Historie čs. fandomu

v datech


Tento zhuštěný záznam nejdůležitějších událostí a dat z historie čs. fandomu vznikl na základě článků a reportáží vybraných z Interkomu a dalších fanzinů, následně byl doplněn údaji čerpanými z dotazníků rozeslaných editory této knihy.


Rok:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Abecední index autorů
Hlavní obsah


1960

Index

Někde se začít musí, a tak naše kalendárium začínáme tímto kulatým datem, kdy česky i slovensky vychází Jefremovova Mlhovina v Andromedě, na podzim téhož roku vysílaná slovenským rozhlasem.

Dále vychází Planeta Eden a Sezam od S. Lema a Einsteinův mozek J. Nesvadby.


1961

Index

Vychází kniha J. Nesvadby Tarzanova smrt (MF) a Čestmíra Vejdělka Návrat z ráje (MF). Nové možnosti SF prezentuje vydání Lemovy Invaze z Aldebaranu. Vedle toho se na Slovensku objevuje asi vůbec první v Československu vydaná antologie SF povídek Stalo sa zajtra (ML). Antologie obsahuje i západní povídky (R. Bradbury, M. Leinster). Na začátek slušný rozjezd, jen aby nám to vydrželo.


1962 Rok Labyrintu

Index

Tání se projevuje i v přístupu k SF. Čtrnáctideník VTM se zapojuje do Mezinárodní soutěže mládežnických časopisů o nejlepší SF, v čs. části poroty zasedali např. Adolf Hoffmeister, Josef Nesvadba, Čestmír Vejdělek a Josef Škvorecký. Skupina účastníků soutěže, mezi nimiž najdeme Václava Kajdoše, Jaroslava Šavrdu, Josefa Koenigsmarka, ale i Josefa Pecinovského, spolu s porotou představuje prakticky veškeré tehdejší scifisty.

A. Hoffmeister sestavuje reprezentativní antologii Labyrint, poprvé se čs. čtenář může seznámit s moderní západní SF, a hned s tím lepším. Tato kniha se na dlouhá léta stala nedostižnou metou SF snažení.

Vychází kniha J. Nesvadby Výprava opačným směrem.


1963

Index

Režisér Jindřich Polák dokončil film na motivy S. Lema Ikarie XB1.


1964

Index

L. Souček vydává knihu Cesta slepých ptáků I (další díly 67, 68), později byla zdramatizována a uvedena v podobě fiktivní reportáže v rozhlase.


1965

Index

V časopisu Radar (3-5/65) vychází povídka A. E. van Vogta "Jako bájný Fénix" (znovu v Květech 23-24/71 a Ikarii jako "Obluda"). Povídka v obou vydáních upoutala a stala se námětem komentářů a úvah překračujících rámec SF.

Vychází kniha Jeana Hougrona Znamení psa. V době vydání propadla, později, přestože byla autorem míněna jako jinotajná parodie, se stala fanoušky nesmírně ceněným příkladem space opery.

V kinech byl uveden film Pavla Hübla Ztracená tvář, natočený na motivy povídky Josefa Nesvadby.


1966

Index

Režisér Václav Vorlíček natočil film Kdo chce zabít Jesii?


1967

Index

T. Korbař sestavil a vydal první sbírku moderních hororů Tichá hrůza.

Vl. Svoboda sestavil a v SNDK vydal Tunel do pozítří, SF antologii, která se nejvíc přiblížila Labyrintu.

V Moskvě vychází první antologie čs. SF pod názvem "Kak ja byl velikánom".

Ve VTM (17-26) Václav Kajdoš publikuje serii sloupků o západní SF "Výhledy a autoři".


1968

Index

V ABC (šéfred. V. Toman) proběhla soutěž o SF povídku. Zřejmě i kvůli věkovému omezení účastníků však neznamenala žádný přínos.

V posledním ročníku Pionýrských novin vychází na pokračování disneyovský komiks na verneovské motivy Kapitán Nemo. Tamtéž poprvé vychází román Alexandra Loma Noční orel, o jehož autorovi nikdo netušil, že jde o Čecha žijícího v Sovětském svazu.


1969

Index

V srpnu vzniká Klub Julese Vernea (jeho zakladatelé, mezi nimi Egon Čierny, tehdy ještě netušili, že zakládají SF klub).

Režisér Oldřich Lipský natočil film Zabil jsem Einsteina, pánové.


1970

Index

Začínají vycházet knihy napsané a připravené před sovětskou okupací, potažmo normalizací - L. Souček: Operace 'KILI', Lupiči mrtvol (vybral Jan Zábrana), I. Asimov: Ocelové jeskyně a Václav Kajdoš: Invaze z vesmíru.

Režisér Václav Vorlíček natočil film Pane, vy jste vdova!


1971

Index

1972

Index

Na jaře se v Mladém světě objevuje inzerát Lenky Sobotové
"K toulkám vesmírem a světem fantasie
zve dívka z modré planety",
na který mezi asi 140 jinými odpověděli Karel Jedlička (Akčildej) a Josef Peterka (Jeppe). S oběma se ještě setkáme.

Režisér Otakar Fuka natočil film Akce Bororo.

Petr Sádecký vydává v emigraci SF comics OKŤABRJANA. Kniha má ironickou dedikaci "Brežněvovi k 55. výročí VŘSR". Inkognito autorů Zd. Buriana a B. Konečného však nelze udržet v tajnosti. Důsledkem vyšetřování této tzv. protisovětské akce je protikomiksová kampaň, jako součást normalizačního procesu v kultuře.


