Lidstvo by si nemělo zahrávat s Vesmírnou Silou

"Lidstvo by si nemělo zahrávat s Vesmírnou Silou,

když na to nemá", říká k smrti vyděšený doktor Semjon Laptěv, který jediný přežil zkázu Agobi Research Center u Podkamenné Tunguzky !
(exkluzivni rozhovor pro agenturu The Best Boys International a magazín Fly-by-wire)

John Edward Stasium a Barbara Ultra-Vixen
podnikli urychlenou cestu do ruského přístavu Nachodka, kde zastihli doktora Laptěva jen několik hodin předtím, než ho zatkla ruská milice a odvezla neznámo kam.

JES.: Co vás přivedlo zpět do Ruska, pane doktore?
L.: Nechte mne, prosím vás, chvíli vydechnout, jdou po mně!
BUV.: Kdo?
L.: Všichni, všichni ! (záchvat pláče) Příšery! Lidé! Medvědi! Vesmír! Celý svět je proti mně!
JES.: Doktore, uklidněte se! Když nám řeknete, co se vám stalo, možná vám budeme moci podat pomocnou ruku.
L.: Kéž byste měl pravdu! Matko boží!
BUV.: Co jste tedy hledal na Sibiři?
L.: Meteorit, tunguzský meteorit...
JES.: Ale ten před vámi hledalo spousta lidí a nikdo nic nenašel. Ani kráter.
L.: Však to taky nebyl žádný meteorit! Jen pár lidí na světě vědělo, že se vžil nesprávný název pro něco úplně jiného a ... bože můj.
BUV.: Doktore, jsme tady s vámi.
L.: Ano, děkuji vám. Tedy - to, co jsme s kolegou Asgharem a jeho příbuzným Agobim hledali - byla
VESMÍRNÁ ENERGIE. Čistá, všeprostupující energie, kterou většina dnešních konvenčních, oficiálních vědců nezná a ve své zaslepenosti ji odmítá.
JES.: Co je to za energii? V čem se projevuje?
L.: To je právě to...ve všem, úplně ve všem. Ve vás, ve mně, ve Slunci, v bouřkách, v jaderné energii,
v elektro...proboha...ne...
BUV.: V elektro...co?
L.: V elektromagnetickém poli. Proto jsme našemu projektu říkali ETHER - Extra Terrestrial Holistic Energy Research. Klíčem ke všemu byl tripól a... pak transcendentální meditace. Jenže klíč se nedal najít všude.
Proto jsme studovali Teslovy tajné deníky. A tam to bylo...tunguzský meteorit nebyl žádný meteorit,
vždytˇse nenašel žádný kámen ! Zato stovky čtverečních verst vyvráceného lesa.
JES.: A co to tedy bylo?
L.: Tesla soupeřil s Marconim a Popovem, kdo prožene kolem zeměkoule více energie. Bohužel nevěděli,
co se může stát, když se jejich 3 vlny sejdou a zinterferují v magnetickém poli Země zároveň s čelní frontou
rázové vlny ze Slunce...Pak se totiž může stát COKOLIV. Především všechny dipóly zmutují v tripóly
a dojde k narušení rovnováhy vakua. Dojde k jeho polarizaci a narušení celého holotropního energetického
pole!
BUV.: A toho si doposud nikdo nevšiml?
L.: Ale ano! Jak jsem řekl, všiml si toho Tesla a pak...v padesátých letech Einstein, který na tom vybudoval
celou unitární teorii pole. Ale jelikož poznal, že by se to snadno dalo zneužít, tak své poznámky rychle zničil,
začal víc pít a hrát na housle...Že jsem to neudělal jako on! Ty strašné oči a tlamy těch medvědů!
JES.: Sibiřští medvědi? Co je na nich tak zvláštního? Chápu, člověk by je nerad potkal. Ale co s tím
mají vůbec společného?
