Benzín jako katalyzátor sex-appealu

aneb CHEMIE SLOUŽÍ LI(BI)DU

(April Lumo)

 

"Ještě naměř fenyletylamin u vzorku C3," byla poslední slova Johna Bronzeholda, ředitele Ústavu pro praktické aplikace aromátů v kalifornském Stanfordu. Jeho týmu se povedla věc nevídaná. Dokázali sestavit sloučeninu, která pokusnému králíkovi velkému, latinsky Bunnys Plaeboius, zvýšila sexuální přitažlivost tak, že testovací pozorovatelka ukázala na stupnici neuvěřitelných 37 deciorg.


"Byl to velkolepý pohled," dodává Bronzehold. "Nalili jsme naši tajnou směs králíkovi Emanovi pod ocásek a naše testovací médium sebou začalo škubat a trhat - a spolu s tím všechny střelky našich měřících přístrojů strhly svoje stupnice. Museli jsme celý tento náboj nechat vybít."


Jeden org je mezinárodní jednotka sexuálního vzrušení a je roven deseti deciorgům. Tato jednotka je definována jako vzrušení, které vyvolá jeden orgasmus běžné 50-kilogramové ženě při teplotě 293 Kelvinů a tlaku 101 325 Pascalů.


Onou magickou sloučeninou, která je zodpovědná za onen nárůst, je 2-3-dodekahydroxylát benzénu, což je benzín katalyzovaný kravským mlékem. Dodekahydroxylát byl známý již starým astrologům svým spojením s Bohem Eros a souhvězdím Penisea, ovšem nebyli schopni tuto substanci získat z tehdy dostupné flóry a fauny. Teprve za pomoci nejmodernější chemie je možné tuto vzácnou sloučeninu izolovat.


Co se týče užití na lidskou populaci, Bronzehold zachovává tajemství: "My máme zodpovědnost, že si nemůžeme dovolit prozradit, že mužům stačí k podobným výsledkům polít se benzínem a mlékem, protože by to mohlo přinést nekontrolované změny v populaci." Od vedoucího projektu jsme tedy žádnou odpověď na otázku po možné aplikaci nezískali. Počkejme si...