Návrat do rubriky Occamova břitvaSdružení SISYFOS - Český klub skeptiků

pořádá další sérii přednášek cyklu "VĚDA kontra IRACIONALITA"

[konají se každý třetí čtvrtek v měsíci od 17 h v místnosti 206 AV ČR, Národní 3, Praha 1] 


15. X. Doc. RNDr. Jiří Langer [MFF UK]: Energie, vlnění a pole ve fyzice vs. "energie", "vibrace" a "biopole" u léčitelů

19. XI. Pavel Vachtl: Ufologické kachny o mimozemšťanech ve sluneční soustavě 

             Mgr. Antonín Vítek [knihovna AV ČR]: "Tváře" na Marsu a jiných planetách

17. XII. Prof. MUDr. Jiří Heřt: Antroposofie a její aplikace ve školství, medicíně a zemědělství

              Doc. PhDr. Karel Rýdl: Antroposofie a waldorfské školství


SBORNÍK PŘEDNÁŠEK "VĚDA kontra IRACIONALITA" [1995-96]

JE NA SVĚTĚ !!

Díky iniciativě ředitele Kanceláře AV ČR se konečně podařilo vydat sborník přednášek I. cyklu sisyfovských přednášek "Věda kontra iracionalita" ve formě brožury o 160 str. v ceně 98,- Kč. Brožuru si mohou zájemci již nyní koupit v prodejnách nakl. Academia v Praze na Národní tř. a rohu Václavského nám. a Vodičkovy ul. V případě většího zájmu je dotisk možný.

Z obsahu: astrologie, vliv elektromagnetického pole na organismus, ufologie, akupunktura, homeopatie, clusterová medicína, okultizmus v medicíně, léčení vírou, sugesce, placebo.

Autoři: Vanýsek, Pekárek, Bureš, Grygar, Pacner, Heřt, Bíba, Hnízdil, David, Černý, Vinař.


Program "Evropského kulturního klubu"

Sekce pro vědu a filosofii Evropského kulturního klubu spolu s Radou vědeckých společností

vás zvou na 72. podvečer s vědou a filosofií, který se bude konat v budově Akademie věd ČR,

Národni 3 [proti Nové scéně ND] v sále č. 206 ve čtvrtek 1. října 1998 v 17 hodin na téma:

ETOLOGIE ČLOVĚKA: NOVÁ VĚDNÍ DISCIPLÍNA, NOVÉ PROBLÉMY ?

Moderátorem bude Doc. PhDr. S. Fraňková [katedra psychologie FF UK Praha] a v panelu dále vystoupí:

PhDr. J. Dittrichova [ÚPMD Praha-Podolí]: Vývoj chování dítěte nejmladšího věku

RNDr. Z. Klein [Psychiatrické centrum, Praha]: Nové přístupy ke zkoumání neverbální komunikace

Prof. MUDr. M. Kršiak: [3.LF UK, Praha]: Etologie a způsob života

Doc. PhDr. S. Fraňková: Metakomunikace

Současně si, prosíme, poznamenejte data a témata dalších podvečerů pro

podzimní semestr 1998/9:

73. Podvečer [ 5. listopadu 1998 ] NORMALITA SPOLEČNOSTI moderátor: PhDr. Emil Mleziva

74. Podvečer [ 3. prosince 1998 ] ČLOVĚK A ZVÍŘE moderátor: Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský

75. Podvečer [ 7. ledna 1999 ] SOCIÁLNÍ EKOLOGIE moderátor: Mgr. Bohuslav Blažek

Vstup na Podvečery je volný [do vyčerpání kapacity salu]

Zájemci o elektronické [přednostně] resp. písemné pozvánky na další akce EKK

nechť kontaktují RNDr. Věru Suchánkovou, Rajmonova 1196, 182 00 Praha 8, tel.byt 688 4499,

E-mail: suchanko@vanicek.tm

RNDr. Jiří Grygar, v.r.                                 prof. Jaroslav Valenta, v.r.

sekce pro vědu a filosofii EKK                     předseda Rady vědeckých společností


Návrat do rubriky Occamova břitva                              UNIVERSUM - antikvariát