1973

Index

Vychází sbírka Ludvíka Součka Zájem galaxie, normalizace se projevila vyřazením titulní povídky, která kolovala mezi fany v opisech.

Režisér René Laloux natočil ve spolupráci s čs. animátory film Divoká planeta.


1974

Index


1975

Index


1976

Index

Jako příloha trampského občasníku příplzeňské osady Dudlay vychází první čs. fanzin "Vega".

V polovině roku vychází sbírka Vlak do pekla (sestavil O. Černý), (reedice 83, 92). O prázdninách vychází Experiment pro třetí planetu - první sbírka Jaroslava Veise, a jak se po r. 89 ukázalo, i Alexandra Kramera.


1977

Index

V pražském Planetáriu uvádí Marcel Grün pořad Vesmír, věda, fantasie. Vedle debat na témata daná názvem byl v každém pořadu promítán SF film (Fantastická cesta).

Zdeněk Volný se stává šéfredaktorem dvouměsíčníku Světová literatura a zavádí zde od následujícího roku pravidelnou rubriku věnovanou SF. Poprvé se v ní objevují např. překlady Jindřicha Smékala a Václava Kříže.


1978

Index

V únoru odpovídá student MFF UK Zdeněk Rampas na inzerát Karla Jedličky; korespondenčně se seznamují a platonicky uvažují o založení SF klubu.

V polovině roku vychází v Literárním měsíčníku článek L. Součka "Přímluva za budoucnost", ve kterém autor vyzývá k zakládání SF klubů.

31. 12. vychází v Mladém světě článek J. Veise "Čekání na roboty".

Na konci roku Ludvík Souček umírá.


1979 Rok Villoida

Index

30. dubna 1979 zakládají na kolejích MFF UK na Větrníku Zdeněk Rampas, Petr Hanuš, Jan Blažek, Pavel Jíra a Petr Holan (Pagi) první čs. SF klub. Protože se zakládání protáhlo do druhého dne, byl později za datum vzniku klubu prohlášen 31. duben 1979. V roce 1981 byl klub pojmenován podle svého maskota Villoidus.

11. prosince proběhla na kolejích beseda s Jaroslavem Veisem. Zájem byl obrovský, kolejní klubovna našlapaná. Poprvé se hovořilo o fantasy, Orwellovi a vůbec.

21. prosince se do práce SFK zapojil jako překladatel Jan Hlavička (JNH).


1980

Index

3. března vychází v Zápisníku první reportáž o SFK "Sci-fi na pokoji 321".

17. března navazují s pražským SFK kontakt tepličtí fanoušci (Zbyšek Hlinka /Generák/, Pavel Kučera, Jiří Dolanský).

V dubnu vzniká teplický SFK později nazvaný Duna (původně při Hvězdárně Teplice).

30. dubna probíhá vyhodnocení prvního ročníku literární soutěže SFK MFF UK (Villoidus) "O Huňáče zeleného", původně výroční soutěže u příležitosti založení klubu. S mikropovídkou PNPČ zvítězil Jan Blažek. Dále se umístili Jiří Markus a Jaroslav Veis.

V rozmezí dubna a května s Villoidem navazují kontakt Jiří Karbusický, Luboš Kusák (Ostrava), Bohumil Žítek (Č.B.) a Stanislav Švachouček.

4. září 1980 vychází antologie Neviditelní zloději (ed. I. Zítková, T. Rotrekl).

V polovině září přijíždí do Prahy John Brunner s manželkou (pak pokračuje na Polcon, kde mu byl průvodcem Jirka Markus).

21. října vzniká PO SFK Liberec.

V říjnu vzniká z iniciativy Igora Kolka a Vlada "Saga" Sagmeistra SF klub Hydrostav. Pro nedostatek kontaktů naplno funguje až od roku 1983.

V listopadu zakládá Pavel Poláček SFK Salamandr Pardubice.

Dvanácté číslo Sovětské literatury je zásluhou Libora Dvořáka věnované SF, což se stává na několik let pravidlem.

Dále v tomto roce vychází antologie světové SF Stvořitelé nových světů (ed. Ivo Železný /IFe/), ve slov. vydavatelství Mladé letá vychází teoretická práce Dušana Slobodníka Genéza a poetika science-fiction, vzniká Kosmický klub Rokycany (zakladatel Jaroslav Brejcha) a Komise pro vědeckofantastickou literaturu při SČS.


1981

Index

V březnu začíná vycházet fanzin teplického SFK nazývaný někdy Věstník, jindy SCI-FI.

5. července začíná pravidelné vysílání SFK Teplice v severočeském rozhlasu četbou povídek členů klubu.

Poslední číslo Revue svetovej literatury (č. 7) je věnováno moderní SF. Přes odpor redakční rady se o to zasloužili Lýdia Vadkerti-Gavorníková a dr. Ondrej Herec. Ač to není v publikaci nikde uvedeno, je tematicky věnována lásce, manželství, rodině a sexu (je to tak, i když O. Herec popírá, že by měl takový záměr).


1982 Rok prvního Parconu

Index

V lednu ve VÚMS, kde pracuje Zdeněk Rampas, vzniká SFK BC/Praha. Klubem, potažno VÚMSem pak v následujících letech projdou fanoušci: I. Adamovič, F. Bezděk, J. Černý, L. Dvořák, P. Hanuš, M. Hlaváč, I. Jelínková, J. Olša, Vl. Pastrňák a další.

