Mars Pathfinder

Stav mise

28. března 1997

Mars Pathfinder

Kosmická loď setrvává v dobré kondici a je právě asi 55 milionů kilometrů od Země. Nejvýznamější aktivitou lodi probíhající tento týden bylo její otočení na 5 stupňů vzhledem k Zemské orientaci. Pravidelné změny orientace budou potřeba po celý zbytek letu, aby si loď udržela nasměrování v pětistupňovém intervalu vzhledem k Zemi. Subsystémy pohonu i řízení orientace fungovaly bezvadně i po sedmitýdenní přestávce.

Úspěšně skončila i množina testů na rozpoznání slunce s použitím prototypového IMP na Arizonské Univerzitě. Tyto testy posílily naši sebedůvěru v to, že můžeme po přistání úspěšně provést vyhledání slunce a nasměrovat Anténu s velkým ziskem (High Gain Antenna).

Porada vědeckého týmu IMP se konal na Arizonské univerzitě 25-26. března. Byly probrány změny sekvencí operací připadajících na Sol 1 a Sol 2. Plán mise pro 3.-5. Sol byl diskutován a byl přijat scénář snímkových pozorování. Proběhla diskuse o plánech na zpracování obrázků a distribuce dat a bylo vyřešeno množství sporných otázek.


Více informací naleznete na našem Webu: http://mpfwww.jpl.nasa.gov.


David Dubov, Mars Pathfinder, NASA


Zpět