Návrat do rubriky Occamova břitvaPozn. editora: Tento příběh je smyšlený a jakákoliv podobnost s reálnými postavami či událostmi je ryze náhodná. Přesto nemohu vyloučit teoretickou možnost, že mne imaginární pan Svatypetr zažaluje z celé řady hrozných zločinů, které jsem podle něj mohl spáchat zveřejněním této fikce :-). (P.V.)


UTLAČOVANÁ LÉČEBNÁ METODA "TERMO-KVANTOVÁ TELEPORTACE pomocí VĚTRÁKU (TTV)" FUNGUJE a kdo ji pomlouvá, je diletant a půjde sedět !

Hrdinný bioenergetik Svatypetr, zákeřně pronásledovaný dogmatickou vědeckou mafií, dává představitele omezeného scientistického establishmentu k soudu !!


Z jednoho nejmenovaného serveru:

METODA TTV POMÁHÁ NEMOCNÝM

"Naše mezinárodní laboratoř, oplývající veterináři, elektroinstalatéry a jadernými fyziky, vyzkoušela progresivní metodu léčby rakoviny. Laboratoř EURO-SVATYPETR-MEDICINMAN-LAB v Humpolci zjistila, ze např. bíle krvinky jsou ničeny nedostatkem kvantové energie. Rakovinné bujení je zde způsobeno nerovnováhou dipólů na membránách buněk, které najednou nepropouštějí monochromatické biofotony, které jindy rezonují s neutrony v buněčných jádrech. To vede ke generaci patologického kvantového vlnění, které kybernetickou zpětnou vazbou prohlubuje nerovnováhu dipólové matrice membrán a naopak a které následně vyvolává např. leukémii - tedy odumírání leukocytů či jiný druh rakoviny. Oficiální věda, mj. zkostnatělý profesor Kameník, pohybující se výhradně v rámci zastaralého mechanistického a newtonovsko-karteziánského paradigmatu, si neví rady a trápí pacienty chemoterapií a ozařováním, čímž často intenzitu patologického vlnění ještě zvětšuje. Profesor Kameník sice kdysi "napsal" několik učebnic kvantové chemie a biologie, ale bůhvíkomu to tehdy ukradl, protože řadou svých výroků pouze prokázal, že ničemu nerozumí. Naše laboratoř EURO-SVATYPETR-MEDICINMAN-LAB však vyvinula a nechala si patentovat novou léčebnou metodu - "Termo-kvantovou teleportaci pomocí větráku(TTV)". Pacientovi sejmeme klasickou termovizní tomografií obraz patologických poměrů uvnitř těla a dáme ho zanalyzovat počítači se softwarem na bázi celulárních automatů. Ten nám určí rozložení patologického vlnění v těle. Toto vlnění zinvertujeme a vyšleme pomocí kvantové teleportace zpět do pacientova těla. Kvantová teleportace se generuje tím, že laserový paprsek rozmítáme speciálním fázovým větrákem firmy ESM-Lab a necháme ho (po rezonanci přes ampuli s účinným homeopatickým lékem) dopadnout na různá místa pacientova těla. Tam dojde k superpozici s příslušnou Larmorovou frekvencí rotujících dipólů (vše je v geomagnetickém poli Země) a tím k odblokování přísunu kvantové energie do buněk. Vše je řízeno počítačem, který tímto teleportuje matrici léčivého vlnění přímo do pacientova těla. Naše metoda zachránila již desítky lidí před smrtí. Toto vše nedokázal pochopit prof. Kameník, který zneužil svého postavení vůdce vědeckého establishmentu a v pořadu televize SRANDA TV "Věřte-nevěřte" hrubě pomluvil metodu TTV, ačkoliv, nemaje zkoušek z provozu a instalace větráků a termovize, nemá právo se k ní dle vyhlášky č. 66/77 Sb. vyjadřovat. Dopustil se tak trestného činu pomluvy a obecného ohrožení, protože tím cynicky odpírá pacientům efektivní léčbu pomocí speciálních fázových větráků firmy ESM-Lab, potvrzenou zahraničními odborníky. Příslušné patenty teď leží na ministerstvu zdravotnictví. Prof. Kameník by měl dokázat, že našimi větráky, schválenými státní zkušebnou, není možno nikoho vyléčit. Nebo že kvantová teleportace, solitony a rezonance neexistují. Protože to neudělal, divím se, že ho státní zástupce doposud nevzal do vazby, neboť brání, aby nemocné buňky pacientů dostaly energii, které se jim nedostává. Nutno ještě říci, že je během působení metody TTV potřeba geofyzikálními přístroji proměřit geopatogenní zóny v okolí pacientova lůžka a tyto odstínit, protože to by velmi snižovalo účinnost TTV metody. Odstiňovače také dodává firma ESM-Lab. Skupina samozvaných odpůrců TTV metody má nevybíravé způsoby - bojí se totiž konkurenčních progresivních metod, které neodpovídají jejich školometskému vzdělání. My se ale s nimi nemáme čas hádat, nám jde o uzdravování lidí. Donutí-li nás však k tomu, ponesou tito ztroskotanci a samozvanci veškeré následky.

