Návrat do rubriky Occamova břitva

Moralita o Vynálezu, Skepsi, Slávě a Cti

J. M. Bloudil

Dost možná, že znáte tu příhodu lépe než já. Odehrála se asi tak v druhé polovině minulého století na zasedání cizokrajné Akademie. Podivínský Vynálezce tam přinesl předvést svůj zbrusu nový a zcela neuvěřitelný Vynález: Fonograf. Jakmile ho spustil a přístroj promluvil, vyskočil Skeptický Sekretář Akademie, vrhl se na Vynálezce, silným stiskem mu sevřel hrdlo a vykřikl: " Nás neošálíš, podvodný břichomluvče !". Fonograf však tlachal dál ...

Vynálezce tak vstoupil do historie jako Opravdový Velký Vynálezce a Skeptický Sekretář jako PITOMEC. Samozřejmě, že tleskám Opravdovému Vynálezci, nicméně se musím zastat Skeptického Sekretáře. Možná, že ten pán neměl fyzikální či přírodovědné vzdělání - snad byl literát, filosof či teolog. Prostě měl zato, že mluvit může pouze člověk a trochu papoušek, což neodlišil od případu, zda lze mechanicky reprodukovat zvuky. Ostatně mýlit se je lidské. Doufám, že svůj omyl uznal, aniž pozbyl své důstojnosti. Rozhodně se však velice zasloužil tím, že promptně ukázal, zda se jedná o Vynález nebo Podvod. Podaří-li se zjistit jeho jméno, navrhuji, aby po něm pojmenovaná medaile byla udělována těm Skeptikům, kteří přispějí ke zjištění, zda Lidstvu předkládaná Neuvěřitelně Veliká Věc je TO či ono.

Bylo by určitě zajímavé zjistit další okolnosti té předváděčky. Pronesl předem Vynálezce srozumitelnou přednášku o vědní podstatě Vynálezu ? Předložil seriózní dokumentaci či odkazy na odbornou literaturu ? Naslouchali akademici pozorně a jaké objektivní testy navrhli ? Byl by Vynálezce ochoten je podstoupit, i kdyby byly náročné ? Uvědomil si Sekretář, že se nemusel chovat nespolečensky - stačilo přeci požádat Vynálezce, aby se na chvíli vzdálil. A což kdyby Vynálezce předváděl záznam čtyřruční klavírní hry ? A jakéže z této mravoličné historky plyne pro nás naučení ? " Slávu a zisk Opravdovým Vynálezcům - ni zisk, ni slávu, avšak čest Seriózním Skeptikům ! "

Návrat do rubriky Occamova břitva                 UNIVERSUM - antikvariát