L.: Tohle nebyli žádní obyčejní medvědi, sibiřští. Tyhle jsem STVOŘIL JÁ, já ve své velikášské pýše,
kterou jsem se nadobro vzdálil tradicím své rodné země, jejímu pokornému, pravoslavnému duchu. Ach bože.
BUV.: Vy jste stvořil medvědy? Jak, prosím vás, neděláte si legraci?
L.: Nemám náladu na legrace, madam! Spolu s Asgharem jsme dumali, proč se anomální ohnisko tripóloveho paranormálního holistického pole vytvořilo právě zde, v Sibiři, u Podkamenné Tunguzky,
v roce 1908.
JES.: A přišli jste na to?
L.: ANO!! Těmito prostory po tisíciletí migrovaly národy Čukčů a hlavně Evenků a měly zde svá posvátná
místa, kde se oddávali vesmírné kontemplaci pod vlivem magických hub...
BUV.: Jakých hub?
L.: Muchomůrek. Naše staré sibiřské národy byly ve spojení s kosmickou energií odedávna...
JES.: Promiňte, ale předtím jste mluvil o elektromagnetickém poli a tripólech...
L.: Pane redaktore, v tom přece není žádný rozdíl, vesmírná energie je ve všem bez rozdílu.
Práve, když se sejdou dva proudy energie z úplně různých míst a zdrojů, dojde k největší vibraci, skalární interferenci a morfické rezonanci a ke vzniku nové, chaotické kvality...
JES.: Aha...Vidíte, to mi dlouho nebylo jasné.
L.: No, a nám bylo v ETHERu jasné, že lidstvo míchá ty energie nějak špatně, málo holisticky, bez účasti
kosmické Prasíly, že tím degeneruje a samo sebe vede k záhubě.
BUV.: Myslíte?
L.: Bohužel. Ale zkáza našeho výzkumného týmu ukázala, že když budeme usilovat o spojení s Prasílou,
doplatíme na to taky, protože na to nemáme!
JES.: Dobře, pane doktore. Jak tedy proběhla vaše, ehm...expedice?
L.: V červnu, když tají sibiřské řeky, jsme s několika vrtulníky přistáli u břehů Podkamenné Tunguzky.
Vyndali jsme mikrovlnné kanóny s urychlovači tripólové konverze, instalovali je a pak jsme už jen měřili
tok slunečního větru a poruchy magnetického pole Země. Museli jsme čekat na správný okamžik,
kdy to spustíme. Pro všechny případy jsme v okolí nasbírali dostatek muchomůrek, abychom ve správnou chvíli mohli potencovat míchání různých pólů Vesmírné síly.
BUV.: A které póly to tedy byly?
L.: No byly samozřejmě tři - aby mohl vzniknout tripól. Jedním byly Teslovy vrhače mikrovln, druhým
solární a zemská magnetosféra a třetímu, který měly přinést muchomůrky, jsme pracovně říkali TRIP,
čili předstupeň tripólu samotného. Ovšem z výpočtů bylo jasné, že tento prvek je silnou neznámou v
celé situaci a bohužel...promiňte, když na to opět pomyslím...
JES.: Čili váš trip byl asi nějak špatný, BAD TRIP...
L.: Velmi špatný! Ale k tomu se dostanu. Tedy - asi za 2 dny nastala dlouho očekávaná erupce Vesmírné
energie na Slunci, která následně rozkmitala magnetickou sféru Země. Pak jsme spustili Teslovy vrhače
aby zinterferovaly asi 20 km nad zemí a zpětnou chaotickou vazbou přesunuly tok energie na jakékoliv místo
na světě...
BUV.: Na které místo konkrétně?
L.: No, zkušebně to mělo být někam na Sibiř, i když jsme počítali, že hned potom přijde na řadu Washington.
JES.: Aha...No, posuňme se dál.