V dubnu vzniká SFK KLF Ostrava.

Druhého dubna vychází teoretická kniha O. Neffa o české SF Něco je jinak (vročena 1981)

12. dubna vzniká SFK Hydrostav v Bratislavě.

Dvacátého třetího dubna je zahájen první čs. národní con (Pardubice '82), od roku 1983 nazývaný Parcon. Fanové se shromáždili při příležitosti vyhlašování výsledků Ceny Karla Čapka, kterou pořádal pardubický SFK ve spolupráci s PKO a VŠCHT Pardubice.

O den později byl v Pardubicích distribuován Villoidus, fanzin pražského SFK (první číslo ročníku 1).

V neděli byl vyhlášen 0. ročník CKČ: zvítězil Ladislav Kubic, dále se umístili Jiří Čihař, Petr Hanuš a Jiří Matys.

10. června proběhla přednáška Josefa Nesvadby v Teplicích.

6. října zahajuje promítáním filmu 451o F v kině Ponrepo (Praha) Marcel Grün cyklus 'SF FILM', který trval 2 roky. Za tu dobu představil fanouškům bezmála stovku filmů různé úrovně, většinou však toho nejlepšího, co bylo možné získat mj.: Zardoz (15. 12.), Planeta opic (20. 10.), Hvězdné války, Barbarella, Metropolisa Vesmírná odysea. Ve frontě na lístky vznikly zárodky několika SF klubů a přátelství zakalená hodinami čekání přečkala roky, mnohá trvají ještě v době vzniku tohoto přehledu.

27. října vzniká SFK Andromeda/Plzeň.

Pod vlivem účasti na Parconu vzniká při vysokoškolském internátu Družba první (fungující) bratislavský SF klub Proxima (I. Kolek a I. Chytil).

V tomto roce vychází první z reprezentativních antologií Iva Železného Pozemšťané a mimozemšťané (vročena 1981).

V tomto roce též začal vycházet polský profesionální časopis Fantastyka, sloužící čs. fanům jako zdroj angloamerické a polské SF pro překlady.

Časopis Sedmička pionýrů vyhlašuje soutěž o nejlepší dětskou SF. Postupně se v ní prosadí Ivan Adamovič, Longin Wdowiak, Vilma Kadlečková a další. Nejlepší povídky vyšly za několik let knižně. (Mysli si svět, sestavil Libor Falteisek.)


1983

Index

Od 25. do 27. března se v Teplicích koná první Jarní porada SFK Teplice '83.

Od 22. do 24. dubna probíhá Parcon '83. V sobotu 23. dubna je poprvé udělen Mlok za zásluhy, získal jej Vojtěch Kantor. CKČ obdržel Ivan Kmínek, dále se v CKČ umístili: JNH a Vl. Kokrda.

13. května vzniká SFK Spectra Praha, založili jej zejména Dominik Dvořák a Vláďa Veverka. Klubem prošla řada později velmi aktivních fanoušků: mj. Jan Pavlík, Tom Štipský, František Rodr, Ivan Adamovič, Jaroslav Olša a Filip Škába.

V červnu zakládá Petr Konupčík SFK Makropulos Šumperk.

Jaroslav Olša kontaktuje PSMF a SF klub Katowice.

2. června vychází antologie Lidé ze souhvězdí Lva a Železo přichází z hvězd - knihy pozoruhodné nejen obsahem, ale i tím, že se snad poprvé od normalizace podařilo prolomit bolševickou ohradu kulturního plánování (editor Vojtěch Kantor byl oceněn Ludvíkem).

Na Euroconu '83 (16. 9) oznamuje Albert (= Miloš Podpěra) existenci čs. fandomu.

30. září je vyhlášena soutěž fanzinu Siréna, vydáváného Pavlem Kosatíkem - Pseudovyabstrahovaná Judita. Díky propagaci Karlem Jedličkou se soutěže zúčastnil Jan Hlavička a napsal pro ni své nejlepší povídky.

V říjnu probíhají Dny fantastyky v Dzierzoniowe, za čs. fandom se účastní Jaroslav Olša a Pavel Weigel.

Rovněž v říjnu zakládá Stanislav Juhaňák SFK STIMM Kroměříž, na zahájení je přítomen Vladimír Jiránek, doc. Jindřich Hoření (autor eseje "SF a počítače" vydané později v AF 167) a Zdeněk Rampas.

V tomto roce vzniká SFK IQ 2001 Bratislava, prvního listopadu vzniká SFK Time Machine Praha, v tomtéž měsíci ještě SFK Třesk Třebíč a v prosinci SFK NYX Brno.


1984 Orwellův rok

Index

V Orwelově roce vzniká SFK "10" Praha 10 a SFK Laser Čelakovice.

19. ledna vychází antologie Experiment člověk (ed. IFe) (vročeno '83).

26. ledna proběhla přednáška O. Neffa v Teplicích.

V únoru vzniká SFK Universita Karla Hlouchy Břeclav (okolo roku '87 splynul s Lulungamenou).

16.-18. března probíhá Jarní porada Teplice '84 - z podnětu Vl. Veverky vzniká Koordinační komise (KK/1: Zdeněk Rampas, Vladimír Veverka, Mirek Nejedlý, Petr Holan /Pagi/, Tom Štipský).

