Michael Kripton natáčí nový seriál!

Jiří X. Brossmann, 9.11.97

Po populární Pohodlnosti se na naše obrazovky v nejbližších týdnech dostane nový seriál producenta M. Kriptona. Seriál je natočen podle skutečné události, která se stala v malé iránské obci Hetemán. Před několika lety zde zahájil výzkum pološílený vědec Agobi, který se ukájel představou zničení světa.
Svými pokusy s elektroplatonickými tripóly, které místní obyvatelé popisují jako "výbuchy malých atomových bomb", způsobil Agobi trvalé genetické poškození místních obyvatel, které se projevuje jednak inteligencí dvou až třínásobnou proti světovému průměru a jednak zdvojením všech pohlavních orgánů. Důsledkem tohoto jsou filozofující erotomani a intelektuálské nynfomanky, které podle slov zodpovědných činitelů "vážně narušují ekonomickou a politickou stabilitu země".
Kriptonův seriál se bude zabývat osudy těchto nebohých lidí v našem nelítostném světě.

Chcete-li přispět na konto podporující tyto postižené, volejte na číslo 0609-123 456 789 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 0123 45 67 89 <nohup> oops!
(Cena hovoru je max. 154 Kč za minutu)


-jXb