L.: Tripól začal vznikat, bylo to jasné. Vetšina oblohy začala rudnout a střídavě zelenat. To byl příznak probíhající Laplace-Laptěvovy Transformace. Načali jsme porce svých na plátky nakrájených muchomůrek a zapíjeli je silnými doušky vodky, abychom ještě více rezonovali s posvátným místem Tunguzky. Vypadalo to slibně. Jen zvířata kolem začala být nějak neklidná. Z lesa vybíhali jeleni, vlci a běhali jako šílení kolem dokola našeho tábora. Podivně jim svítily oči a vlci začali výt. Nad námi se začaly křižovat blesky. Považovali jsme to však za nezbytnou součást vznikajícího tripólového pole, které nás samotné mělo chránit...Vzduchem se začali vznášet a vlnit ohniví a duhoví hadi, kteří notovali staré sibiřské písně.
JES.: Jaké písně?
L.: Lovecké písně starých Evenků. Trochu jsem je předtím v rámci úkolu studoval. Jedna mluvila o sobích stádech, druhá o tuleních a třetí, bohužel, o medvědech. Zněla asi takhle:"Medvěde, který
nejvíc víš, ukaž nám svou tajnou skrýš, kde máš med, kde máš chlup, budeme tam coby dup."
Na to začali z lesů vystupovat po desítkách medvědi, kteří mručeli s hady jejich Evencké písně. Trochu jsem znejistěl a proto jsem vytáhl z batohu starý televizor značky TESLA a zapojil ho
paralelně s jedním Teslovým vrhačem ke zdroji, abych vyrovnal případné odchylky od původního
Teslova návodu.
BUV.: A povedlo se?
L.: Nejdřív ano. Na obrazovce se zjevil Tesla a pomocí tripólového pole se ustálil jako třidimenzionální
hologram o výšce třiceti metrů. Tento zjev upoutal medvědy natolik, že přestali mručet a fascinovaně
si Teslu prohlíželi. Tesla najednou jednou rukou sáhl na zem a druhou natáhl nad sebe, jenže ono
to neskončilo! Jeho zdvižená ruka se stále natahovala, až zmizela v mracích ! Podíval jsem se kolem
na kolegy Asghara, Agobiho a ostatní, jestli vidí, to co já, ale oni se jen podivně třásli a upírali skelné pohledy do neurčita. Mne začalo brnět celé tělo a na špičkách prstů mi vyskakovaly jiskry! Chtěl jsem
trochu ubrat intenzitu vrhačů či tripólových akcelerátorů, ale nemohl jsem udělat ani krok! Pouze jsem
viděl, jak se ručičky měřičů koncentrace tripólů blíží k červené hodnotě!
Vtom se ozval strašný rachot. Teslovým tělem projel blesk a celé jeho tělo se rozsvítilo jako jolka.
Uvnitř něj se začaly prohánět ohnivé proudy. Uslyšel jsem jeho šílený smích. Ano, Tesla
se zalykal řevem. A najednou...začal vysílat energii směrem k okolostojícím medvědům!
JES.: Cože?
L.: Ukázal prstem, z něj vyšel sloup energie a medvěda obalil aurou. V tu chvíli již tripólové měřiče explodovaly a z toho jsem usoudil, že vše v okolí se mění v tripóly. Jelikož jsem se najednou mohl přece jen trochu hýbat, pokusil jsem se vytrhnout televizní šňůru ze zásuvky, ale nešlo to! Vzal jsem jednu ze seker, které se kolem povalovaly a chtěl televizor TESLA rozmlátit, ale sekera odskočila, vylétla mi z ruky a rozsekla hlavu Agobimu, který stál 5 metrů odsud!
Neměl jsem čas si uvědomit, co jsem udělal, když tu medvědi začali růst a opalizovat světlem. Tripólová
mutace zřejmě dospěla až k nim. Jejich tvary zhranatěly a nabyly kovového lesku. Tito tripolární medvědi
najednou všichni naráz vykročili směrem k našemu táboru a začali mluvit!
BUV.: Jak mluvit?
L.: Rusky, samozřejmě. Skandovali: "My jsme teď lovci, my jsme teď lovci."
JES.: A co jste dělali vy?
L.: Bylo to strašné...Nikdo se nemohl pořádně hýbat. Tripólární medvědi trhali na kusy vše, co měli při cestě.