V dubnu organizuje Pagi výstavu bulharského SF výtvarníka D. Jankova v Praze a Pardubicích.

V tomtéž měsíci se koná Eurocon - Seacon / Brighton - z čs. se účastní Jaroslav Olša a Josef Nesvadba.

5. dubna vychází první číslo Interkomu, původně fanzinu pro komunikaci mezi SF kluby, který se postupně rozrostl v nejrozšířenější amatérské fanouškovské médium. S původní myšlenkou přišel Pagi, dále se věci ujal Vl. Veverka s Mirkem Nejedlým, po nich Pavel Březina a Ivona Karásková, a konečně Zdeněk Rampas. Zhruba s posledně jmenovaným se začíná zvětšovat náklad a rozsah až do dnešní formy IK.

6.-8. dubna probíhá v Katovicích seminář o SF filmu (zúčastnili se Jar. Olša a Vl. Wágner).

Od 6. do 8. dubna probíhá Parcon '84.

Mloka získal Ivo Železný (IFe), v CKČ opět zvítězil Ivan Kmínek, na dalších místech Josef Pecinovský, Vladimír Veverka.

Na tomto Parconu byly poprvé vyhlášeny výsledky ankety Ludvík, zvítězili Vojtěch Kantor a IFe.

26. dubna uspořádal SFK Villoidus v Planetáriu pořad "Velký třesk".

29. dubna zakládá Ladislav Peška SFK Slan Slaný.

9. května vzniká SFK Nostromo, později ADA Praha, který se stal základem AFSF.

27. května vzniká SFK Trifid Liberec.

15.-17. června pořádá Kosmický klub Rokycany, potažmo Jaroslav Brejcha, setkání fanoušků u kounovských kamenných řad Kounov '84.

V srpnu probíhá v olomouckém muzeu v rámci cyklu 'Škola a film' beseda o SF filmu, účastní se Ondřej Neff a Zdeněk Rampas.

Od 10. do 12. srpna pořádají plzeňáci pod vedením šerifa Jedličky v trampské osadě Dudlay první Plkon '84.

V září klub ADA zahajuje videoprojekce SF filmů, postupně tak zpřístupnil u nás neznámé špičky žánru.

V říjnu vzniká SFK Gea II Boskovice; v časopisu Svět socialismu znalec a překladatel Strugackých Libor Dvořák otevírá pravidelnou rubriku SF; ve Spišské Nové Vsi zakládá Miro Butora SFK Castor S. N. V.; 27. října se v Praze koná Minicon '84.

V listopadu vznikají v Brně SFK AF 167 a Aldebaran.

Od 23. do 25. listopadu probíhá první Podzimní porada SFK Šumperk '84 (pořadatel SFK Makropulos).

O týden později se Jaroslav Olša a Albín Medúz (Castor) účastní Hungaroconu '84.

9. prosince zahajuje Jan Franěk v Mikrofóru cyklus pořadů o SF klubech.

V průběhu roku se pražští fanoušci začali scházet v Polské. SFK Andromeda vyhlašuje 1. ročník soutěže "O stříbřitě lesklý halmochron".


1985

Index

V tomto roce se poprvé objevuje ve fandomu pojem Laser, původně to byl fanzin vydávaný Tomem Jirkovským.

V lednu vznikají SFK 451oF Košice, SFK Quasar Bechyně, SFK Hepterida Opava, SFK "Bonsai" Česká Lípa, v nezjištěném měsíci zakládá v bratislavském Slovnaftu Vlado Srpoň SF klub Sféra.

17. ledna zahajuje Ondřej Neff tříměsíční cyklus prednášek v Junior klubu (Chmelnice), zde se vedle jiných do fandomu zapojila Carola'B.

V únoru obnovuje svou činnost KJV Praha, jehož členy se stávají Egon Čierny, Miroslav Martan, Jan Kantůrek, Leonid Křížek, manželé Holubovi, Carola Biedermannová, Václav Vlk a Ivan Adamovič.

Od 1. do 3. února probíhá první con čtenářů filmového fanzinu Světelné roky Readercon '85.

16. února se koná v Boskovicích beseda o SF a fandomu s Pavlem Kosatíkem, IFe, Zdeňkem Rampasem a Pavlem Weiglem.

V poslední únorový den vychází Stalo se zítra (ed. IFe) (vročeno '84).

V březnu vzniká SFK Futurum Olomouc, později známý díky pořádání SF plesů.

Ve dnech 1. až 3. března uspořádal SFK TOS (= Pagi + Mirek Nejedlý) Jarní poradu SFK Hostivař '85, kde se poprvé projevily rozpory v Koordinační komisi. Dnes už lze jen stěží zjistit, oč se jednalo, pravděpodobně o míru centralizace ve fandomu, způsobu řízení a práce KK. Na poradě byly distribuovány Lety zakázanou rychlostí I (antologie převážně anglo-americké SF), které sestavil a vydal Pavel Kosatík.

29. 3. Prahu navštívil Kurt Vonnegut, v knihkupectví K. Čapka podepisoval své knihy (mimo jiné i LZR I), JNH, ON a P. Kosatík napsali o jeho návštěvě tři reportáže).

V dubnu vznikají SFK Atras Žiar nad Hronom, SFK KPVPVF Banská Bystrica a SFK Terra Praha. V témže měsíci vychází první číslo fanzinu AF 167 a na Slovenku antologie angloamerické SF "10 x sci-fi" (vročená '84), za kterou získal Hvezdoslav Herman Ludvíka.

