Zběsilá Líza

negativní recenze českého vydání Gibsonova románu Mona Lisa Overdrive
Pavel Šuchmann

Dlouho jsem se těšil na české vydání Mony Lisy Overdrive, tedy na volné pokračování Gibsonových románů Neuromancer a Count Zero (česky Hrabě Nula). Kdo zná Gibsona, jistě se těšil taky.
Inu vstoupil jsem do jednoho nejmenovaného knihkupectví v Jungmannově ulici :-), nenechal se odradit poněkud odvěcově vyhlížející fantasy-sexy-motorkářskou obálkou, vysolil na pult 168 Kč a stal se majitelem Zběsilé jízdy.

Zběsilá jízda - tak se totiž v českém překladu Mona Lisa maskuje. Už to mě mohlo varovat, ale budiž, s názvy knížek - zvlášť těch kyberpunkových - je to docela těžké.

Celkem plnulý text poprvé výrazněji škobrtne na str. 18: "Kid Afrika se opakovaně dotýkal matově černé věcičky na rozumnou aplikaci z aerosolové plechovky, tmavý efekt obstarala řada pochromovaných lebek spájených do masivního celku." Jak? Chvíle pochybnosti - že bych byl na Gibsona už příliš starý?
Nikoliv. Kdo chce pochopit, čeho se Kid Afrika dotýkal, musí sáhnout po anglickém originálu: "Kid Afrika periodically touched up the hover's matt-black paintjob with judicious applications from an aerosol can, the somber effect offset by the row of chrome-plated skulls welded to the massive front bumper."
Nejsem si zcela jistý, ale zmíněnou větu bych se pokusil přeložit spíš takto: "Kid pravidelně opravoval matově černý nátěr vznášedla uvážlivými tahy sprejem, ponurý dojem vyvažovala řada chromovaných lebek přivařených k masivnímu čelnímu nárazníku."

Další rébus se vyskytuje na straně 24: "Na jejích procházkách ji provázela ozbrojená malá helikoptíéra Dornier, která se snesla ze své neviditelné střechy, když sestupovala z terasy." Originál praví: "She was accompanied, on these walks, by an armed remote, a tiny Dornier helicopter that rose from its unseen rooftop nest when she stepped down from the deck." Tedy lépe: "Když sestupovala z terasy, vznesl se ze svého skrytého střešního hnízda dálkový ozbrojenec - malá helikoptéra Dornier, která ji doprovázela na vycházkách."

Od té chvíle čtenáře čeká opravdu zběsilá jízda. Chyby jsou v zásadě dvojího typu - zjevné a zákeřné. Hrubka na str. 32: "Měly výraz, který muži vždycky mají..." je sice nepřehlédnutelná, ale srozumitelnosti textu nevadí.
Také např. nenaletíte, když čtete větu "..aby rozbili jádro hmoty." a z kontextu si dosadíte správný význam "..aby útočili na jádra umělých inteligencí Tessier-Ashpool." (to crack T-A cores).
Rovněž vás upoutá, co vše se dá dělat s floatačním tankem. Moby Jane se musí asi docela nudit, když "...jen tak posedává venku na plovacím tanku..." (she just sits ... in a float tank).
Také nepřehlédnete poněkud výstřední chování Angiina domu ve větě: "'Volá Continuity', řekl dům po třetím šálku kávy.". Správně je to totiž Angie, kdo u kafe požádá hlasem ovládaný dům, aby ji spojil s umělou inteligencí Continuity ('Call Continuity' she told the house, over a third cup of cofee).

Záludnější jsou ale věty, jejichž správný význam nemůže český čtenář snadno odhalit: např na str. 46 čteme: "Je to registrovaný zloděj...", ale správně má být: "Je to zloděj dat..." (He's a data thief...).
Zcela zavádějící je pasáž: "Měla jsi dnes přístup k matrici, Angie, zapojili jsme tě do průmyslového sektoru BAM." Jen opravdu pozorný čtenář znalý počítačové terminologie může tušit, že Angie nebyla zapojena, protože se zapojila sama o stránku dříve, ale byla zachycena neboli odhalena ve zmíněném sektoru. (We logged you...)

