Sonda Lunar Prospector zahájila svou misi


Další sonda programu Discovery, v pořadí již třetí, byla vypuštěna 7. ledna 1998 v 4:28 SEČ. Jedná se o Lunar Prospector (LP) [http://lunar.arc.nasa.gov/], jehož cílem je nejbližší soused Země - Měsíc. Start byl úspěšně proveden pomocí komerční rakety LMLV-2. Po 123 hodinách letu sonda dorazila k Měsíci a byla navedena na polární dráhu 100 km nad povrchem s dobou oběhu 2 hodiny.

Jejím cílem je pořízení mapy složení povrchu, ověření či vyvrácení přítomnosti vodního ledu v polárních oblastech, studium magnetického a gravitačního pole a sledování úniku plynů z kůry Měsíce. Mise by měla rozšířit znalosti o našem sousedu s přihlédnutím k budoucím misím, případně ke kolonizaci Měsíce. Její trvání je plánováno na 1 rok a celková cena od vývoje přes start po řízení letu a příjem dat bude stát jen 63 miliónů US$.

LP je vybaven 6 přístroji. Gamma Ray Spectrometer (GRS) bude zjišťovat elementární složení povrchové vrstvy se zaměřením na U, Th, K, Fe, Ti, O, Si, Al, Mg a Ca. Neutron Spectrometer (NS) je určen pro detekci výskytu vodního ledu na dnech kráterů v polárních oblastech, kde je led chráněn před slunečním zářením, jež by ho rozložilo na molekuly vodíku a kyslíku. Tento přístroj je schopen detekovat 200 mg vody v jednom metru krychlovém regolitu (materiál povrchu Měsíce). Existence vody by výrazně napomohla kolonizaci Měsíce. GRS a NS by nám měly také poskytnout poznatky o tom, jak se formovala měsíční krusta a svrchní plášť. Alpha Particle Spectrometer (APS) by měl detekovat úniky plynu (radonu) z měsíční kůry. Zároveň by jím nasbírané poznatky měly napovědět o současném stavu lunární tektonické činnosti. Magnetometer (MAG) a Electron Reflectometer (ER) jsou připraveny mapovat magnetické pole. Měsíc nemá globální magnetické pole jako např. Země, ale existují zde slabá lokální magnetická pole. Oba přístroje mají za úkol určit velikost a rozložení těchto polí. S jejich pomocí by vědci chtěli zjistit, zda tato lokální pole jsou pozůstatkem dřívějšího globálního pole, nebo pozůstatkem dopadů meteoroidů či zda jsou jiného původu. Posledním experimentem je Doppler Gravity Experiment (DGE), který bude využívat rádiových signálu k přesnému určování dráhy sondy, z čehož bude možné sestavit první kompletní gravitační mapu Měsíce.

Základem LP-u je válec o průměru 1.37 m a výšce 1.29 m. Na tento válec navazují tři výklopná ramena o délce 2.5 m, na kterých jsou umístěny přístroje. Hmotnost sondy na počátku letu činila 299.2 kg, z čehož 138 kg připadalo na pohonné látky. Ke komunikaci slouží dvě antény a pro zásobování energií tři sluneční panely, s počátečním výkonem 230 W (pro provoz sondy je potřeba 200 W). Aby přístroje mohly pracovat i v době, kdy se LP bude nacházet v oblasti měsíčního stínu, je sonda vybavena 5.9 kg vážící baterií. Sondu navrhl a řídí NASA Ames Research Center [http://www.arc.nasa.gov/] a na jejím zkonstruování a vypuštění se podílela firma Lockheed Martin Corporation [http://www.lmco.com/] .

LPLOGO.JPG
LPLOGO.JPG

81.13 Kb
LAUNCH.JPG
LAUNCH.JPG

15.81 Kb
LPORB.JPG
LPORB.JPG

13.05 Kb
LPMOON.JPG
LPMOON.JPG

21.49 Kb
LPINST.JPG
LPINST.JPG

35.87 Kb

NewI'm
22. ledna 1998
Počet návštěv -

Zpět na ASTRO