Literatura: John White - Oncological problems, quantum waves and phase ventilators (New York 1985) Peter Brown - Laser coherent generation of quantum teleportation by use of ventilators (Sydney 1992) Martin Green - Cellular automata analyse of pathological information in quantum oncology (New Delhi 1995) Jacob Black - Biocybernetical and quantum bioenergetical approach to non-equilibrium feedback diagnostics of cellular membranes (Humpolec 1997) Miles Silver - New holistic quantum paradigm and progressive healing methods (American journal of Homeopathy 53/2 1993 pp. 52 - 59.)

Jan Svatypetr "


Na druhém nejmenovaném serveru, scientistický magazín "Prometheův oheň":

Rafinovaná pseudověda

"Pan Svatypetr propaguje na webu neověřenou a dle odborníků absurdní metodu TTV ("Termo-kvantovou teleportaci pomocí větráku"). Zároveň hrozí všem, kteří se odvážili tuto jeho metodu kritizovat z pozice spolehlivých poznatků fyziky, medicíny nebo biologie, soudní žalobou za jakousi "pomluvu". Není schopen pochopit, že kritika je ve vědě normální všední záležitostí a otázka pravdivosti či nepravdivosti jakékoliv koncepce ve vědě se neřeší před soudem, ale svobodnou diskusí mezi vědci. Pan Svatypetr mj. pohrozil soudem prof. Kameníkovi za jeho veřejnou kritiku metody TTV při nedávném vystoupení v SRANDA TV. Je to velmi legrační a bizarní. Zde jsou linky na kritické vědecké analýzy metody TTV na webu:...

Marek Pestl "


MAILY:

1.

Od: Jan Svatypetr

Komu: Marek Pestl

Vážení, nepředložili jste důkazy, že náš větrák nefunguje. Přitom státní orgán nám na něj dal razítko. Profesor Kameník není zkušebna. Nemá se tedy do toho co plést. Bez elektroinstalačních zkoušek nerozezná ani plus a minus na baterii. Ani pan Pestl o tom nic neví. Jenom špiní dlouholetou práci mezinárodní laboratoře. TTV prostě není až tak veliká blbost. Ve výzkumu a vývoji platí, že se mají ověřovat i blbosti a má se dokázat, že se jedná o blbost. Pan profesor Kameník zatím prokázal pouze to, že celé záležitosti nerozumí a snaží se využít svého postavení k nátlaku na odbornou veřejnost. Základní problém je ten, že pan Pestl a jemu podobní se staví do role největšího "frajera", který všude byl a vše viděl. To však nemá nic společného s výzkumem či oponenturou. Proto by bylo dobré přiznat, že některé záležitosti neumíte vysvětlit, nebo jim prostě nerozumíte. Vy nic nezkoumáte, jenom pomlouváte poctivý výzkum. S pozdravem Svatypetr


2.

Od: Jan Svatypetr

Komu: Marek Pestl

Žádám Vás o urychlené zveřejnění důkazů, že mé články jsou pseudovědecké. Dovolím si Vás upozornit, že pokud tyto materiály nemáte a nezveřejníte, dopouštíte se trestného činu pomluvy. Dále pak chci, abyste předložil a zveřejněnil materiály, které by na 100% dokazovaly, že TTV techniky jsou v rozporu s teorií dipólů, kvantové teleportace, rezonance apod.. Dále předložíte a zveřejníte materiály o klinických zkouškách, které by jednoznačně prokazovaly, že aplikace TTV metod je nefunkční. Je škoda, že při svých výpadech nepoužíváte mozek. Půjdete totiž před soud. Z Vaší nekonkrétnosti plyne, že existence buněčné membrány je pseudověda, že pohlcování kvantové energie dipóly a superpozice vlnění je také pseudověda atd., Pokud komukoliv sdělíte informace z tohoto mailu, zažaluju Vás ještě z poškozování mých práv podle paragrafů o autorizaci. S pozdravem Svatypetr


3.

