Zásadní příspěvek k problému bezpohlavnosti andělů

Miroslav Žamboch


Na POČÁTKU existovali andělé všech rodů: mužského, ženského i středního. Všechny rody byly fyzicky dokonalé, avšak andělské ženy měly jednu speciální kvalitu - jejich sexappeal neznal hranic. Na druhou stranu byly velmi náročné. Asi pět minut po POČÁTKU se první pár pokusil ukojit vzájemnou touhu a objevil se kardinální problém: nikdo nechtěl ležet na zádech. Vzhledem ke křídlům o rozpětí více než pěti metrů to technicky vzato nebylo ani dost dobře možné. Milenci vyzkoušeli v průběhu staletí a tisíciletí myriády sexuálních poloh, ale žádná nebyla dostatečně uspokojující. V nebi přibývalo sexuálně frustrovaných a doživotně zmrzačených andělů s polámanými křídly. Až jednou měl jeden velmi náruživý a nonkonformní pár geniální a v podstatě velmi jednoduchý nápad - proměnit handicap křídel v ryzí klad.
Pro svůj let si vybrali noc. V průběhu milostné předehry stoupali stále výš a výš až se dostali ke Slunci. Následoval pád. Žena při koitu křičela rozkoší, poprvé od POČÁTKU byla její touha ukojena. Křik probudil ostatní a celá andělská populace se stala svědkem jejich spojení. Milenci se bohužel nedokázali včas vzpamatovat z extáze a při pádu se rozbili o zem. Jmenovali se Adam a Eva. Jakákoliv spojitost s jinou dvojicí téhož jména je čistě náhodná (vzhledem ke vztahu lidí k sexualitě).
Od té doby se v delších či kratších intervalech vydávaly dvojice andělů na svůj let a dříve či později následovaly osud prvních vzdušných milenců. Poslední andělé muž a žena zahynuli ve víru vášně v roce 1908, svědkové jejich milostného aktu tvrdí, že to stálo za to.

Poznámka pod čarou: To také vysvětluje jistou melancholičnost andělů středního rodu.
Poznámka pod čarou II: … a vrhá nové světlo na důležité prehistorické události, např. rozbití Pangey, přepólování magnetických pólů, vyhynutí dinosaurů, náhlý nástup doby ledové a další.
** Amber Stories ver. 1.1 **