Od 19. do 21. dubna probíhá Parcon '85. Mloka za zásluhy získal Teodor Rotrekl, v CKČ zvítězil s povídkou Legenda o Madoně z Vrakoviště František Novotný, dále se umístili Vl. Veverka a Jan Hlavička.

V anketě Ludvík zvítězili: IFe a Zdeněk Volný, ten dokonce dvakrát, v kategorii překladové literatury a dále získal poprvé uděleného Ludvíka za zásluhy. Fandom tak ocenil jeho práci ve Světové literatuře.

V květnu byl Jaroslav Olša přítomen na World SF General Meeting v Itálii (20.-21.5.).

V témže měsíci proběhla v Třebíči velká beseda o SF (Libor Dvořák, Pavel Kosatík, IFe, Zdeněk Rampas), doplněná vínodárnou výpravou do Velkých Pavlovic.

13. června vychází Návrat na planetu Zemi (ed. IFe).

Od 21. do 23. června probíhá Kounov '85, od 26. do 28. července Plkon '85 a od 30. srpna do 1. září Tatracon '85. V těch heroických dobách ještě byli fanoušci, kteří to vše stihli a těšilo je to.

V září vzniká SFK SFéra Bratislava a SFK Chomutov.

V Praze v tu dobu pořádají Jaroslav Olša a Vlado Ríša v klubu Aurora Večer sovětské SF, sestávající z četby povídek Jaroslava Veise a JNH, doprovázené hudbou ze Star Wars a diapozitivy z amerických SF filmů.

V zářijovém čísle polské Fantastyky vychází článek o čs. SF (Jaroslav Olša) a polské SF v Československu (Pavel Weigel).

26. září vychází sbírka povídek Ondřeje Neffa Vejce naruby, později oceněná Ludvíkem.

Od 4. do 6. října probíhá SFK Slanem - potažmo Ladislavem Peškou - organizovaný seminář o fanzinech.

V říjnu vznikají SFK Štětí a SFK Sfinx Řež u Prahy, o měsíc později SFK Malevil Březová.

V době konání Miniconu '85, 2. až 3. listopadu, probíhal ve Fayence Eurocon '85, ze kterého E. Martin přivezl ocenění pro fanzin SFK Villoidus, autorem tohoto a dalších 4 ročníků byl K. Saudek.

V listopadu vzniká SFK Parsek Praha a od 25. do 27. se koná Podzimní porada Šumperk '85 (pořádá SFK Makropulos), hlavním bodem programu byl tzv. "puč mladých důstojníků", pořádaný hlavně Vl. Veverkou a J. Olšou. VV chtěl druhým jmenovaným omladit konzervativní generaci zakladatelů, která ovládala KK. Po celodenním hádání je na místo Toma Štipského dosazen jeden z prvních aktivistů Villoida Miloš Podpěra (Albert), vzniká KK/2 (ZR, VV, MN, Pagi, MP).

26. listopadu pořádá Vl. Veverka v ÚKDŽ výstavu na SF téma.

Po Podzimní poradě zakládají nové pražské kluby spolek OK (Ostatní kluby), aby mohly koordinovat svou činnost lépe, než to činila Koordinační komise, kde se prosazoval názor, že nejlepším řízením dobrovolné aktivity je nechat věcem volný průběh.

30. listopadu se v Brně konal první Dracon '85.

7. prosince pořádají SFK Time Machine, Terra a Kepler první pražský Mikrocon.

V. Veverka vyhlašuje Bemíka, soutěž o nejlepší comics.

SFK Castor vyhlašuje 1. ročník soutěže mikropovídek O emblém Castora.

Klub AF 167 Brno vyhlašuje tematickou soutěž, známou podle odměny jako O cenu Antigé.


1986

Index

Rok v mnohém pozoruhodný. Slovenský rozhlas začíná vysílat v rámci cyklu "Letná univerzita" seriál o historii SF z pera O. Herce. Šlo asi o první počin svého druhu v Československu. O rok později ho O. Herec rozšířil na 10 hodinových dílů.

Začátek roku je ve znamení rozsáhlé aktivity OK, hlavně na stránkách Interkomu. VV reorganizuje svůj klub Spectra, mění pravidla spolupráce s ostatními kluby, řada memorand a diskusí o účelu a činnosti KK, zájmech fandomu a potřebě zlepšení koordinace.

Začínají vycházet fanziny Trifid a Leonardo.

Soutěž ve sci-fi poezii O cenu Jana Nerudy (další ročníky se zřejmě již nekonaly).

Svoboda vydává Zpěv drozda V. Tevise (překladatel Miroslav Jindra získal Ludvíka).

V lednu se koná Readercon '86, vzniká SFK A.B. Hradec Králové, a SFK Pulsar Štětí. V Zápisníku Vlasta Talaš poprvé uvádí svou rubriku Fan Fan, obsahující zprávy z fandomu, rozhovory se spisovateli, medailonky SF klubů apod.

V únoru vzniká SFK Alef Bratislava.

13. února pořádá Slan svůj con Ufouni ve Slaném I.

20. února vychází sbírka J. Veise Moře času (cena Ludvík).

V březnu poprvé vychází velmi kvalitní fanzin Poutnik, vydávaný klubem J. Vernea.

Ivan Adamovič ve spolupráci se Slanem vydává antologii povídek Nové vlny Paralelní světy.

