Zpráva o grónském meteoritu

Jiří Borovička


8.ledna uveřejnily některé české deníky zprávu údajně převzatou od ČTK o utajovaném pádu meteoritu na územi Grónska s výbušnou silou více než tisíckrát větší než měla Hirošimská bomba. Tato zpráva je značně nadsazená a rád bych ji uvedl na pravou míru.

Především není pravda, že zprávy o velmi jasném meteoru pozorovaném 9.prosince nad Grónskem byly utajované. Již 15.prosince vydal Institut Nielse Bohra v Kodani tiskovou zprávu a celou dobu probíhá diskuse o uvedeném jevu, např. na internetu. Dnes už je přitom jasné, že nešlo o událost století, ale o událost, která nastává na celé Zemi v průměru několikráte za rok. Kosmické těleso pronikající do zemské atmosféry mohlo sice mít energii srovnatelnou s Hirošimskou bombou, ale rozhodně ne mnohonásobně vyšší. Navíc většina energie byla uvolněna vysoko v atmosféře a meteority dopadlé na povrch zřejmě nezpůsobily vážnějši efekty. Byl proveden letecký radarový průzkum rozsáhlé oblasti Grónska, ale žádný kráter nebyl zatím identifikován.

Rozsáhlý oblak viditelný 9.prosince nad Grónskem na snímcích z meteorologických družic nemá s meteoritem žádnou souvislost. Družicové snímky byly analyzovány i v Českém hydrometeorologickem ústavu a bylo prokázáno, že mrak se vyvíjel pod vlivem hor na atmosférické prouděni, což je poměrně běžný jev v dané oblasti.

Grónský meteorit, ač nepochybně významný a zajímavý, nebyl tedy takových rozměrů, aby představoval vážné nebezpečí, i kdyby padal nad obydlenou oblastí. To samozřejmě neznamená, že v budoucnu se Země nemůže střetnout s ještě větším tělesem, které by významnou škodu způsobit mohlo.

Zpráva uveřejněná v našem tisku byla zjevně převzata z nespolehlivých zahraničních zdrojů, aniž by byla ověřená.


Dr. Jiří Borovička je vědeckým pracovníkem Oddělení meziplanetární hmoty v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově. Zároveň je také vědeckým tajemníkem České astronomické společnosti.

RNDr. Jiří Borovička, CSc.
Astronomický ústav AV ČR
251 65 Ondřejov
tel.: 0204/620153
e-mail:borovic@asu.cas.cz

19. února 1998 Počet návštěv -

Zpět na ASTRO