Návrat do rubriky Occamova břitva

*PROMARNĚNÁ ŠANCE*

 

 

Těšil jsem se na pětidílný pořad "Hledání na konci tisíciletí aneb Věda kontra "pavědy"", vysílaný na stanici Vltava v posledním lednovém týdnu. Očekával jsem tolik potřebný hlubší pohled na závažný společenský jev.

Bohužel jsem byl zklamán. Pořad mi připadal, zvláště v prvních dvou dílech, jako agresívní reklama homeopatie a "biotroniky", z menší části i dalších pseudovědeckých praktik (reinkarnace, astrologie, proutkaření).

Konkretně mám tyto kritické námitky:

1. Napočítal jsem 15 účastníků, kteří dostali příležitost se vyslovit, třeba jen krátce. Kromě RNDr. Jiřího Grygara však nebyl v pořadu jediný obhájce vědecké racionality!! Přes Grygarovo jasné a přesvědčivé vystoupení nutně vznikl dojem, že obhajuje jakýsi okrajový menšinový názor.

2. Zvláště citelná byla absence "normálního" lékaře stojícího na straně vědecké medicíny. Jistě by uvedl na pravou míru více věcí, především sugestivní výpovědi alternativní medicínou údajně uzdravených pacientek. Informační hodnota jejich výpovědí byla totiž nulová, protože nebylo dáno slovo těm nevyléčeným. Posluchači měli být z úst lékaře bezprostředně informováni o postoji a metodách vědecké medicíny i o rizicích spojených s alternativní léčbou. Astrofyzik Grygar nemusel být ve věcech zdraví a nemoci uznán za kompetentního.

3. Cennou částí pořadu byla polemika mezi profesorem Zdeňkem Neubauerem a doktorem Jiřím Grygarem. Bohužel byla nešťastně uvedena jako spor mezi vědci, tedy jako něco odborného, co by si měly především ujasnit obě strany mezi sebou a co se posluchačů tolik netýká. Tak tomu není; přírodověda naštěstí není (dosud?) pseudovědou zevnitř kontaminována. Profesor Neubauer zde nevystupoval ani tak v roli molekulárního biologa, jako v roli zastánce relativistické, postmodernizmu blízké filosofie. Vztah k této filosofii jako odrazu vztahu člověka ke světu se týká každého z nás.

Pořady tohoto druhu jsou vysoce potřebné, moc se za ně přimlouvám. Měl by je však připravovat někdo, kdo (ať je příznivcem té či oné strany) zná podstatu problému. Pokud má autorka pořadu dojem, že věda se tváří jako absolutně "to, co je jedině platné, uznávané a prokázané" (takto se vyslovila ve třetí části), nemohl pořad dopadnout lépe.

Škoda promarněné šance.

Čeněk Zlatník, Praha


Návrat do rubriky Occamova břitva                 UNIVERSUM - antikvariát