Od 22. do 23. března pořádají SFK Terra a Parsek Jarní poradu Strahov '86, kde VV odstoupil z KK po nadpolovičním odmítnutí jeho tezí (dnes je již obtížné zjistit čeho se týkaly). Vzniká KK/3 (ZR, MN, Pagi, MP, Pavel Březina). Na této poradě se poprvé projevila autorita Pavla Březiny z Parseku a Fr. Moravce z Malevilu.

V dubnu vydává klub Sféra první číslo svého stejnojmenného fanzinu.

Od 18. do 20. dubna probíhá poslední Parcon '86 v Pardubicích.

Mloka za zásluhy získal Josef Nesvadba, v CKČ zvítězil Josef Pecinovský, druhý skončil Fr. Novotný a třetí Vl. Veverka.

Ludvíka získává Ondřej Neff za Vejce naruby, Hviezdoslav Herman za "10 x Sci-fi" a Ludvíka za zásluhy opět Ondřej Neff.

Asi přímo na Parconu vzniká SFK IF Brno a do konce měsíce ještě SFK Tábor.

16. května pořádá Pavel Weigel pořad k nedožitým šedesátým narozeninám Ludvíka Součka v Planetáriu. Tentýž den SFK Praha 10 (Mirek Nejedlý) zkouší novou formu aktivity SF víkend ve Sloupu v Čechách.

Někdy v červnu vyšel fanzin Ikarie XB1 a proběhla distribuce jeho prvního čísla a zároveň ročníku. V témže měsíci vzniká SFK Anti-G Frýdek-Místek. Od 20. do 22. 5. probíhá Kounov '86. VTM vyhlašuje soutěž o eko-sf povídku (dobře se umístili M. Hejduk a E. Hauserová).

24.-25. 5. porada jihomoravských klubů, vznik užšího koordinačního sdružení Rytíři kulatého stolu.

V červenci zakládá Z. Rampas SF muzeum. Vzniká SFK Möbius Jihlava. Od 10. do 13. 7. probíhá Eurocon '86 v Záhřebu, kterého se zúčastnili Pagi, J. Olša, Miro Butora a Peter Dudáš. Ceny Evropské společnosti SF získal Zápisník a fanzin Ikarie.

V srpnu, 25. až 27., se koná Plkon '86 a od 14. do 17. 8. probíhá Tatracon '86, na kterém byl založen SFK Uranus Prievidza.

V září pořádá SFK Slan seminář o fanzinech, na kterém byli hosté T. Rotrekl a Polák Slawomir S<179>czek, v následujících letech hlavní distributor polské SF do Československa. Na semináři se tiskly a distribuovaly Lety zakázanou rychlostí II.

Dnů Fantastyky v září ve Varšavě se zúčastnili J. Olša a P. Weigel.

V Plzni 4. října probíhá Chronocon '86 a o týden (či dva) později (první) navštěvní den KJV.

18. října vzniká SFK Cargo Praha.

V Březové nad Svitavou pořádá ve dnech 31. září až 2. října Fr. Moravec ze SFK Malevil Podzimní poradu SFK, zvolena KK/4 (ZR, MP, PB, Jan Pavlík).

Během porady byl distribuován první svazek fanouškovské edice Fandom sobě "Lidštější než lidé". Zde byla poprvé otištěna novela Fr. Novotného Legenda o Madoně z Vrakoviště. Porada byla doplněna výletem na hrad Svojanov. Místní spolupracovník StB ohlásil podivnou návštěvu na hradě, a několik SFK bylo poctěno pozorností estébáků.

12. listopadu vychází v Liberci fanzin Trifid Alfa.

16. listopadu se v Praze koná Minicon '86, 29. v Brně Dracon '86 a v Bílovci pořádá Pavel Poláček Bílcon. Jsou vyhlášeny výsledky ankety O klub roku, která proběhla v rámci podzimní porady. S drtivou převahou vítězí Malevil.

Koncem roku se dají vystopovat začátky snah o koordinaci amatérského překládání SF do fanzinů. Výsledky ani po několika letech neodpovídají vynaložené námaze.


1987

Index

Vznikají SFK '???' Vsetín a Winston Praha.

Z iniciativy I. Železného začíná v lednu soutěž o sf povídku časopisu 'Věda a život', ve které zvítězil Jan Hlavička.

V únoru vznikají SFK Arabeus Litoměrice a SFK RUR Praha.

V pátek 13. 2. proběhl v Plzni první Pivocon, plzeňský pivní con, kde se od té doby každý další pátek 13. schází místní i cizozemští fanoušci, aby kryti pivotronním polem překonali zvýšenou koncentraci smůly.

14.-17. února uspořádali místní fanoušci výstavu sf obrazů Fr. Hejdy ve Štětí.

21. února uspořádal L. Peška Ufouny ve Slaném II.

V březnu zahájil Pavel Melichárek ve slovenském rozhlase na stanici Děvín seriál o historii sf (12 dílů).

Během březnového sjezdu Svazu spisovatelů zaniká Komise pro vědeckofantastickou literaturu. Zazní zde projev O. Neffa, SF je zmíněna i v řeči předsedy SČS: varuje před "nebezpečím únikovosti", které ohrožuje "řadu mladých autorů".

28. března před sf plesem v Olomouci probíhá Jarní porada SFK (zvolena KK: ZR, Pavel Březina, Miloš Podpěra, Jan Pavlík).

23. května uspořádal SFK Slan Seminář o klubové činnosti.

