Nová politická strana?

Tento dopis nám přišel zcela netradičním způsobem.
Málokdo ví, že má naše redakce i schránku na dopisy. To je taková plechová skříňka na reklamní letáky (tip: podívejte se pozorně za dveře, třeba tam také nějakou najdete). A v ní se jednou po ránu (po kterém ránu, to už těžko zjistíme, zdá se ale, že to bylo hodně kalné ráno) objevil papírový dopis.
Náš redaktor, zodpovědný za příjem a vyřizování emailů, chvíli hledal na obálce tlačítko "Open", nakonec se však uchýlil k hrubému násilí a otevřel obálku manuálně za použití žiletky.
Po desinfekci a obvázání zodpovědného redaktora jsme se jali se dopis čísti. Co v něm stálo:

Vážená redakce Amberzine,

dovolte mi, abych Vás oslovila jménem přípravného výboru vznikající strany Českých radikálních matek 
proti Internetu (ČRMPI).
Vaše redakce byla počítačem náhodně vybrána vybrána jako jedna ze 150 malých a středních redakcí, 
s přihlédnutím k Vašemu zaměření na Internet. Doufáme, že posloužíte dobré věci a otisknete naše 
prohlášení na titulní straně.
Apelujeme na Vaše svědomí a věříme, že tento dopis uveřejníte. Pokud se tak nestane, jsme připraveny 
přistoupit k rázným opatřením, které by Vás mohly mrzet.

 S pozdravem,
    Eleanor Cílená
    předsedkyně přípravného výboru strany
    Českých Radikálních Matek Proti Internetu (ČRMPI)
Příloha:

Osnova zákona o Internetu

Hlavní body návrhu zákona, který hodlá prosadit ČRMPI, pokud se tato octne v parlamentu

1) povinné prověrky způsobilosti uživatelů
Každý uživatel Internetu bude podrobován pravidelným zkouškám, ve kterých bude prokazovat morální a mravní bezúhonnost a to, že používáním Internetu nebyla narušena jeho loayalita ke společenskému systému. Prověrky bude provádět zvláštní komise k tomu určená - Komise za čistotu Internetu (KČI).
Uživatel, který nevyhoví při zkouškách, bude odpojen.

2) minimální věk uživatelů
Používání Internetu osobami mladšími 18ti let bude trestně stíháno. Osoba, která se chce stát uživatelem Internetu, bude ke zkouškám bezúhonnosti připuštěna teprve po dovršení tohoto věku a bude povinna předložit písemný souhlas obou rodičů, potvrzení o dosaženém vzdělání (vysvědčení), v případě osob starších 20 let pak výpis z trestního rejstříku.

3) povinné hodnocení obsahu (rating)
Na všech serverech v doméně bude ze zákona zavedeno hodnocení obsahu (zejm. obsahu WWW stránek - tato data musí být střežena jako oko v hlavě).
Hodnocení budou provádět pracovnice KČI vybavené doporučenými prohlížeči (IE4). Pokud pracovnice shledá zveřejňovaný obsah na serveru některého providera závadným, bude na jeho adresu zaslána výtka. Po opakovaném přestupku mu bude Internet odpojen.

4) dodržování maximální povolené přenosové rychlosti
Každý uživatel Internetu bude povinnen dodržovat maximální přenosovou rychlost (tj. 32kbps na pevné, 12.5kbps na komutované lince). Při překročení této rychlosti bude uživatel penalizován tisíci tarifními impulsy převedenými na účet Našeho Telekomunikačního Monopolu. Prostředky takto získané budou použity na rozvoj státní telekomunistické společnosti.

5) namátkové kontroly uživatelů
Poveřené pracovnice KČI budou v součinnosti se softwarovou policií BSA provádět namátkové kontroly uživatelů. Uživatel, kterému bude na disku prokázáno vlastnictví pornografického materiálu, závadných emailů či teroristických informací v množství větším než malém, bude odpojen.

Jen tak bude zaručeno, že se z našich dětí nestanou masturbující hackeři a asociálové nepřipravení na vstup do společnosti, ale řádní občané respektující morálku, tradici, kulturní a rodinné hodnoty.


Doporučujeme:
Roman Catholic leaders must help combat the Internet's stunning morality.