SISYFOS - KLUB SKEPTIKŮ

pořádá jako každý 3. čtvrtek v měsíci                          Návrat do rubriky Occamova břitva

v rámci cyklu "Věda kontra iracionalita"Sisyfos - www stránky

19. února 1998   tyto veřejně přístupné přednášky:

 

++  Lze zdědit získanou imunitu? Aneb darwinizmus a lamarckizmus v imunologii    (RNDr. P. Šíma, CSc.)

++  Postmodernizmus v biologii - strukturalizmus

(prof. MUDr. J. Heřt, DrSc.)

(Tentokrát výjimečně od 18.00 hodin)

 

Přednášky se obvykle konají od 17.00 hodin v místnosti č. 206   UNIVERSUM - antikvariát     

kanceláře AV ČR,  Národní třída č.3 , Praha 1. VSTUP VOLNÝ.