V červnu vychází kniha O. Neffa Všechno je jinak, na pražském Parconu nestačilo rezervované množství, asi 300 kusů.

Třináctého června se konal první Parcon mimo Pardubice. Organizovali jej ZR, Martin Hlaváč, Pavel Nosek a další vesměs pražští fanoušci. Protože se jim nepodařilo zajistit ubytování, con byl pouze jednodenní, hlavní program probíhal v sobotu, v pátek bylo pouze filmové představení v Ponrepu (Barbarella). Během sobotního programu byl založen Parcoran klub, byla udělena cena Ludvík, tu získal J. Veis za Moře času, M. Jindra za překlad Zpěvu drozda a Z. Rampas za zásluhy o fandom.

Mloka získal za knihy Něco je jinak a Všechno je jinak Ondřej Neff, v CKČ zvítězil Josef Pecinovský (na dalších místech Eva Hauserová, Milan Verner).

Tradiční zkratka Kočas byla interpretována jako KOsmicky ČAS, druhý to svazek edice Fandom sobě.

Na přelomu července a srpna proběhl Plkon '87 a od 13. do 16. srpna Tatracon '87 - na kterém byla distribuována Ikarie XB2.

J. Olša a I. Adamovič se na přelomu srpna a září zúčastnili Worldconu Conspiracy '87 v Brightonu, kde kontaktovali např. D. Brina a W. Gibsona.

V Košicích pořádá SF klub 451o F ve dnech 26.- 27. září Casscon '87, jako čestný host se zúčastnil J. Guljakovskij, který též obdržel titul SFDr. jako cenu sympatií klubu.

13. 11. je další Pivocon, 14. 11. II. návštěvní den klubů Time Machine a Klubu Julese Verna.

Vlado Srpoň pořádá dne 14. listopadu Kobracon '87 (Konečně bratislavský con).

Na konci roku Z. Volný opouští Světovou literaturu (od č. 3/88), která tím ztratila pro fanoušky na zajímavosti.

21. prosince se koná v Praze Minicon '87, 4.- 6. prosince v Liberci Libercon '87 a v Brně Dracon '87.

KJV vyhlašuje 1. ročník soutěže O nejlepší fantasy.

V anketě O klub roku vítězí olomoucký klub Futurum.


1988

Index

V lednu přijíždí do Prahy Joanna Czaplinská, překladatelka a bohemistka, spolupracovnice Fantastyky, kde vydala řadu českých povídek.

Vlado Srpoň přichází s myšlenkou pořádat Parcon v Bratislavě.

4. února se konají volby v pražském střechovém klubu RUR.

13. února pořádá L. Peška Ufouny ve Slaném III a v Třebíči probíhá propagační den SFK Třesk.

V polovině února navštívila Československo singapurská scifistka Marina Tan.

15. 3. se koná v prešovském planetáriu vernisáž výstavy SF obrazů (T. Rotrekl, M. Havlíček a jiní) pojatá jako širší SF akce.

21.-22. 3. se účastní P. Weigel ve Varšavě kritického semináře o SF. Jednu z cen časopisu Fantastyka získává za soustavou propagaci polské SF Zdeněk Volný.

Před SF plesem v Olomouci 26. března se koná Jarní porada KK: zvoleni Zdeněk Rampas jako doživotní předseda, Miloš Podpěra, Martin Hlaváč, Eva Hauserová, Vašek Soukup.

13. dubna pořádá SFK Hradec Králové, potažmo Jiří Kuřina kurs pro vychovatele mládeže o možném využití SF pro výchovu a trávení volného času mládeže (Neff, ZR, J. Kuřina). Z přítomných vychovatelek byly odchyceny Eva Žondrová a Eliška Konečná z Brna.

Na pátek 13. května vyšel Pivocon pořádaný Zdeňkem Pávem v Chodské rychtě a Knižní Plzeň, kde v bloku MF vystoupili Ondřej Neff, Jaroslav Veis a Eva Hauserová.

O den později uspořádal V. Srpoň první z pravidelných "knižních slavností v Bratislavě".

3.-5. 6. pořádá SFK Futurum na hradě Helfštýně hru na motivy Hobita.

3. června se na stáncích PNS objevila antologie čs. autorů Lovci zlatých mloků a 13. června Lovci černých mloků, antologie vydaná SFK RUR (klub při UKDŽ, kam se pražští fanové přesunuli z Polské). Po slavné éře Železného antologií šlo o další zužitkování prací z CKČ.

V červnu uspořádal Egon Čierný první Pidicon '88.

V červnu vychází první svazek malé řady Laseru: R. Sheckley - Povídky; a antologie Pavla Kosatíka Lety zakázanou rychlosti III.

Kmen 31/1988 a Literární měsíčník 6/1988 věnovány sci-fi, jejich úroveň je však nízká.

10. 7. je na Agroconu na chalupě EH založen literární směr biopunk.

12. července uspořádal Pavel Weigel na Vikárce na Pražském hradě oslavy stého výročí cesty pana Broučka časem.

Parcon '88 se konal v Ostravě od 15. do 17. července. Cenu Ludvík získal O. Neff, slovenský překladatel Kořínek a vydavatelství Smena. Mloka dostal Karel Saudek, v CKČ zvítězila Eva Hauserová, dále se umístila autorská dvojice Petr Heteša a Karel Veverka a o třetí místo se podělili JNH a Václav Kajdoš.

