Smělé extrapolace

Pavel BVer Šuchmann

Internet
Před rokem neznámá technická novinka, dnes takřka samozřejmost, slůvko vhodné k pronesení, pokud se zrovna nacházíme v lepší společnosti nebo na brněnském Invexu. Naše papírová periodika s ročním zpožděním zachytila zájem veřejnosti o síť a tak teď po dlouhém půstu čteme články hlavně o Internetu, což úspěšně zvyšuje informační šum a spíše odrazuje čtenáře, který nemá příliš možností si to vyzkoušet. Naštěstí vznikají i kyberkavárny. Tam ovšem nechodí naši politici, takže se toho zase až tak moc neděje.

Být na Internetu se nosí, kdo si poprvé pustil svého N'ckejpa, může na potkání každému popisovat, jak ta informační superdálnice vede skrz tu naši globální vesnici.

Fuj.

Obrázkový hypertext lapil do Sítě i uživatele-netechniky, kteří se ještě včera rádi chlubili svým vrozeným odporem k počítačům. Dominance World Wide Webu - jedné z mnoha i-netovských služeb - způsobila během několika měsíců výraznou proměnu uživatelského spektra Internetu. Nabízí se tedy otázka, zda se na nás nechystá v dohledné budoucnosti nějaké podobné překvapení.
Beru do ruky křišťálovou kouli, připojuji ke svému notebooku (plug and play) a pokouším se odtušit, kam ukazují trendy vývoje informačních technologií a odhadnout jejich možné dopady na život lidí se zavináčem v adrese.

Interakce
Předně, komunikace s počítačem bude trojrozměrná a hlasová. Pokud kopíruji soubor, buď na příkazovou řádku napíši "copy file.txt folder", nebo drapnu myšičkou ikonku souboru file.txt a pustím ji nad ikonku adresáře folder, což je modernější a hlavně rychlejší. Ještě více by se mi líbilo, kdybych místo zírání na monitor nasadil na nos brýle virtuální reality, octl se v místnosti svého disku, uchopil papír s nápisem file.txt a hodil ho do krabice nazvané folder. Brýle mohou být lehounké, takřka sluneční, na ruku není nutno nasazovat rukavici, stačí gestikulovat nad stolem, na němž jsou položeny příslušné snímače. Pokud bych byl líný i takto čarovat, mohu potichu pronést krátké zaklínadlo typu "fajl do foldru" - s tím rizikem, že uslyším: "lituji, ó pane, ale regály jsou bohužel plné, co takhle uklidit ve vaší TEMP skříni?"

Noříme se do prostoru, do kterého jsme zatím jen nahlíželi plochými okny svých monitorů, což přináší více stupňů volnosti v manipulaci s daty. Ikonky, které nám dnes pouze naznačují významy (odpadkový koš, budík) budou nahrazeny věrnějšími reprezentacemi objektů. Zvednu-li telefonní sluchátko, navážu talk se vzdálenou osobou, vstoupím-li do zakouřené místnosti plné podivných individuí-avatarů, ocitám se ve virtuální konferenci na IRC kanálu #hospoda, atd.
Změna uživatelského rozhraní nepochybně usnadní způsob práce s počítačem, samozřejmě pouze do určité míry. Nemusím mít bohatou fantazii, abych si dokázal představit programátora databází, lopotně se dnes nořícího do zdrojového kódu své aplikace, jako unaveného virtuálního dělníka na stavbě informačního mrakodrapu, který přenáší traverzy databázových dotazů, obsluhuje řídící panely překladačů a optimalizátorů, přitesává tabulkové struktury a zakopává o špatně natažené reference.

Inteligentní agenti
Jistě jste se s nimi již setkali. Pokud se na vás z některé kancelářské aplikace vyvalila souvislá řada dialogů, pojmenovaných Kouzelník (Wizard) či Asistent, a vy nechali dotyčného pomocníčka, aby vám sestavil tabulku, zorganizoval dokument, importoval data a sestříhal trávník, pracovali jste s Agentem.
Další místo, kde jste ho mohli potkat, je některý server webovské prohledávací služby (Infoseek, AltaVista, Excite). Tam vám prohledávací stroj sestaví seznam stránek podle klíčových slov, která mu napíšete do formuláře.
Inteligence takových pomocníků je v dnešní době ještě velmi diskutabilní. Kouzelník vám srovná dokument podle svého nejlepšího svědomí, tak, jak ho to naučili jeho tvůrci. Bohužel, jeho svědomí se může i značně lišit od toho, jak vy si představujete správně zformátovaný dokument.
Také hledání informací na i-netu je ještě velice nevyzrálé. Prohledávací stroj vám po dotazu "Inteligentní agenti" vrátí nejen seznam odkazů na články s touto problematikou, ale i referenci na "Home Page of Agent 007 - James Bond" a podobně.

