Článek jako pro Brain Meltdown  (z Lidových Novin) : Návrat do rubriky Occamova břitva

Ruský "vědec" předvídá katastrofy

"MOSKVA - Podle nové vědecké teorie lze téměř veškerým katastrofám předejít, protože je ovlivňuje jev známý jako místní geofyzikální rezonance (LGR). Prohlašuje to ruský profesor Alexandr Siňjakov. Vzhledem k obrovskému množství údajů nashromážděných v paměti svého počítače má přezdívku sběratel katastrof . Tvrdí, že katastrofy lze předvídat, a tudíž jim předcházet na základě monitorování jejich LGR. Podle Siňjakova, stojícího v čele vědeckého programu Bezpečnost letů a předsedy telemetrických týmů petrohradské letecké akademie, souvisí tento jev s poruchami fyzikálního prostoru, vznikajícími vzájemným působením Země a ostatních planet. Za 11 let jsem prozkoumal tisíce zemětřesení, 400 katastrof, 50 explozí min, 20 záplav a mnohé havárie raket, a v důsledku toho jsem objevil LGR, uvedl Siňjakov v interview pro list Komsomolskaja pravda. Tato anomálie může vznikat z jádra naší planety nebo na jejím povrchu, a dostane-li se letadlo, mina nebo člověk do této oblasti, zcela jistě dojde k jistým procesům: vlastnosti materiálů a hmot se mění, člověk přestane normálně uvažovat a dělá chybná rozhodnutí, tvrdí ruský vědec. Jev LGR má na svědomí vznik oblastí katastrofy o rozloze od několika set metrů do jednoho kilometru. Způsobil i 25. dubna 1986 katastrofu černobylské jaderné elektrárny, kdy její operátoři nebyli schopni učinit správné rozhodnutí. K potvrzení své teorie Siňjakov cituje několik případů, kdy LGR zavinil destrukci součástek nebo materiálů letadel či lodí za okolností, které nelze normálními fyzikálními jevy vysvětlit. Jeho teorie se netýká jen Země a naší galaxie, ale také celého vesmíru, a proto vědec nevylučuje konec světa. Vstup naší planety do intergalaktické oblasti katastrofy by mohl zavinit smrt všech, nebo téměř všech živých tvorů na Zemi, míní Siňjakov."

Otiskly Lidové Noviny 2.12. 1997 !!!!    ( čtk )     Zpracoval -lithium- (Toto jsem si nevymyslel já, i když

to vypadá jako od doktora Laptěva :-)). )

                   Návrat do rubriky Occamova břitva                 UNIVERSUM - antikvariát