Mars Pathfinder

Stav mise

4. dubna 1997

Mars Pathfinder

Kosmická loď setrvává v dobré kondici a je právě asi 64 milionů kilometrů od Země. Nejvýznamější aktivitou lodi probíhající tento týden bylo přepnutí na nový konvoluční (svinovací) kód, K, Poměr 1/6, na našem spojení. Tento kód nám umožní významně zvýšit naší přenosové kapacity. Mars PathFinder je první kosmická loď, která má operačně použít tento kód s DSN a výsledky nás velmi těší.

Projekt si vyžádal poradu na projednání změn letového software pro vstupní, sestupný a přistávací manévr a také povrchové části mise. Tyto změny jsou určeny hlavně k opravě chyb, které byly nalezeny v průběhu testování před startem. Předpokládáme finalizaci těchto změn a přípravu na nahrání do počítače stanice v průběhu příštích dvou měsíců.


Více informací naleznete na našem Webu: http://mpfwww.jpl.nasa.gov.


David Dubov, Mars Pathfinder, NASA


Zpět