Dochází však ke změnám. Postupy, které badatelům v oblasti umělé inteligence připadají jako dobře známé, či dokonce zastaralé, dočkávají se konečně svého uplatnění v praktickém životě. A tak se můžeme těšit na takové vymoženosti jakými jsou roztřepané (fuzzy) systémy, neuronové sítě a genetické algoritmy. Nemusíme se ale bát, tyto a podobné věci nám zůstanou skryty v útrobách chytrých agentů. Místo toho budeme mít textového kouzelníka, který po zadání informací "typ=dopis, věc=urgence, komu=DZU, nálada=rozhořčená" napíše stylisticky bezvadnou nadávku Dalšímu Zbytečnému Úřadu. Příslušný úředník DZU ale neocení slohovou dokonalost vašeho dopisu, protože jeho automatická čtečka zkondenzuje obsah vaší žádosti na věc=urgence, nálada=rozhořčená, řešení=ignorovat.
Prohledávací pavouk, kterého ubytujete na svém počítači, bude po nocích na síti lovit zajímavé informace, aby vám mohl připravit svodku nejzajímavějších stránek hypertextu. Protože bude znát vaše zájmy a záliby, odstraní obsahový šum a dovolí si vás obtěžovat jedině tehdy, narazí-li na něco skutečně nového a zajímavého. Jeho schopnost adaptace, díky níž se dokáže učit z předešlých chyb, z něj učiní vašeho nepostradatelného sherlockoida.

Virtuální ekonomika
Mnoho lidí trpí nedostatkem času. Kdo má peníze, nemá čas na blbosti a obráceně.
Vskutku dynamický a pružný manažer či obchodník by měl mít nejenom mobilní telefon a digitální diář, ale měl by reagovat velmi rychle na veškeré relevantní informace, které během své mnohdy čtyřiadvacetihodinové pracovní doby získá. Neměl by dělat chyby v rozhodování a neměl by podléhat únavě.
Je zřejmé, že nejdynamičtější a nejpružnější manažer je manažer z křemíku, pracující s taktovací frekvencí 166MHz a výše. Na burzách cenných papírů dnes začínají obchodovat expertní systémy trénované v prostředí dat kapitálového trhu. K predikci kursu akcií je možno použít adaptivní systém (např. opět umělou neuronovou síť), případně popsat trh pomocí nelineárních technik (fraktálů, atraktorů). Tyto pokusy jsou stále ještě v plenkách, otázkou však zůstává, jakým způsobem se promění světová ekonomika, až se týmům matematiků/ekonomů podaří uskutečnit jejich vize. V tété souvislosti se nabízí termín chaotická neboli "kvantová" ekonomika (těsně před objevem principu neurčitosti).
Nahrazení burzovních obchodníků adaptivními expertními systémy je jenom prvním krokem. Ekonomické subjekty jsou propojovány datovou sítí, která dovolí obchodní transakce probíhající rychlostí světla. Technika asymetrického šifrování umožnila mj. odstranit problém autorizace - bez vlastnoručního podpisu je šek neplatný, což doposud bránilo výraznějšímu elektronickému platebnímu styku. V této oblasti je patrná jistá váhavost - na vině však není technologie, ale spíše problémy legislativní a určitá setrvačnost a opatrnost těch, kdo o této věci rozhodují. V následujících letech by si však komerční tlaky mohly vynutit i digitalizaci státní administrativy a nezbytné změny vedoucí ke kompatibilitě právních systémů jednotlivých zemí.
Budeme svědky instantních akciových společností, zakládaných pouze na dobu nezbytnou pro realizaci jejich projektů - např. pouze na dvacet sekund; případně zakládaných a rušených dvakrát denně, třeba jen kvůli minimalizaci daňového zatížení. To může vyvolat i vznik automatizovaných soudních procesů. Systém pracující na základě databáze precedensů, schopný přesné analýzy i těch nejsubtilnějších detailů soudního sporu - donedávna pouze scifistická rekvizita - by mohl významně pomáhat soudci z masa a kostí.
Jak bude náš život v příštím tisíciletí ovlivněn informační technologií je nejisté - spolehlivě lze však tvrdit, že nadcházející změny budou urychleny otevřením virtuálních supermarketů, které jsou stavěny právě v těchto dnech.

Vykořisťování
Internet však nebyl a nebude jen místem, kde se dají prudce vydělávat peníze, i když se o to dnes nejedna nadnárodní firma snaží.
Síť zvolna proniká i do našich domovů, dial-up spojení přes telefonní linku se stává nezbytností. Ve vyspělých zemích můžeme sledovat strmý nárůst zájmu o Internet. Internet jako prostředek vzdělání, zvýšení kvalifikace, Internet jako jedinečná možnost přesunout práci z kanceláře plné nesnesitelně ukecaných kolegů do příznivého domácího prostředí.
V této souvislosti se používá dnes velmi módní slovo - Intranet. Intranet využívá internetovských prostředků (drátů, protokolů, klientských aplikací) pro aktivity, které byly donedávna myslitelné jen v rámci podnikové lokální sítě. Je to logický proces - firma přestává být sdílenou kanceláří/budovou a stává se sdílenou databází informací. Fyzické sídlo společnosti začíná být zvolna přežitkem, za který je třeba platit nájem, proč by tedy vykořisťovatel nevyužil té báječné příležitosti a neumístil své vykořisťované tam, kde si za světlo, teplo a telefon budou platit sami?
Spokojenost bude na obou stranách - zaměstnanec na oplátku získá definitivní kontrolu nad svou pracovní dobou, jednou z nejhorších civilizačních chorob moderní doby. Šéf se mu nebude koukat přes rameno, když v "pracovní době" zabrowsí na hypertextové stránky s lechtivou tematikou, nebude nucen paranoidně překrývat okno s rozehraným Tetrisem, kdykoliv se ozve klepání na dveře.

