Nevysvětlitelné úkazy

v chilské poušti Atacama

Tisíce ovcí sežehnuty a vypařeny mikrovlnnou zbraní ETHERu ?

John Edward Stasium, červen 1997

Přeloženo z Australského e-zinu "Fly-by-wire" http://flyby.wire.au/news/h230606.html

Obyvatelé Chile byli několik nocí mezi 15-21. květnem 1996 buzeni velkým rachotem a silnými záblesky, které přicházely z nitra pouště Atacama. Náš zvláštní zpravodaj v Santiagu na vlastní oči viděl podivné sloupy jakési modrofialové "polární záře" na severním horizontu. Zároveň byly zaznamenány silné poruchy místního radiového a televizního vysílání.

Avšak náš zpravodaj měl možnost hovořit s několika odborníky, kteří se nespokojili s oficiálním tvrzením chilské vlády a jejich institucí, že šlo o "magnetickou bouři", vyvolanou silnou aktivitou Slunce. Podle francouzského vojenského analytika a fyzika Paula Cotina je příčinou těchto jevů činnost podivné íránské firmy ETHER v čele s imámem Agobim a jeho hlavním konstruktérem Asgharem. Delší dobu již prosakují zprávy o testech nových tzv. elektromagnetických pulzních zbraní, avšak dosud se je dařilo popírat.

Jistý zdroj z CIA nám prozradil, že v Chile, ale i jinde na světě registrují americké tajné složky činnost ETHERU s rostoucím znepokojením, jednak kvůli jeho sběru mozků z laboratoří bývalého Východního bloku a Asie, jednak kvůli jeho napojení na nebezpečné muslimské fundamentalisty ze sekty "Meč Prorokův". Asghar je sice zručný technik, avšak nápady většinou pocházejí od ruského emigranta Semjona Laptěva, který pracoval 10 let na Kamčatce na ruské "asymetrické" verzi StarWars, kde se vyvíjely elektromagnetické pulzní a plazmové zbraně od roku 1982.
Prvním terčem těchto zbraní se stalo patrně letadlo jihokorejských aerolinií Boeing 747 (KAL 007) a kdoví, jestli ještě jiné a záhadné letecké katastrofy nejsou způsobeny silnými mikrovlnným pulzy zbraní, testovaných různými armádami světa (USA, Rusko, Japonsko, Čína, Izrael atd.)
Paul Cotin se domnívá, že tyto zbraně během 20 let přejdou do pravidelné výzbroje vyspělých armád a podle stupně intenzity elektromagnetického záření budou způsobovat jak vyřazení elektroniky nepřítele z činnosti, tak mechanickou destrukci až okamžité vypaření živých i neživých cílů. Zdrojem záření budou různé palubní emitory mikrovln, elektromagnetické bomby s cíleným účinkem a satelitní retranslátory energie.
Někteří nevylučují využití umělých zrcadel v ionosféře Země či modulaci Zemského elektromagnetického pole za účelem zesílení účinku poruch o různých vlnových délkách. V některém případě bude možno podle vojenských odborníků z amerického projektu 2025 vyvolat i zemětřesení na území protivníka či nepříznivé klimatické změny.

Vraťmě se však k Chilské kauze firmy Ether : V roce 1991 se svolením generála Pinocheta imám Agobi zakoupil desetinu pouště Atacama pro účely údajně chovu ovcí. Během let 91 - 94 tam skutečně podle satelitních snímků USAF vyrostla ovčí farma s kolem 5000 ovcí. Avšak někdy byl pohled shora blokován nevysvětlitelným způsobem, takže nebylo vidět, co se na zemi děje. Bývalý Laptěvův spolupracovník, inženýr Suchanin sdělil našemu zpravodaji, že pro Laptěva je prý vytváření "Teslova štítu" hračkou. Nevíme bohužel, co tím měl na mysli a proto se obracíme na čtenáře s prosbou o pomoc a informace. Podobně tomu bylo i v osudných nocích po polovině května 96, kdy zuřily nad Atacamou podivné výboje.
Zástupce firmy Ether, která potom urychleně opustila Chile, sdělil agentuře UPI, že prý "magnetická aurorální bouře způsobila jejich ovčí farmě takové škody", že byli "nuceni z Chile odejít a začít podnikat v jiné oblasti zemědělství ".
Náš člověk společně s reportéry světových agentur navštívil 23.5. oblast bývalé farmy a s hrůzou pozoroval následky kataklyzmatu : uvnitř oblasti cca 10 km v průměru byla zcela zčernalá a přetavená půda, vně byly občas vidět zbytky kostí nebohých zvířat a ještě dál mrtvoly ovcí se sežehlými kožichy. Mluvčí Chilské vlády se při pohledu na jemu předané fotografie snažil reportéry uklidňovat poukazem na prý "podobné následky při výskytech ozónové díry nad Patagonií, že to není nic nového", avšak nepochodil.

Co nás tedy čeká při spojení feudální ideologie a high-tech výzbroje 21. století? Dodejme jen, že Izraeli bylo nedávno na soukromém radiu sekty "Meč Prorokův" vyhrožováno "tajnou zbraní", jíž bude prý samotný "Prorokův meč, jenž sjede přímo z nebe na nejhorší zatracence, kteří se neskryjí ani v bunkrech". K tomu dodejme, že při intenzivních mikrovlnných pulzech se skutečně tvoří sloupy žhavé plazmy - silně ionizovaného vzduchu.
Myslím, že je nutno zakročit všemi prostředky proti šílencům, kteří považují celý svět za mikrovlnnou troubu.


přeložil Pavel -lithium- Vachtl