Kritika zelenej paradigmy

OBSAH :

(zde pokračuje text)

1. Prvotný hriech
2. Sloboda voľby
3. Evolučné hľadisko
4. Aplikácia

Asi každá doba má svoju paradigmu, teda akýsi balík názorov, o ktorých sa nediskutuje, ale sú väčšinou akosi samozrejme prijímané. Je to zrejme nevyhnutné, veď ľudia sa predsa nemôžu neustále zaoberať všetkými otázkami. Paradigma vytvára pohodlné prostredie pre zaujatie jednoznačných stanovísk. Preto aj   obyčajne nemáme radi, ak niekto našu paradigmu spochybňuje, väčšina z nás potrebuje aspoň akú-takú životnú istotu.

Doba, v ktorej žijeme,  nie je výnimkou. Aj napriek módnemu spochybňovaniu všetkého možného, sú určité témy, o ktorých sa na počudovanie málo diskutuje. Jednou z nich je zelená paradigma a o nej je toto pojednanie.

Nekladiem si za cieľ detailný rozbor zelenej paradigmy. Stačí mi, keď spochybním viaceré jej základné prvky a hlavne sa pokúsim načrtnúť myšlienkové východisko, ktoré by rozpory zelenej paradigmy mohlo odstrániť. Toto východisko bude formulované v deviatich tézach, ktoré podľa mojej mienky vytvárajú reálnejší základ pre definovanie postavenia človeka voči prírode, než je ten, ktorý prezentujú rôzne ekologické intelektuálne kruhy.

Marián Chamula

Technická poznámka: pokiaľ nájdete na niektorej stránke takýto odkaz v kurzíve, ide o poznámku, ktorú si môžete prečítať po umiestnení kurzora nad odkaz (pravda ak váš browser podporuje Java Script) .

 

Prípadné komentáre zašlite na adresu chamula@usa.net

Stránka bola naposledy zmenená 04/18/98

Návrat do rubriky Occamova břitva                              UNIVERSUM - antikvariát