Teslovy vrhače, dieselagregáty, počítače, a...lidi, kteří se k nim nechtěli přidat.
JES.: Jak...přidat?
L.: Medvědi obstoupili člověka a požádali ho, aby se stal taky medvědem. První oběti odmítly a tak byly
sežrány zaživa! Další, když viděli, co se stalo kolegům, radši přistoupili na konverzi v tripólového medvěda.
JES.: Jak to proběhlo?
L.: To zařídil zase Tesla, ten může všechno. On udělá co chce z čeho chce. (chvějící se hlas)
BUV.: A jaktože jste přežil vy a nestal se medvědem?
L.: Myslím proto, že jsem Rus. Byl jsem jediný Rus z výpravy. Vlastně pro mne mluvilo více důvodů. I to,
že jsem Teslu povolal k životu. To řekli medvědům ohniví a duhoví hadi. Takže když ke mně přistoupili
a zamručeli výhrůžně:" Dej se k nám. " , řekli hadi: " On je náš, ruský." Ale medvědi byli nedůvěřiví:
"Dokaž, že jsi opravdu náš, a ne cizák". V poslední chvíli jsem si vzpomněl na ruskou lidovou pohádku.
Podívejte, mám ji tady, zapsanou.
JES.: Ano? To je skvělé, to otiskneme.Zvířátka v jámě (ruská pohádka)


Byli, žili, kohoutek a slepička. Jednou začaly padat silné, ale velmi silné kroupy.
Slepička volá na kohoutka: "Utečme, přijeli bojaři, budou pálit, střílet, zabijí nás!". Tak utíkají, utíkají a potkají zajíčka. Zajíček se ptá: "Kam utíkáš, kohoutku?"
"Nevím, zeptej se slepičky." "Kam utíkáš, slepičko?" "Ale, přijeli bojaři, budou pálit, střílet, zabijí nás, uteč taky!" Tak utíkají, zajíček, kohoutek a slepička, utíkají a potkají vlčka. Vlček se ptá: "Kam utíkáš,zajíčku?" "Nevím, zeptej se kohoutka." "Kam utíkáš, kohoutku?" "Nevím, zeptej se slepičky." "Kam utíkáš, slepičko?" "Ale, přijeli bojaři, budou pálit, střílet, zabijí nás, uteč taky!" Tak utíkají, vlček, zajíček, kohoutek a slepička, utíkají a potkají lištičku. Lištička se ptá: "Kam utíkáš, vlčku?" "Nevím, zeptej se zajíčka." "Kam utíkáš,zajičku?" "Nevím, zeptej se kohoutka." "Kam utíkáš, kohoutku?" "Nevím, zeptej se slepičky." "Kam utíkáš, slepičko?" "Ale, přijeli bojaři, budou pálit, střílet, zabijí nás, uteč taky!" Tak utíkají, utíkají a potkají medvěda. Medvěd se ptá: "Kam utíkáš, lištičko?" "Nevím, zeptej se vlčka." "Kam utíkáš, vlčku?" "Nevím, zeptej se zajíčka." "Kam utíkáš,zajičku?" "Nevím, zeptej se kohoutka."
"Kam utíkáš, kohoutku?" "Nevím, zeptej se slepičky." "Kam utíkáš, slepičko?" "Ale,
přijeli bojaři, budou pálit, střílet, zabijí nás, uteč taky!" Tak utíkají, utíkají, až
spadnou do hluboké jámy, ze které nemohou ven. Jsou dlouho v jámě, dlouho, a mají strašný hlad.
Tu řekne lištička:"Kdo má nejhorší jméno, toho sníme." A začne prozpěvovat:"Medvěd, medvídek, krásné jméno. Liška, lištička, krásné jméno. Vlček, vlk, krásné jméno. Zajíček, zajíc, krásné jméno. Kohoutek, kohout, krásné jméno. Slepička, slepice - OŠKLIVÉ JMÉNO !"
