vajíčka. Unikátnost je také v tom, že samčí sexuální buňky přitom nebylo vůbec potřeba (jako to bylo v případě embrya). Jinými slovy, Dolly nemá otce.

Z druhé strany vzato je Dolly sice identická se svou matkou, ale pouze geneticky, podobně jako u mononukleárních dvojčat, jejichž personality se shodují jen částečně (např. i u lidí je to něco méně než 50%). Počáteční bilance pokusu je asi taková - udělaly se současně tři pokusy: z 9 dní starých embryjí, 26 dní starých fetusů a z buněk 6 let staré matky. Z celkového počtu 24 klonů se narodilo jen 8, a Dolly je jediná, která se narodila z dospělé buňky své matky.

Pozitivní aplikace: výroba bílkovin (např. pro léčení cystické fibrozy), léčba hemofilie, léčení genetických nemocí (tj. způsobených genetickými poruchami), klonování ve velkém, tj. nově vytvořených DNA genetických kombinací např. klonování lepších užitkovách zvířat. Zlepšená transplatace orgánů ze zvířat na lidi. Výzkum a léčení rakoviny, výzkum stárnutí.

Negativní aplikace: Zde je míněno použití klonování k sporným, neetickým či přímo škodlivým účelům, jako je klonování lidí, klonování škodlivých virů, biologické zbraně vůbec a také ještě dosud neznámé aplikace (např. někdo se zmínil o výrobě lidských klonů za účelem zásob náhradních orgánů pro transplatace).

Dosud nelze klonovat: z mrtvých buněk. Rozhodně asi nepůjde replikovat náhodné změny v DNA struktuře (např. způsobené stářím), neboť tento proces zatím nelze reverzovat. Odhaduje se však, že by se mohlo dát stárnutí zpomalit.

Zákon: V Anglii se nesmí lidé klonovat a pokusy s lidskými embryi jsou pod přísnou kontrolou. V USA zákon proti klonování není, ale asi brzo bude. Je ovšem nebezpečí, že už se na výzkumu klonování lidí v USA či jinde ve světě pracuje a to v soukromých laboratořích. Tak se alespoň domnívá profesor biologie S. Grebe z Washingtonu.

Ohlasy: Papežská kancelář se ostře vyslovila proti klonování lidí. Prezident Clinton svolal komisi, která se má vyjádřit k etice klonovaní a navrhnot patřičné akce. Dr. Silver z Princetonské university prohlásil:" Science fiction se stala skutečností". Také se teď v tisku připomíná, že tento druh klonování už popsal Aldous Huxley ve své knize "Brave New World" (1932) a že se podobným námětem zabývaly filmy Jurassic Park a Boys from Brazil.

Názory Dr. Wilmuta: Z jeho intervjú vyplývá, že je proti klonování lidí, neboť je to neetické a "nevidí k tomu důvod". Navíc je samotný pokrok v klonování zvířat ještě tak malý, že by bylo nezodpovědné vůbec o klonování lidí uvažovat. Také nevěří, že bude někdy možno klonovat z mrtvých. Roslinský experiment je zaměřen vyloženě na klonování zvířat a na výrobu léků. Klonování je nejrychlejší technika pro výrobu lidských proteinů v mléce. Také vítá iniciativu prezidenta Clintona v etické otázce.


Na otázku, zda se už uvažovalo o transplataci orgánů z paviánů - tj. baboonů - odpovídá Dr. Wilmut (redaktor ho žertovně nazývá Dr. Frankenstein), takto: "Lidé si myslí, že je přijatelnější používat vepře, protože babooni se zdají více podobni lidem." Co na to říci: že by to byli ti samí babooni, co jsem o nich mluvil posledně - viz Intermezzo o Inteligenci :-)?

jansan