Návrat do rubriky Occamova Břitva


Zveme studenty všech vysokých škol na

STUDENTSKÝ MÍTINK

s ministrem školství,

který se bude konat ve středu

29. dubna 1998 od 19.00 hodin

v areálu strahovských kolejí.

Program:

Doprava:

Mítink pořádá Studentská samospráva Strahov, Kolejní rada Podolí, Studentská unie ČVUT a Studentská část AS ČVUT.


Tisková zpráva ke studentskému mítinku

Ve středu 29. 4. 1998 od 1900 hod proběhne v areálu Strahovských kolejí studentský mítink. Na tomto mítinku bude zakončeno podepisování petice (viz. níže) proti klesajícím dotacím do vysokého školství včetně kolejí a menz, organizované Studentskou samosprávou Strahov. Přestože petice byla původně pořádána pouze v rámci ČVUT, oslovila i studenty jiných vysokých škol. V současné době ji podepsáno 3905 studentů (ke dni 22. 4. 98 - týden před ukončením).

Cílem jak této petice tak pořádaného mítinku je poukázat na neutěšený stav panující ve vysokém školství z důvodu špatného způsobu financování, potřebám VŠ neodpovídající reálné výše finančních prostředků poskytovaných vysokým školám a celkového dlouhodobého přístupu vlády k této problematice. Byli bychom rádi, kdyby se vzdělání konečně dostalo mezi priority vlády, podobně jako je tomu ve všech zemích, které se chtějí i v budoucnosti řadit mezi vyspělé.

V souladu s těmito cíli pořádáme zmíněný mítink, na kterém vystoupí ministr školství, mládeže a tělovýchovy, jemuž budou veřejně předány petiční archy. Pozváni jsou též rektoři pražských vysokých škol a zástupci oficiálních studentských organizací. Přítomní hosté by se měli na závěr zúčastnit diskuse se studenty.

Mítink pořádá Studentská samospráva Strahov (SSS), Kolejní rada Podolí (KRP), Studentská Unie ČVUT (SU ČVUT) a Studentská část Akademického senátu ČVUT (Studentská část AS ČVUT).


WWW stránky pořádajících studentských organizací:


SSS http://vorvan.sh.cvut.cz/˜sss

SU ČVUT http://www.cvut.cz/su

Studentská část AS ČVUT http://skunk.sh.cvut.cz/~jk/cvut/


Hromadné E-mailové adresy:

Studentská samospráva Strahov …….. sss@sh.cvut.cz

Studentská část AS ČVUT ……………. as-studenti@cvut.cz

Studentská Unie ČVUT ………………. SU@CVUT.CZ

Bližší informace podá tiskový mluvčí pořadatelů mítinku Jaroslav Kuba, E-mail J.Kuba@sh.cvut.cz.


Text petice:


Vážený pane ministře,

my, níže podepsaní studenti ČVUT, zásadně nesouhlasíme s trvalým snižováním rozpočtu vysokých škol, zvláště pak se snižováním státního příspěvku na provoz kolejí a menz, které se spolupodílí na počínající sociální neúnosnosti studia na VŠ pro značnou část studentů. Na kolejích ČVUT se kolejné od ledna 1997 do března 1998 zvýšilo takřka na 250 %! Jsme toho názoru, že vzdělání by mělo patřit mezi priority vlády. Je neúnosné, aby současní studenti dopláceli na dlouhodobý nezájem státu o investice do chátrajících kolejí, menz a školství vůbec.


 Návrat do rubriky Occamova břitva                 UNIVERSUM - antikvariát