Návrat do rubriky Occamova břitvaOdesilatel: Peter Šebo

Damy a panove,

taky Vas nekonecne stve, ze se nasi politici ve volebni kampani orientuji na jepici afery a zavazne problemy radeji nediskutuji? Pokusme se jim pomoci. Dle nas patri podpora rozvoje vedy a vyzkumu v nasi zemi, jejiz stav se nam jevi kriticky, k takovym tematum. Udelejme z toho jedno z temat volebni kampane! At se o tomto problemu co nejvice mluvi! Je to nutne, ma-li vzniknout politicka vule neco s tim delat. Jak znamo, statni podpora vedy a vyzkumu cini dnes pouhych 0,45% HDP (8 mld. Kc/rok), ani jeji dvojnasobek by nepredstavoval zadnou zavratnou polozku statniho rozpoctu a zeme EU a vyspeleho sveta davaji na R&D vice nez 0.7% ze svych mnohem vyssich HDP!!! Jde opravdu predevsim o politickou vuli a priority... o pochopeni, ze nemame-li ztratit koncova svetla civilizovaneho sveta z dohledu, musime poradne zrychlit krok. Protoze jste se aktivne zapojili do diskuse o stavu vedy a vyzkumu v Cechach a predevsim o potrebe jeji podpory, dovolujeme si Vas pozadat o pomoc pri distribuci otevreneho dopisu politikum teto zeme a jejich stranam.

Text je uveden nize. Pokud s textem budete souhlasit, navrhujeme Vam abyste jej distribuovali nekterym (nebo nejlepe vsemi) z nasledovnych zpusobu, nebo podle vlastniho uvazeni:

1/ Poslete jej za sebe osobne, jako obcana , nebo za skupinu obcanu z Vaseho okoli, na sekretatriaty vsech statotvornych politickych stran (adresy viz nize).

2/ Rozsirte jej mezi kolegy a pozadejte je o pomoc pri jeho distribuci.

3/ To mozna nejdulezitejsi je, abyste jej popadli a sli s nim na nejblizsi predvolebni mitink nektere politickych strany ve Vasem okoli a tam jej prezentovali a pozadovali od kandidatu na poslance stanoviska k problemum podpory vedy a vyzkumu. Predejte jim ten dopis a vysvetlujte, vysvetlujte...

Je to jiz treti otevreny dopis nasim politikum na toto tema v rade a snad prece jenom se veci trochu hybou a o problemu se vice mluvi a pise. Dokud pro zmenu postoje politiku a verejnosti k podpore vedy a vyzkumu neudelame sami neco, nestane se nic!

Nemame tady zadnou osvicenou politickou elitu, ktera by presvedcovala verejnost jak je dulezite pestovat vedu a vyzkum v teto zemi. Investujme do toho trochu osobni energie, casu a iniciativy a prispejme k jejimu vzniku. Vytvorme atmosferu, aby politici pochopili vaznost problemu a meli potrebu situaci resit pred zraky volicu! Kdyz nas bude hodne, casem s tim pohneme! Dekujeme predem vsem, kterym to neni jedno a neco pozitivniho v tomto smeru podniknou. Verime, ze tim pomuzeme predevsim teto zemi.

