Tesla, The Magnetic Man

Zmizení Teslových deníků

agentura HWN, Řím, 31.10.1997

Z Teslova muzea v Bělehradě byly ve včerejších nočních hodinách odcizeny cenné exponáty. Jedná se o poslední dva deníky slavného vynálezce Nikoly Tesly (1856-1943) obsahující značně nesrozumitelné zápisy z experimentů, které se dosud nikomu nepodařilo interpretovat.
Podle vyšetřovatele X.Y. tyto deníky mají spíše sběratelskou, nikoliv vědeckou hodnotu: "Tesla byl údajně koncem života psychicky nevyrovnaný - jeho deníky mohly, spíš než popis geniálního objevu, obsahovat bláboly unaveného mozku (v originále "brain meltdown stuff", pozn. překl.). "Zatím neznáme motiv ani úmysly pachatele", dodává X.Y.
Podivnost celého případu korunuje jediná nalezená stopa - cedulka s nápisem "Já vám to vrátím, N.T.", kterou zanechal podivný zloděj na místě činu.
Firma M*crosoft popírá, že by se jednalo o neobvyklý způsob reklamní akce, která má uvést na trh novou verzi operačního systému Windows NT.


Únos Kašpara M. Baltazara

BBS News (Big Bang Service News), Cambridge, 2.11.1997

Dne XXXXX beze stopy zmizel Kašpar M. Baltazar, vědec českého původu, vedoucí výzkumu a pracovník katedry fyziky Cambridgské univerzity. K.M.B. je vědecké obci znám jako spoluautor klíčové myšlenky, která vedla k vyvrácení Godelovy věty o neúplnosti algebry a také jako původce zajímavého pohledu na NP-úplný problém trisekce úhlu pohledu obchodního cestujícího.
V posledních třech letech se K. M., matematik, fyzik, astrofyzik a nadšený popularizátor vědy, muž širokého, takřka renesančního záběru, věnoval práci na unitární (neboli finální) teorii. Ta by měla sjednotit všechny fyzikální interakce a znamenala by tedy úplný a definitivní popis fyzikálních zákonů.
KMB se mj. zabýval magnetickými monopóly, dipóly, tripóly a tripůly (v orig. "three pools"), které se pokoušel (zatím neúspěšně) sjednotit s ostatními vyjmenovanými teoriemi. Svými spolupracovníky byl KMB přezdíván jako "velký sjednotitel" ("The Great Intagrator", pozn. překl.).
Podle dobře informovaných zdrojů mohl mít pohřešovaný K.M.B. spojení s Asgharovým výzkumným centrem (pozn. toto výzkumné pracoviště je sponzorováno nechvalně proslulým šejkem Agobim - viz náš komentář ke spáleným ovcím z pouště Atacama.) Z téhož zdroje jsme se také dozvěděli, že K.M.B. byl v posledních dnech na prahu zásadního průlomu v teorii superstrun.
Policie nevyloučila, že by mohlo jít o únos.


Magnetická bouře nad Agobi Research Center

část zvukového záznamu agentury HWN, Vladivostok, 4.11.1997

PRSSSSK, PRÁAASK... KŘACH...


Pozorný čtenář, který sledoval události posledních dnů, již jistě zná spojitosti obou případů. Pro ty méně informované z vás, kteří tráví většinu času na Internetu, místo toho, aby četli noviny a sledovali mimořádná zpravodajství televizních stanic, přinášíme výtah z tiskové konference, která se konala po Baltazarově návratu.

Interview se zachráncem lidstva

(převzato z magazínu Fly-By-Wire, 9.11.1997)

FBW: Mohl byste popsat poslední bitvu v Agobiho hlavním stanu?

Celé to měl pod taktovkou Nikola. Napřed svrhl na Agobiho palác Magnetický Kotel - tedy - vytvořil magnetické pole vysoké intenzity - tak husté pole, že by se dalo krájet, no a když se Agobiho lidé nemohli hýbat, poslali jsme tam ty medvědy a bylo. Agobiho samotného si vzal na starost sám Tesla...

FBW: Můžete našim divákům vysvětlit, proč se nemohl personál Ashgarova výzkumného centra pohybovat?

To je prosté. Pohybem vodiče v magnetickém poli vzniká elektrický proud - známý princip emg. idukce, který využívá třeba dynamo. Lidské tělo je jak známo také vodič - všechno je svým způsobem vodič, že ano. Jak jsem řekl, to pole bylo hodně husté, odhadem 500 GT/m2. Což je natolik silné pole, že pokud v něm pohnete například rukou, naidukuje se vám v ní proud, který je vnímán jako brnění až nepříjemná bolest. Prudký pohyb vám pak může způsobit značné popáleniny, nehledě na to, že to pole nepříznivě působí na všechny chemické reakce ve vašem těle. Takže zblbnete, poněvadž vám mimo jiné změkne mozek ("brain meltdown", pozn. překl.). Takže Agobiho chlapi museli sedět nebo stát - nesměli se zkrátka hýbat, pokud se nechtěli usmažit. A při tom stání zvolna blbli.