Od: Marek Pestl

Komu: Jan Svatypetr

Vážený pane,

řada předních odborníků z oborů biofyziky, fyziky, biologie a medicíny nalezla ve Vašich článcích alarmující množství hrubých chyb, nesmyslů, nepřesností a mlhavých, nekonkrétních či vyhýbavých formulací. Nikdo neviděl výsledky klinických testů Vaší metody TTV, ač jste byl o předložení této dokumentace mnohokrát žádán. Princip Vaší metody nebyl doposud nikde pořádně a ověřitelně publikován. Vaše články na webu jsou z tohoto hlediska nedostatečné. Důvodně se lze domnívat, že cosi tajíte. Diagnostika rakoviny pomocí termovize, kterou nekonkrétně popisujete, je velmi pochybná a nedokázaná. Není z Vašeho popisu jasné, jak by mohla kvantová teleportace cokoliv léčit, když je tato metoda v naprostých principiálních začátcích a přenáší maximálně informace o pár elementárních částicích. Díval jste se snad na Star Trek? :-) Je tedy jednoznačně na Vás, abyste svá tvrzení o "terapii" prokázal, ne na Vašich oponentech, aby Vám cokoliv vyvraceli. Oni to již udělali, i na webu. Udělají to i před soudem, pokud se Vám náhodou podaří před něj kohokoliv pohnat, což je nepravděpodobné. A pokud mi chcete přikazovat, abych nikomu neřekl o Vašich výhrůžkách soudem, snažíte se marně omezit má ústavou zaručená práva, tj. svobodu projevu a jednání. Naštěstí zde ještě platí zákony této země a nikoliv nějaké Vaše vysněné, kterými byste si mohl "potrestat", koho chcete. Pokud chcete, abych neřekl svým přátelům nic o Vašich agresivních metodách, prostě mi nepište, když už nemůžete změnit tyto metody. Já needituji náš netzine sám. Nedělám si totiž patent na rozum a ediční korespondenci běžně konzultuji s řadou odborníků. Je to běžná a zcela normální ediční praxe.

S pozdravem Marek Pestl


4.

Od: Jan Svatypetr

Komu: Marek Pestl

Dozvěděl jsem se, že jste předal informace bez mého povolení. Buďto se tedy písemně omluvíte anebo na Vás podám žalobu. Ta bude velkolepá, neboť porušujete základní mezilidská pravidla - pomlouváte, odmlouváte, zasahujete do cizích práv a podobně. Uvědomte si, že nejsme nějací primitivní léčitelé. Vlastníme mnoho patentů a osvědčení na diagnostické metody. V naší laboratoři jsou lékaři i jaderní fyzici. Na rozdíl od Vás, který vše jen kritizuje, přestože to ani neviděl, tento tým uvádí do provozu soustavy přístrojů, o kterých nic nevíte. Znovu Vás upozorňuji a to naposled, že si nepřeji rozesílání této zprávy dále. Svatypetr


5.

Od: Marek Pestl

Komu: Jan Svatypetr

Pouze jsem označil Vámi v článcích propagovanou metodu TTV za neověřenou a absurdní, což je vyjádření kritického názoru, nikoliv pomluva. Pro omluvu jste mi neposkytl žádné konkrétní podklady. Nemluvě již o důvodech. Nevím ani, za jakou formulaci či větu tu Vaši omluvu chcete, protože jste to nedokázal říci. Nic žalovatelného, ani formou ani obsahem, jsem dle znalců nenapsal. Jen jsem shromáždil www linky na dosavadní materiály. Proto se omluvy nedočkáte, Vaší vlastní vinou. Na Vaši případnou žalobu se těším a se mnou i mí kolegové-vědci :-). A připravte se, že soud bude chtít vidět přesnou dokumentaci Vaší udajné "dlouholeté práce", aby mohl o Vaší žalobě věcně rozhodnout, pokud ji hned nezamítne. Vědcům i mně jste tuto údajnou dokumentaci odmítal zpřístupnit, soudu to odmítnout nemůžete. Vaše články na webu jsou Potěmkinova vesnice. Já nemohu za to, že jste mi odpíral podstatné informace, následkem čehož podle Vás "nic nevím". Tedy spíš nevím o ničem, co by svědčilo v prospěch Vámi propagované metody TTV. Příslušní kompetentní odborníci (z oborů kvantové teorie, laserů, elektrotechniky, celulárních automatů, medicíny, biochemie, biofyziky apod.), z jejichž závěrů vycházím, jsou připraveni u soudu podat NEGATIVNÍ vyjádření o Vašich článcích o metodě TTV, které jsou v podstatě jen žonglováním s termíny, vyčtenými z knih.

Marek Pestl


6.

Od: Jan Svatypetr

Komu: Marek Pestl

Vám ani nějakým Vašim známým se nemám z čeho zpovídat. Vy nejste zkušebna. A vůbec nejste schopen to pochopit, nejste kompetentní. Trvám na omluvě, jinak se budete zodpovídat. Nepotřebuji s Vámi dále komunikovat. I my se těšíme k soudu. Tam uvidíte. S.


POKRAČOVÁNÍ ???

Návrat do rubriky Occamova břitva                              UNIVERSUM - antikvariát