Mars Pathfinder

Stav mise

10. ledna 1997, 10:00 PST

Mars Pathfinder

Mars Pathfinder je právě 10 milionů km (6.2 milionů mil) od Země, cestuje rychlostí 32 km/s a směřuje k Marsu. Všechny palubní subsystémy se chovají podle očekávání.

Na začátku týdne jsme úspěšně aktualizoli software pro řízení polohy, aby bylo možné kompenzovat zjištěné zastínění slunečních senzorů. Miguel San Martin, vedoucí inženýr subsystému řízení polohy vysvětluje: "Tento update software by mměl dovolit lodi provést všechny obraty a manévry nezbytné k tomu, aby se dostala k Marsu. Jsme velmi potěšeni chováním subsystému navzdory zastínění slunečních senzorů".

V 19:40 PST 9. ledna jsme úspěšně provedli první a největší Manévr Korekce Dráhy ( Trajectory Correction Maneuver (TCM) ). Tento manévr, plánovaný vedoucím letovým inženýrem Robem Manningem, použil dva z osmi jednolibrových manévrovacích motorků. Motorky hořely souvisle po dobu jedné a půl hodiny a změnily rychlost pohybu lodi o 31 m/s. Cílem manévru bylo korigovat malou chybu směru způsobenou nosnou raketou a redukovat sklon planetární ochranné trajektorie.

Později jsme pootočili osu rotace lodi o 35 stupňů příhodně k Zemi tak, abychom mohli provádět radionavigaci efektivněji. Loď zanecháme v této poloze až do příštího TCM plánovaného na počátek února.

Z Dopplerova radio-jevu vyplývá, že provedení TCM-1 minulou noc bylo v souladu s našimi očekáváními. V průběhu několika příštích dnů nám data získaná ze zaměřování radiového signálu dovolí precizně změřit kvalitu manévru.

Příští týden zapneme pumpu záložního chladicího systému a dovolíme jí chvíli pracovat současně s primární pumpou. Tyto pumpy cirkulují freon po obvodu letící konstrukce a dolů do přistávacího modulu, aby elektronika přistávacího modulu a vozidla byla chlazena v průběhu sedmiměsíčního letu k Marsu.


O našem dalším postupu Vás budeme informovat. Více informací naleznete na našem Webu: http://mpfwww.jpl.nasa.gov.


David Dubov, Mars Pathfinder, NASA


Zpět