První spojené konzervárny

Václav Pravda


První Spojené Konzervárny
vyhlašují dle zákona č. 288/2145 Sb., ve znění pozdějších předpisů
obchodní veřejnou soutěž
na dodání potravinářských strojů:

stroje na porážení:
1. nastavitelný šnekový trhač hlav s kapacitou 36 000 ks/hod.
nastavitelný odřezávač končetin s kapacitou 36 000 ks /hod.
automatická linka na porcování s kapacitou 20 000 ks/hod. s flexibilitou na různé úpravy porcovaných dílů.
etiketovací váha s výkonem min. 600 ks/min. s možností tisku čárového kódu
dopravní prostředky:
1. izotermické kontejnery s vlastním chlazením i bez
2. přívěsy na izotermické kontejnery s nástavbou

...
Sešli se v pracovně generálního ředitele. Velké místnosti vévodil mohutný stůl z tmavého leštěného dřeva, na stěně proti němu visel originál obrazu, za který by bylo možné pořídit střední jachtu. Z každého detailu vybavení dýchalo bohatství a práce desítek řemeslníků.
Sekretářka uvedla hosta do místnosti. Přivítání bylo navenek srdečné, ale vespod bylo cítit napětí. Jak dopadne tento důležitý obchod? V kličkách předchozích jednání se chvílemi až ztrácel smysl. Prodat tak velký investiční celek se nepodaří každý rok a První Spojené Konzervárny, největší potravinářský gigant na zpracování masa by byl dobrým zákazníkem, kterému se pak dá nabídnout ledacos. Nabídek bylo více a pro hosta bylo nutné k záchraně výrobního programu, aby nabídka uspěla. Za sebou už měli všechno, co předchází uzavření velkého obchodu. Získání informací, nenásilné seznámení při golfu, jalové rozhovory o výběru holí, první večeři, pozornosti vedoucí sekretariátu, další večeře a pozvání na hon, dárky k narozeninám pro děti generálního ředitele a stovka dalších detailů, které získávají zákazníky. Zbývalo jen poslední rozhodnutí, cenová nabídka již byla učiněna tak dávno, snad ji kurz nepotopí ještě před uzavřením...
Seděli naproti sobě na kožené sedací soupravě, popíjeli kávu a nezávazně klábosili.
„Přikročíme k věci," sáhl generální ředitel neomylně pro ty správné desky.
„Stručně shrnu situaci. Vaše nabídka vyhovuje po všech technických stránkách, ostatně jako většina ostatních," mávl k hromadě, zpod které před chvílí vytáhl desky.
„Vaše prezentace byla působivá, servisní služby, platební podmínky a dodací termíny nám rovněž vyhovují. Vaše nabídka má dokonce něco navíc. Narozdíl od ostatních řešíte kromě dodávek strojů i dodávky materiálu. Váš průzkum se skutečně činil."
Ředitel AB Strojíren na sobě nenechával znát, s jakou úlevou naslouchá rostoucí chvále. „Ono to snad nakonec dopadne!" myslel si.
Generální ředitel pokračoval. „Málokdo si uvědomuje, s jakými problémy se potýkáme. Neustále se zvětšující populace vyžaduje obrovský přísun potravin. Jakkoli jsme se snažili využít i náhražky, stále hlavní složkou naší výroby je maso ve všech úpravách. Naše farmy jsou ale na hranici možností produkce a jakékoliv nové zdroje jsou přínosem. Zkrátka, zakázka je Vaše."
Generální ředitel Prvních Spojených Konzerváren povstal, potřepal všemi pěti chapadly svému hostovi a dodal. „Nikoho jiného totiž nezajímalo, kde máme ty lidi pořád brát."


inspirován skutečným inzerátem v Obchodním věstníku napsal Václav Pravda

© Zbraně Avalonu
** Amber Stories ver. 1.1 **