Hranice mezi učením a hrou se stírají díky multimediálním CD-ROMům, hranice mezi prací a hrou by se mohly setřít díky Internetu. Zde je ale třeba vyvarovat se naivnímu optimismu. Najdou se i šéfové odmítající váš kreativní přístup ke svěřené práci a umístí do vašeho počítače automatické koukače přes rameno - tyto subsystémy budou získavat statistický přehled navštívených WWW stránek, nebo zkoumat, které spuštěné aplikace nejvíce využívají procesorový čas. Nehledě na to, že softwarové píchačky jsou samozřejmostí už i v sítích, do kterých se dnes logujete.

Identita
Ten či onen Velký Bratr (CEO) k nám již dnes shlíží z obrazovek teleprezentací, přenosů z vědeckých seminářů, počítačových výstav či politických setkání a my děláme mnohé proto, abychom si ho pozvali i do bytu. Naštěstí si lidé dobře uvědomují toto nebezpečí, což je patrné například z diskuse o univerzálních osobních identifikačních kartách.
Kdybychom rozdali všem občanům čipovou ID kartu kompatibilní se všemi systémy, zpracování dat by se zjednodušilo, navrhují optimisté. Kreditní karta, průkazky, pojištění, telefonní impulsy, přístupová práva, hesla, to vše by mohlo být integrováno do jediného čipu, což by usnadnilo nejen občanův život (jediná malá věcička v náprsní kapse, všude použitelná) ale i propojení dnes neslučitelných bází dat (např. informačních systémů pojišťovny a finančního úřadu).
Odpůrci správně ukazují na vysoké riziko zneužití - propojení privátních dat odhaluje nemilé souvislosti, vzniká možnost falešné identity na základě falešné ID karty, atd. atd.

Přesto se myšlenka ID karty může prosadit - dojde-li ke sloučení funkcí dvou či několika druhů čipových karet a výhody z toho plynoucí přimějí převážnou část obyvatelstva, aby přijala schéma elektonické IDentity: s Kartou nakupuješ se slevou, s Kartou se napojíš z kterékoliv public terminálové budky, bez Karty neseženeš práci…
Při překročení určitého kritického množství univerzálních ID karet se tempo jejich rozšíření ještě zvýší - nemít kartu postaví jedince do role handicapoöaného podobčana. (Všichîi mají Ëartu a ty ještě ne?)

Skutečnost však může (a doufám bude) vypadat opačně. Jedinec bude mít místo jediné identifikace - čísla v databázi - mnoho paralelních existencí, mnoho rozdílných společenských aktivit, více životů v kyberprostoru.
Tendenci k této schizofrenii pozorujeme již dnes - nejeden z nás vlastní dvě i více e-mailových adres, uživatelských kont, tj. internetovských identit. Účastníme se diskuse v různých mail-konferencích, používáme několik přezdívek - nicků - na IRC kanálech, máme několik domovských stránek - webovských homepages - kterými se prezentujeme okolí apod.
Každou svoji identitu představujeme určitému okruhu lidí, spoluobyvatel kyberprostoru, přičemž tyto okruhy se mohou, ale nemusí překrývat - redaktor úspěšného webovského magazínu Nový Podnikatel, majitel proslavené přezdívky Dynamik, může být též aktivní účastník IRC kanálu #humus, kde vystupuje pod neméně slavnou přezdívkou Slizoun.
Možnosti anonymity jsou nevyčerpatelné. Podobně jako v MUDech (Multi User Dungeon) a při seancích typu Dračí Doupě je na každém z nás, jakou si vytvoříme "postavu".

Lidé
Přijde den, kdy vám vaše lednička pošle rozhořčený e-mail, že jí slibujete už půl roku dalších 32 mega paměti a jestli je nedostane hned, tak se dohodne se sporákem a …
Umělá inteligence a síťová realita vstupuje do našeho života už nyní. Budeme stále častěji konfrontováni se schopnostmi strojového myšlení a poměrně záhy začneme prohrávat tak, jako svoji partii s počítačem prohrál i mistr světa v šachu.
Co bude podstatné v dynamickém kybersvětě? Jakou typicky lidskou kvalitu nebude možno nahradit?

Odpověď není jednoduchá a podobné filozofování nejspíš nemá ani smysl.
Zřejmé je jen to, že pro přežití bude mít stále důležitější význam vzdělání, schopnost rychlé adaptace, orientace ve složitém, dynamickém prostředí a zejména - bezbariérové myšlení. Fantazie a intuice bude kompasem, který nám umožní proplout vodami nově vznikajících realit. Jde o to, abychom nové světy vytvářeli, ale nenechali se jimi pohltit.