O astrolozích                         Návrat do rubriky Occamova břitva                

Bertrand Russell

Sloupek pro Hearst Newspapers

Je vždy něco dojemného na velkých, prastarých tradicích, na které přišla zlá doba. Astrolog, tak jak si ho představujeme v minulosti, je letitý mudrc s dlouhým bílým vousem, který hovoří pomalu, jakoby v transu a jeho poslouchači i on sám pociťují, že ovládá jakési mystické učení. Za dnů své největší slávy řídil osudy národů: u Chaldejců bylo jeho postavení vůči králi podobné postavení dnešního guvernéra národní banky vůči předsedovi vlády. Ve starém Římě byli všemi ctěni, s výjimkou několika málo racionalistických císařů, kteří vykázali z města všechny "matematiky", jak se jim tehdy říkalo. Arabové se s nimi radili ve všech důležitých záležitostech; nejmoudřejší muži renesance jim důvěřovali a sám Kepler, velký astronom, se musel stát astrologem, aby získal uznání a vydělal si na živobytí.
Astrologové stále ještě existují; měl jsem to štěstí se s několika seznámit. Jak jsou však odlišní od těch vznešených postav minulosti! Jsou to, alespoň jak jsem měl možnost je poznat, těžce pracující, přičinliví obchodníci a obchodnice, kteří se musí starat o starou matku či invalidního muže. Ryze prakticky se řídí prastarými formulemi o Domu života a planetách v ascendentu a ostatními pravidly, ale jejich jazyk je smutně zmodernizován a jejich horoskopy, místo toho, aby byly kabalisticky nakresleny na pergamenu jsou úhledně vytištěny na kvalitním kancelářském papíře formátu A4. Tím se dopouštějí zásadní chyby, která má za následek to, že je těžké uvěřit jejich schopnosti číst budoucnost ve hvězdách.
Věří sami vědám kterými vládnou? Těžká otázka. U všeho nádherného se vždy najde někdo, kdo tomu uvěří, a není tedy nemožné, že profesionální astrologové mezi tyto lidi patří. I když si asi často uvědomují, že jejich vlastní výsledky jsou z velké části pouze hádáním, které je ovlivněné porůznu získanými informacemi, je možné, že se domnívají, že někde existují jakýsi lepší mistři, kteří se k těmto nízkým praktikám neuchylují.. Jeden poctivý muž jednou vydělal obrovské mění tím, že tvrdil, že ví jak získat zlato z mořské vody. Dřív než bylo pozdě utekl do Jižní Ameriky a zařídil si tam spokojený život. Naneštěstí, někdo jiný začal zrovna tvrdit, že se mu podařilo objevit něco podobného. Náš člověk mu uvěřil, investoval všechny svoje peníze do tohoto nového objevu a o všechno přišel. Tento příklad ukazuje, že ve skutečnosti jsou tito lidé mnohem upřímnější, než by se na první pohled zdálo. Mnoho profesionálních astrologů je možná upřímně přesvědčeno o pravosti svého učení.
To jim jistě slouží ke cti. Našemu vzdělávacímu systému to však ke cti rozhodně neslouží. Naše školy a univerzity sice štědře rozdávají informace všeho druhu, ale nikoho neučí logicky argumentovat či uvažovat o tom jak lze věci dokázat. Pro kohokoliv kdo má alespoň částečné povědomí o tom, co je to vědecký důkaz by víra podobná astrologii byla naprosto nemožná. Ale podobná je i víra na které stojí vlády, jako například přesvědčení o mimořádné hodnotě osob žijících v určité oblasti či osob jejichž příjem přesahuje určitou částku. Vlády se nesnaží naučit lidi logicky uvažovat, protože by tím podkopávali tuto víru. Pokud by se tyto víry vytratily, lidstvo by se patrně mohlo vyhnout mnoha neštěstím. Nevyhnuli by se jim však politici. Za každou cenu je nás tedy třeba udržet v nevědomosti.

28. září 1932


Přeložil David Knespl

(překladatel je český fyzik, žijící ve Švýcarsku)    Návrat do rubriky Occamova břitva           UNIVERSUM - antikvariát