FBW: Zmínil jste nějaké medvědy. Můžete to upřesnit?

Aha, tak teď jsem to asi proflák. Dobrá, vysvětlím to, už je to stejně jedno, ale asi se budete divit. Tesla měl dobré kontakty s CIA, předal jim v svůj vynález Elektromagnetické konzervy, která dokáže dlouhodobě uchovat živou tkáň, aniž by musela být zmrazena. To je taková komora, ve které může vaše tělo, zdánlivě mrtvé, přežít ve stavu klinické smrti. CIA ten projekt realizovala a Teslovi za odměnu nabídla, že může být prvním člověkem, který si to vyzkouší. Tedy vlastně druhým, až po Elvisovi, žejo. Víte, EM Konzerva je něco, o co se u už hezky dlouho pokoušejí kryonici, jenže ti ten samej efekt vyvolávaj použitím nízkejch teplot..... Nebo ta supravodivost. Furt prej, že je potřeba teplot blízko nula Kelvina a podívejte se na tu vysokoteplotní supravodivost, žejo... Ti pánové...

FBW: Ehm... promiňte. To je jistě zajímavé, zvláště, když o podobných zajímavých aktivitách tajných služeb nemá daňový poplatník žádné informace. Mohl byste se ale vrátit k těm medvědům?

...Jenže jsou to břídilové, ti pánové vod ledu, to jsem jen chtěl říct. Hned se k těm medvědům dostanu. CIA teda s Teslou podepsala tajnej kontrakt - projekt EM konzervy - tedy, že si může žít neomezeně dlouho a oni že ho na oplátku smějí oživit, pokud budou potřebovat nějaké technické konzultace. No a že si ho zavolali, když to ten Agobi takhle rozjel, to je snad nasnadě....
Měli jste vidět, jak to s ním Nikola zaválel. Víte, on Nikola vypadá dost... zvláštně... no, je dost v rozkladu. Dlouhodobý pobyt v elektromagnetické plechovce nikomu nepřidá, žejo. No a tak se Tesla nenápadně zazadu připlížil k Agobimu a BAF! Takhle ho vylekal! To jste měli vidět šejka, jak vyskočil. No a to bylo taky to poslední, co udělal, žejo, než ho to sežehlo na flek....
To pole bylo vopravdu dost hustý.

FBW: Zajímavé a emotivní líčení. Můžete se ale vrátit k těm medvědům? Podle všeho vy, Tesla a nějací medvědi jste byli po dobu útoku oproti účinkům Magnetického kotle imunní.

No vždyť už jsem u toho... Americká armáda trénovala po dobu studené války zvláštní oddíl, který měl být nasazen v případě, že by byly Spojené státy napadeny ze studeného severu - přes pól, přímo ze Sibiře. Tomuto zvláštnímu, přísně tajnému útvaru se říkalo "Polární medvědi". Byli vedeni také pod krycím názvem "Muži v bílém" (v originále MIW - Men in White, pozn. překl.) - to asi podle jejich oblečení.
Někdy kolem roku 1988 přišel Tesla s vynikajícím nápadem. Inspiroval se na Internetu http://mathdpt.univ.ggs.edu/reports/88_121.htm prací pana akademika Vikurjana. To je o tom, jak lze pouhou transformací souřadnic udělat z polárních medvědů medvědy kartézské. Teslu na té práci fascinovala právě ta singularita, která vzniká v okolí pólu polárního medvěda. Zobecnil celou teorii a přeškolil polární medvědy na medvědy singulární. Ti se mohou pohybovat v mimoprostoru - celé je to geniálně prosté - stačí vzít Laptěvovu transformaci, což je vlastně zobecněná Lorentzova transformace a pomocí anizotropních ....
..kráceno..
... Takže díky té transformaci jsme se v Magnetickém Kotli mohli pohybovat úplně volně. V podstatě jsme využili Laptěvovy práce... Ten se tam pak chudák taky upek, ten Laptěv.

FBW: To je jistě vzrušující... Naše diváky by ale mnohem víc zajímalo, co se stalo s geniálním Nikolou Teslou.

Aha. No, to bylo vlastně... tak trochu mojí vinou. Víte, on měl Nikola takovou zvláštní povahu. Rád strašil nepřátele, však na to dojel ten Agobi a jeho banda. Von ale taky rád strašil spolupracovníky. Chodil jak duch... No a když mi udělal asi podesátý to svý BAF, tak jsem se rozčílil a zařval jsem na něj: "Vrať se do hrobu!". Nevěděl jsem, že to vezme doslova.
Řekl mi ještě "Sejdeme se na Podbábě" - a zmizel. Víte, tím asi myslel jednu restauraci v Dejvicích, Prague, Czech Republic. Já absolvoval elektrofakultu ČVUT, žejo. No a Tesla studoval taky v Praze, takže to tam asi znal. Jenže tam už dlouho nebyl, chudák - netuší, že je tam teďka pizzerie.

Tolik relevantní část tiskové konference.


výběr a překlad materiálů: BVer