Triumf skeptikůNávrat do rubriky Occamova břitva

 

       Píše se rok 2010 plus minus několik let. Díky masivní kampani ve sdělovacích prostředcích všeho druhu, sponzorované materialisticko-mechanisticko-marxisticko-zavilými podnikateli činnými v oblasti laboratorní techniky pro mučení zvířátek a jedovaté chemie, dosáhl počet organizovaných sisyfovců konečně rovných sto tisíc osob veškerého pohlaví. Současně došlo ke zformování ozbrojených úderných oddílů tohoto hnutí, které vyvlékají z ordinací poslední alternativní léčitele, rozšlapávají jim akupunkturní jehličky, virgule a segmentografy, jakož i velmi drahou iridodiagnostickou techniku. Homeopatičtí lékárníci jsou nuceni naráz pozřít veškeré matečné tinktury, které mají na skladě. Všichni postižení jsou se zupáckým řevem "Placebo! Placebo!" popoháněni na k tomu určená veřejná prostranství, v jejichž středu skví se mramorová deska s vytesaným brněnským provoláním k členům Sisyfa. Zde jsou nešťastníci nuceni pod pohrůžkou dalšího násilí skandovat toto provolání a bít se při tom v prsa. Poté jsou odváděni do Úřadu pro násilné povědečťování, kde jejich stopy končí. V téže době končí se svým vysíláním poslední soukromý rozhlasový vysílač, který si ještě občas dovoloval pozvat na besedu holistického léčitele. Televizní stanice, které takto činily, již byly demolovány a poté uzavřeny před několika lety.


       Krátce po této bartolomějské noci alternativní medicíny a alternativní vědy vůbec, vydává Česká pošta velkou sérii poštovních známek s portréty všech významných českých skeptiků, přičemž můj portrét se siluetou Špilberka (obnoven jako
věznice pro hlasatele alternativ vědy) se nachází na známce s hodnotou 25 hal.. Pan Vachtl je vyobrazen na známce s korunovou hodnotou a kolem hlavy se mu vine nápis "Pseudoscience-free Internet", známka s hodnotou 20 Kč vychází s portrétem dr. Grygara demolujícího UFO. Na známce nejvyšší hodnoty (100 Kč), která vychází v aršíkové úpravě, je zobrazen prof. Heřt, an má nohu položenou za krkem zle zřízené a definitivně mrtvé homeopatické hydry. Ze spřátelené ciziny, kde již skeptikové mnohde ovládli a jinde již i rozpustili parlamenty, přicházejí gratulační telegramy. Na ilegálních černých burzách se stará čísla Regeny a Regenerace vyvažují zlatem, přičemž prodávající i kupující riskuji několik set let nucených prací při výrobě knih z rozlehlé edice Kladivo na šarlatány - a to ještě jen v nejlepším případě!
Tak praví letopisy skeptické.

 

Samozřejmě, vše výše uvedené je jen trapná a rádoby humorná, avšak ve skutečnosti perverzní fikce autora takto své vlastní dílo z čirého zoufalství charakterizujicího. Toto tučné jest míněno jako lexikografická nápověda pro plivníky obecné od autora směšně až užívajícího neobvyklých slov a dlouhých souvětí (ve své nabubřelosti a zastydlé pubertalitě) a jako žblebt, jímž netřeba se zabývati.

 

Nyní o něco vážněji.
Pokusme se raději společně dojít k tomu, co by se mohlo přihodit, kdyby se "hrozivá" provolání a jiné programové dokumenty českých skeptiků staly skutečností.

1. Počet členů by ze současných zhruba dvou set stoupl na zhruba tisíc, čímž by skeptické myšlenky se staly dominantními u nanejvýš jednoho promile té části populace, které se skepticismus může reálně týkat. Počet důchodců mezi nimi by přitom nepřekračoval polovinu. Hnutí by si platilo jednoho profesionálního (administrativního) pracovníka, mělo by vlastní kancelář v Praze (6 m2) a vydávalo by čtvrtletník s dvoubarevnou obálkou, který by byl k dostání ve vybraných knihkupectvích a možná i novinových stáncích.
2. V celé České republice by vedle pražského ústředí a současně pobočky existovalo i několik poboček jiných, v krajním případě kolem deseti, z čehož zhruba pět by fungovalo.
3. Počet veřejně činných členů Sisyfa by se ze současného zhruba tuctu zvýšil možná na stovku, takže jejich články a vystoupení by se čas od času objevovaly ve všech významnějších masmédich.
4. Státoprávní rozhlas a televize by přivykly tomu, že pseudovědecké, pavědecké atd. pořady musí být přiměřeně uvedeny, že jinak se některý zavilý skeptik bude dožadovat odvysílání svého stanoviska a díky svému vlivu toho též dosáhne. Soukromé televizní a rozhlasové stanice by vzaly na vědomí, že něco jako skepticismus a věda existuje, a čas od času by i něco takového pustily do éteru. Samozřejmě jen zcela výjimečně a s patřičným ironickým úšklebkem.
5. Proběhlo by několik soudních pří, které by šarlatáni nevyhráli a byly by jim uloženy například nějaké pokuty nebo zakázána praxe z důvodu nebezpečnosti.
6. Homeopati by pracovali na ryze soukromé bázi a byl by ze zákona vymezen okruh onemocnění, které bez reversu a hlubšího poučení pacienta nemohou léčit.
7. Podmínkou k případné legalizaci léčitelské praxe by bylo absolvování kurzu na úrovni střední zdravotní školy.
8. Astrologové, věštci, proutkaři a jiní průkopníci praktické postmoderny by byli právně zodpovědni za případné škody, které by svými předpovědmi či jinými úkony způsobili svým klientům.


Toť vše. Tolik bych chtěl jako hlavní autor onoho děsivého brněnského provolání říci jistým, zde pečlivě nejmenovaným lidem.


Similia similibus curantur et vice versa!
Vis medicatrix naturae incerta!
Et cetera, et cetera!

 

Vojtěch Mornstein, řečený Urputný (mail)           (  WWW  )

Viz též homepage Brněnské pobočky Sisyfa


Návrat do rubriky Occamova břitva                              UNIVERSUM - antikvariát