A vrhnou se na slepičku a snědí ji. A jsou ještě déle v jámě a zase dostanou hrozný hlad. Opět řekne lištička:"Kdo má nejhorší jméno, toho sníme." A začne prozpěvovat:"Medvěd, medvídek, krásné jméno. Liška, lištička, krásné jméno. Vlček, vlk, krásné jméno. Zajíček, zajíc, krásné jméno. Kohoutek, kohout - OŠKLIVÉ JMÉNO !" A vrhnou se na kohoutka a snědí ho. A jsou ještě déle v jámě a zase dostanou hrozný hlad. Opět řekne lištička:"Kdo má nejhorší jméno, toho sníme." A začne prozpěvovat:"Medvěd, medvídek, krásné jméno. Liška, lištička, krásné jméno. Vlček, vlk, krásné jméno. Zajíček, zajíc - OŠKLIVÉ JMÉNO !" A vrhnou se na
zajíčka a snědí ho. A jsou ještě déle v jámě a zase dostanou hrozný hlad. Opět řekne lištička: "Kdo má nejhorší jméno, toho sníme." A začne prozpěvovat:"Medvěd, medvídek, krásné jméno. Liška, lištička, krásné jméno. Vlček, vlk - OŠKLIVÉ JMÉNO !" A vrhnou se na vlčka a snědí ho.
Liška si ale kus vlčka schová. Po čase, když mají hrozný hlad, pokradmu ze zásoby uždibuje. Medvěd se zeptá: "Co to jíš, lištičko?" "Ale, mám hlad a tak jím vlastní střeva." A medvěd si na to rozpáře břicho a umře. Za chvíli letí nad jámou sýkorka: "Co děláš v jámě, lištičko?"
"Ale, nemůžu ven, naklaď mi do jámy větvičky, pak se dostanu ven." Sýkorka nakladla větvičky a skutečně, lištička, hup!, a už je venku z jámy... KONEC


BUV.: A co bylo potom?
L.: Pak odešli. Tesla se opět vnořil do svého televizoru a medvědi si ho odnesli do lesů. Nevěděl jsem, co mám dělat...Stál jsem tam uprostřed krví zbrocených trosek... Ale měl jsem naštěstí náramkový satelitní kompas s detailní mapou Sibiře v paměti...Takže jsem po pěti dnech narazil na osadu lovců, kteří
mne zachránili a odvezli sem, k moři.
JES.: A oni si nevšimli, co se tam u řeky dělo?
L.: Nevím...já jsem o ničem radši nemluvil. Jen jsem řekl, že mne přepadli medvědi, Ježišikriste!
BUV.: Takže vy jste vyvolal či stvořil Teslu a ten stvořil tripolární medvědy?
L.: Ano, myslel jsem, že Teslův duch mi pomůže v mém poslání - spojit se s Vesmírnou Silou.
ale zmýlil jsem se. Nemůžeme zvládnout Vesmírnou Prasílu...Jsme pouhou hříčkou v jejím područí...
Prosím, vyřiďte lidstvu, aby se pyšně nevyvyšovalo nad tajemný smysl Všehomíra...Nevěřte, že
věda může všechno. Nemůžeme si s ní jen tak zahrávat...ááááá...
JES.: Doktor Laptěv nám asi omdlel, Barbaro.
BUV.: Ano, myslím, že bychom ho měli odvézt do nemocnice.

NAŠI REPORTÉŘI DOPRAVILI VYSÍLENÉHO VYNÁLEZCE DO NEMOCNICE, ODKUD BYL VŠAK BRZY UNESEN RUSKOU POLICIÍ. VZHLEDEM K TOMU, ŽE JSME OD TÉ DOBY O ETHERU, magnátu AGOBIM ČI SELIMOVI ASGHAROVI A DOKONCE ANI O SEKTĚ "MEČ PROROKŮV" NIC NESLYŠELI, MUSÍME POVAŽOVAT VYPRÁVĚNÍ DOKTORA LAPTĚVA ZA PRAVDIVÉ.


Přeložil Pavel "LITHIUM" Vachtl