FEMINA
 

Ideální pár
Přirozený výběr naštěstí ješte stále funguje...
Určitě je znáte. Když popravdě řeknete, že ženská by měla sedět doma u plotny, skočí na vás a několika precizními údery kabelkou vám způsobí zranění takového druhu, že doktor, který vás pak bude dávat dohromady se zeptá, jestli vás nepřejel vlak. Když prohlásíte, že ženy to mají v životě jednodušší, protože muži jim kvůli sexu snesou modré z nebe, může se stát, že se z vás stane tenorista, vedle kterého i hlas Luciana Pavarottiho bude vypadat jako bas. A když si dokonce dovolíte říct něco pravdivého o feministkách, rozcupují vás na kousíčky tak malinkaté, že vážne začnete pochybovat o současných poznatcích částicové fyziky. 

Ano, ano. Mluvím o ženách, které by daly půl života za to, kdyby jim narostly vousy, o ženách, které muže považují za mezistupeň mezi opicí a inteligentní bytostí, o ženách, které při slově feminismus vystrčí bradu tak bojovně, že ji mnohdy mají ješte víc vpředu než prsa. Mluvím o ženách, které snad už ani nejsou ženami, protože se snaží být muži.

Podle Freuda vše začíná už v raném dětství, když děti zjistí, že mezi pohlavími jsou jisté rozdíly. Zatím co chlapečci po zjištění, že dívenky nemají penis, začnou nenávidět své otce, kterýžto bohulibý cit jim vydrží až do pozdních let, dívenky začnou mít problémy s maminkami a zatouží mít děťátko s tatínkem. Již zde se projevuje zvrácenost ženské povahy - vždyť co může být horšího než incest tohoto druhu. Argumenty, že chlapečci chtějí pro změnu pohlavní styk se svými matkami, neobstojí, protože chlapečkům jde, jako i v pozdejším životě, převážne o ten sex. Na druhou stranu děvčátka projevují zřejmou potřebu se svým otcem otěhotnět. Zjištění o rozdílnosti pohlaví způsobí ješte další dvě věci: Chlapečci si - zcela oprávněně - okamžitě uvědomí svou nadrazenost, protože dívenky nemají penis, a co muže být horšího, než být vykastrovaný, zatímco v dívenkách se objeví komplex méněcennosti, právě kvůli té domnělé kastraci.

Tento komplex, který postupem času narůstá, protože chlapečci nejen že mají pindíka, ale oni jsou i fyzicky silnější, projevují se jako lepší ve škole a nemalý vliv má i to, že doma jsou chlapci vždy protežovanejší než dívky. Děvčata si takto až do puberty budují jakýsi pocit, že je na světě nikdo nemá rád, že jsou utiskovány a podobné nesmysly.

Když pak dívky dospějí do věku, kdy se o ně chlapci - z nedostatku jiného povyražení - začnou zajímat, uvědomí si náhle, že se jim otevírá celý nový svět, ve kterém mohou uplatnit jedinou devizu kterou mají - totiž své tělo. A nyní začne něco, co my muži musíme trpně snášet: kaskády fintení, prohlížení se v zrcadlech, a neustálé naléhání na kohokoliv kdo je po ruce, aby potvrdil, že dotyčná je opravdu krásnější než „ta husa od nás ze třídy".

A zacne i další fáze: totiž dívkám přestane stačit, že jsou pro chlapce vhodnými sexuálními objekty a najednou chtějí, aby chlapci uznávali i jejich domělé intelektuální kvality. Zde se ovšem povrchní ženský zájem o televizní seriály a reklamní bloky setkává s hlubšími úvahami na taková témata jako je smysl života, či morální otázky. A mladí muži, kteří již v této době pomalu začínají ztrácet své smělé ideály, si náhle uvědomí, že chtějí-li dosáhnout úspěchu na poli sexuálním, musí se ponížit a přijmout tuto trapnou hru, ve které otevřeně lžou a tvrdí nesmysly jako "Já si s tebou popovídám skoro jako s kamarády".

A právě nyní se dostáváme k tomu, odkud se berou feminy. Feminy vznikají z dívek, které nejsou schopny prohlédnout tuto naivní chlapeckou hru a které opravdu uvěří zřejmým nesmyslům, které jim mládenci tlačí do hlavy jen proto, aby do nich hned v dalším okamžiku mohli tlačit něco úplně jiného. Taková nebožačka je pak odsouzena k tomu po celý život se ztrapňovat prohlášeními jako "Muži a ženy jsou si rovni", nebo "Vy chlapi nás jen využíváte". To první je nesmysl, protože jak jsem již uvedl, mezi muži a ženami rozdíly jsou - pokud to někdo nevidí, pak by měl zřejmě navštívit nějakého dobrého sexuologa a psychiatra. U druhého výroku není jeho nesmyslnost tak zřejmá, nicméně když si uvědomíme, jaké funkce přidělila evoluce mužům a ženám, pak mužské chování nelze ani omylem nazvat nějakým využíváním

Závěr, který plyne z faktu a zřejmě pravdivých postřehů plyne jediná věc: je potřeba, abychom my muži, jako celkově vyspelejší jedinci, začali s neodkladným bojkotem pochybných ženských výmyslů, které pouze poškozují přirozený běh věcí a ruší evoluci v jejím požehnaném díle...

 
 
 
Back 
 
 
Feedback