S pozdravem,

Vaclav Horejsi, UMG AV CR, tel 475 2465, horejsi@biomed.cas.cz

Petr Draber, UMG AV CR, tel. 475 2468, draberpe@biomed.cas.cz

Jan Konvalinka, UOCHaB AV CR + PrF UK, tel. 20183 218, konval@uochb.cas.cz

Jan Kopecky, FgU AV CR, tel. 475 2554, kopecky@biomed.cas.cz

Peter Sebo, MBU AV CR, tel. 475 2762, sebo@biomed.cas.cz

Vladimir Kren, MBU AV CR, tel. 475 2510, kren@biomed.cas.cz

Jaroslav Weiser, MBU AV CR, tel. 475 2389, weiser@biomed.cas.cz

TEXT DOPISU POLITIKŮM A STÁTOTVORNÝM POLITICKÝM STRANÁM

Dámy a pánové,

určitě budete souhlasit, že je v zájmu nás všech, aby se náplň vrcholící předvolební kampaně posunula od jepičích afér k diskusi o dlouhodobých problémech rozvoje naší země.
Jedním z klíčových faktorů, které budou rozhodovat o našem návratu mezi vyspělé země civilizovaného světa, bude velkorysost a koncepčnost podpory vědy a výzkumu. Vědecké instituce i přední vědci se v posledních letech opakovaně obraceli na naši politickou reprezentaci s výzvou k výraznému zvýšení státní podpory vědy a výzkumu. Opakovaně upozorňovali na skutečnost, že základní i aplikovaný výzkum jsou v této zemi mimořádně a zcela neopodstatněně podfinancované, že chudý privátní sektor v ČR není schopen roli státu ve financování vědy a výzkumu zastoupit a že tento stav vede k ohromným škodám. Všem nám je jasné, že naše země bude ještě dlouho vynakládat na vědu a výzkum v absolutních číslech mnohem méně, než stejně veliké, bohatší státy západní Evropy. Víme také, že i ostatní oblasti veřejného zájmu zápasí s nedostatkem prostředků. Ovšem relativní podíl hrubého domácího produktu (HDP), který je ze státního rozpočtu na tyto oblasti vynakládán (obrana, sociální zabezpečení, zdravotnictví a školství), je již prakticky stejný jako ve vyspělých evropských zemích. Naproti tomu část státního rozpočtu na podporu vědy a výzkumu je u nás dlouhodobě pouze na úrovni 0.45% HDP, zatímco průměr zemí Evropské unie činí 0.8% HDP a u nejvyspělejších zemí je to přes 1,2% HDP. Podpora vědy a výzkumu u nás se bohužel nezlepšuje: předchozí vláda koncepční řešení z ideových důvodů odmítala a ta současná na řešení neměla dost času. Základní výzkum, hlavně na vysokých školách, ale i na ústavech Akademie věd, resortních ústavech a v knihovnách a muzeích bojuje o přežití. Většina českého aplikovaného výzkumu v průběhu transformace a v rukou chudých podniků už boj prohrála a přestala existovat. Knihovny universit i vědeckých ústavů ruší předplatné nenahraditelných zahraničních odborných časopisů. Studenti i vědci pracují často spíše na historických exponátech než na moderních přístrojích a jejich platy jsou takové, že rodiny mnoha z nich jsou závislé na státní sociální podpoře. Únik mozků v řadě oborů výzkumu a vývoje dosáhl stupně, že zanedlouho nebude mít co unikat. Vzniklé ztráty jsou často nenahraditelné a urgentně vyžadují systémové řešení.
Rozvoj vědy a výzkumu se v naší zemi bohužel zatím nestaly celospolečenskou prioritou, sledovanou veřejností i médii a prosazovanou politickými elitami, jako je tomu ve všech vyspělých zemích. Přitom je zřejmé, že kvalita naší vědy a výzkumu a následně našeho školství a průmyslu, bude určovat budoucí pozici naší země ve strukturách Evropské unie. Nejenom legislativní a ekonomická kompatibilita, ale především naše schopnost dosahovat vysoké úrovně vzdělání lidí, schopnost vytvářet nebo aktivně přejímat nové technologie a rozvíjet průmysl, produkující „chytré výrobky“, bude určovat životní i kulturní úroveň naší země v integrované Evropě. Vývozem laciné pracovní síly a surovin nemůžeme v dnešní globální ekonomice konkurovat. Jsme přesvědčeni, že právě teď, v době před parlamentními volbami, kdy se nadlouho rozhoduje o budoucím charakteru našeho státu, musí vedoucí politické síly jasně formulovat své koncepční záměry ve strategických oblastech národního života. Věda a výzkum patří mezi ty nejdůležitější. Považujeme proto za nezbytné:

  • aby demokratické strany české republiky přijaly za svůj závazek zvýšit úroveň financování vědy a výzkumu v ČR na 0.8% HDP nejpozději do roku 2000;
  • aby se tento závazek projevil již v připravovaném rozpočtu na rok 1999 rasantním zvýšením podpory vědy na VŠ a rozpočtových kapitol Akademie věd a Grantové agentury ČR;
  • aby byla vypracována legislativní opatření, která konečně umožní přímé daňové odpisy podniků ve prospěch vědy, výzkumu a vývoje;
  • aby byl dopracován systém výhod a pobídek pro zahraniční investory tak, aby výrazně stimuloval zakládání a rozvoj center výzkumu a vývoje při jejich firmách, působících v ČR;

Dámy a pánové, koncepční starost o problémy vědy a výzkumu Vám v těchto volbách desítky procent hlasů asi nepřinese, ale jejich další zanedbávání by nám všem nejpozději do voleb příštích předložilo velmi tvrdý účet. Úpadek vysokých škol, ztráta inovační kapacity průmyslu a odliv vysoce kvalifikovaných lidí z výzkumu a ze země, to je cena kterou si již nemůžeme dovolit dále platit.

 

POSILEJTE NA ADRESY SEKRETARIATU Statotvornych POLITICKYCH STRAN:


k rukam predsedy:

Unie Svobody, Hlavni kancelar Unie svobody, Legerova 72, 120 00 Praha 2 tel.: 02-24 22 12 49-53, fax.: 02-24 22 12 15,

E-mail: info@unie.cz

http://www.uniesvobody.cz/volebprg.html

maji sekci prirodnich a techn. ved. a 26.5. poradaji workshop http://www.uniesvobody.cz/zpr110598.html


ODS, Hlavni kancelar ODS, Snemovni 3, 118 00 Praha 1-Mala Strana tel.: 02-311 4800, 02-311 4801, fax: 02-311 8273 http://www.ods.cz/

kontakt E-mail: info@ods.czsekretar@ods.cz


KDU-CSL, Ustredni kancelar KDU-CSL, Palac Charitas, Karlovo nám. 5, 128 00 Praha 2, tel.: 24914793, info@kdu.cz

http://www.kdu.cz/HTML/V98VPP1.htm

dale o vede na: http://www.kdu.cz/HTML/V98VPP7.htm#Vzdělání


CSSD, Ceská strana socialne demokraticka, Lidovy dům, Hybernská 7, 110 00 Praha 1 tel: (02) 2421 9911, fax: (02) 2422 2190, E-mail:info@socdem.cz

http://www.socdem.cz/


PS: Pro ty kteri to jeste nevedi, laskavosti pana Markla byl zrizen listserver CZECHSCI pro usnadneni komunikace mezi vsemi komu osud ceske vedy neni lhostejny a na kterem se otazky jeji podpory jiz delsi dobu diskutuji. Pokud se tam chcete prihlasit zaslete prikaz: subscribe CZECHSCI v prvnim radku zpravy, nikoli v poli Subject, na adresu Majordomo@markl.cz

Pokud budete chtit prostrednictvim CZECHSCI postovniho seznamu zverejnit Vasi zpravu, zaslete ji na CZECHSCI@markl.cz.

Vase technicke dotazy budou zodpovidany na czechsci-owner@markl.cz.


Online archive of CZECHSCI mailing list is located at: http://www.reference.com/cgi-bin/pn/listarch?list=CZECHSCI@markl.cz


Návrat do rubriky Occamova břitva                              UNIVERSUM - antikvariát