Když už jsme u toho připojování - hrdinové Zběsilé jízdy se do kyberprostoru připojují nejčastěji přes jakousi "plošinu kybersvěta". Docela rád bych to chtěl vidět. Nevím, proč překladatel nepoužil Neuromancerovskou "konzoli", která více odpovídá originálnímu "cyberspace deck". Když už chce být za každou cenu originální, ocenil bych, kdyby byl alespoň ve své originalitě konzistentní a nepřekládal o kus dále onu zmíněnou plošinu jako "balíček".
Poezie kyberpunku je tvořena technickými termíny, překladatel kyberpunku, neznalý počítačového slangu, je jako básník neznalý rýmu. Jen tak se mohla na straně 57 objevit věta: "Vrazila jsme tam klíč, podívala se tam a vzala.", která správně měla znít "Praštila jsem do klávesy, omrkla to tam a odpojila se." (I punched a key, sat there looking around, jacked out.)

Co mi také vadí, je zbytečný překlad některých slov, jako např. "simstim". Podle mého názoru má simstim jako médium blíže spíše k televizi - jak jinak by Angie mohla být jeho hvězdou. Překlad termínem "virtuální realita" pokládám za nevhodný, dochází tak ke snadné záměně s kyberprostorem (matrix), v němž se odehrává značná část děje.
Rovněž zbytečný je překlad názvu Freeside - teprve po chvíli čtenář totiž přijde na to, co že je to onen "Volný výběžek". Tyto a podobné názvy, jestli si dobře vzpomínám, v předchozích dílech Gibsonových románů přeloženy nebyly a nevadilo to, ba naopak.

Překlad je zpestřen i několika hezkými novotvary. Např. věta "Nebude se s tím zalamovat." jistě potěší, stejně jako úchvatné: "Boty čárovaly mokrý písek přes světlou podlahu.".

Zběsilá jízda, zdá se, příliš nelpí na originálním textu. Jak jinak si mám vysvětlit, že miska (bowl) je vlastně "mixér", že plastikový kanystr je vyroben "z vlnitého plechu" a světlovodič (optic lead) zase z "optického olova". Nebo že daňový čip (tax chip) znamená "nižší taxu", že Angiin produkční tým je v českém textu "výrobní osádkou", a že Sally, která nosí většinou brýle (glasses), si občas z marnivosti nasadí na nos skleničky.

Překladatel zachází ještě dál a u jedné postavy změní pohlaví (Piper). Málem jsem si toho nevšiml, nebýt opět jedné nedůslednosti: "... a zdálo se, že Piperova skutečná vášeň je také její prací. Byla Angiinou osobní techničkou...". Na jiném místě neváhá stvořit novou postavu - a to dokonce Boha, který se znenadání vynoří na straně 98: "Ale Bůh byl hezký, noc tak jasná...", Nechápete? Já také ne. Ta věta má totiž správně znít "Ale bože, bylo to hezké, noc tak jasná..." (But God, it was pretty, the night so bright...)
Jinde na nás díky překladateli vybafnou tajemní "snímači", o nichž nikdo nic neví a nikdy se ani nedozví: "Legba ... mohl změnit příval dat, jak si to žádali snímači..." A přitom jde jen o obyčejné skenery, které pořizují data. (Legba could alter the flow of data as it was obtained by the scanners.)
Nakonec vychází najevo i to, že Hrabě Bobby Nula je "stařík Angie Mitchellové" (Angie Mitchell's old man), což čtenář neznalý předchozího dílu jistě nemohl tušit. Chudák Angie.
Chudák čtenář.

Nemá význam zmiňovat každou zběsilost, které se překladatel, pan Ivo Pospíšil, na Moně Lise Overdrive dopustil. Na některých místech je zcela změněn smysl textu a autorúv styl se téměř vytratil, což zamrzí zvláště u Gibsona, u něhož je forma dvojnásob důležitá.
Ta knížka je zabitá, protože práva má jednou zakoupené nakladatelství Návrat a nápravy se tedy jen tak nedočkáme.

Ignorujte Zběsilou jízdu. Nekupujte to. Když koupíte, nečtěte. A když přecejen přečtete, tak se s tím prosím vás nezalamujte.

BVer on AmberZine, 13.5.1998


- Mona Lisa Overdrive © 1988 William Gibson, Voyager, London 1995
- Zběsilá jízda, 1998, nakl. Návrat Brno, přel. Ivo Pospíšil, obálka Karel Novotný