O posledním víkendu v červenci se na Plkonu '88 udílelo čestné občanství Černoděrska.

8. 8. '88 vyšel jubilejní Interkom číslo 50.

22.-29. 8. se O. Neff, J. Nesvadba a další 4 Čechoslováci účastní zasedání World SF v Budapešti.

25. července vydává Ivan Adamovič vlastním nákladem samizdatovou antologii Hugem a Nebulou oceněných povídek Cizí hvězdy. Ve Spišské Nové Vsi začíná Tatracon '88.

5. září vydává Pavel Nosek s KJV první svazek Conanových příběhů - Rudé hřeby.

Od 23. do 25. září probíhá v Mšeci seminář o fanzinech organizovaný SFK Slaný, kde zároveň probíhá česká část podzimní porady SF klubů, organizované po regionech.

12. listopadu pořádá v Bratislavě Vlado Srpoň Istrocon '88.

20. listopadu SFK TM zorganizoval pátý Minicon a v polovině prosince proběhl v Brně Dracon '88.

SFK JV vypisuje soutěž O nejlepší dobrodružnou sci-fi.

Koncem roku vyhlašuje SFK Slaný ve spolupráci se Zápisníkem soutěž družstev ve znalostech SF a příbuzných oborů. Finále se koná na Parconu 89 a vítězí Bratislavané.

Klubem roku byl vyhlášen KJV, fazinem roku jeho Poutník.


1989

Index

13. 1. plzeňský Pivocon.

SF rok tradičně zahajují 11. 2. Ufoni ve Slaném a 1. dubna olomoucký SF Ples '89, tradičně spojený s poradou.

K desátému výročí vzniku prvního československého SF klubu uspořádal 29. dubna SFK Villoidus ve spolupráci s Marcelem Grünem v Planetáriu Villoidon. Součástí programu bylo vyhlášení ceny Huňáč zelený, kterou získal František Novotný.

19.-21. května pořádá olomoucký SFK (Pavel Konečný) hru v přírodě Hobit II.

Na přelomu června a července 29. 6.-2. 7. probíhá v Olomouci nejdelší (čtyřdenní) Parcon. Mloka za zásluhy získal Vl. Talaš, v CKČ zvítězil J. Hlavička, dále se umístili Fr. Novotný a P. Heteša & K. Veverka. Ludvíka získali Fr. Novotný, Anna Smiková a Pavel Nosek.

V červnu vychází díky K. Blažkovi a J. Smékalovi Duna F. Herberta a další Železného antologie Roboti a androidi.

28. 7. probíhá plzeňský Plkon.

Na počátku září se v Oděse koná první a poslední Sockon. Týdení akce se zúčastnil J. Olša, který přivezl ocenění pro O. Neffa a Z. Rampase.

V Košicích 16.-17. září uspořádal SFK 451oF Cascon '89.

V pátek 13. září proběhl v Plzni Pivocon - Pivochron, zaměřený ke čtyřicátinám velikého Akčildeje.

V listopadu vychází samizdatové vydání P. K. Dicka Muž z Vysokého zámku (Laser) a comics Pérák (první a vlivem valících se událostí i poslední svazek Brutal undeground press Ondřeje Neffa).

Vlasta Talaš vydává první sešit Světa fantastiky.

Smena vydává od roku 1988 O. Hercem připravovaný magazín SF 01.

11. listopadu na Istroconu '89 hovoří jako host Fedor Gál. Diskutuje se na téma, kdy to praskne.

Člen Villoida Martin Klíma svým projevem na Albertově zahajuje studentskou revoluci 17. listopadu.

18. listopadu probíhá na kolejích pražské VŠCHT Minicon '89. Účastníci se od studentů dovídají, co se dělo na Národní třídě, a předávají zprávu dál. Vl. Srpoň odjíždí do Bratislavy s informacemi pro VPN.

Klubem roku je vyhlášen SF kroužek Winston. Carola B. poprvé ve větším rozsahu prezentuje své feministické teze.

Na prosincovém Draconu v Brně byl jako pokus o reakci fandomu na nové podmínky založen Syndikát autorů fantastiky. Součástí programu byla i televizní Husákova demise.

Během podzimu IFe zakládá družstevní nakladatelství Artservis, jehož část se v dubnu 91 změnila ve vydavatelství Ivo Železný, s. s r. o. Těžištěm činnosti je zprvu hodnotná exilová literatura, později "čtivo", vychází zde také L. Souček, J. Hlavička, J.Pecinovský, E. Hauserová aj.

V anketě O nejlepší fanzin, jejíž výsledky byly vyhlášeny v únoru 90, vítězí Ikarie XB pražského SFK Ada.


1990 Přichází Dračí doupě

Index

7. ledna oslavili pražští fanoušci sté výročí narození Karla Čapka, připadající na 9. 1.

V lednu vyšel almanach Svět, fakta, fantazie.

17. února pořádá Láďa Peška a jeho SF klub Ufouny ve Slaném 5.

13. 3. je zaregistrován slovenský Syndikát autorov fantastiky.

24. března probíhá v Olomouci 4. SF ples pořádný SFK Futurum.

V pátek 13. dubna se už tradičně koná Pivocon v Plzni - tentokrát na téma pivopunk (podle vzoru kyberpunk a biopunk).

4. 4. navštívil Československo bulharský spisovatel Ljuben Dilov.

Na začátku dubna kontaktuje TV BBC v RUR pražský fandom pro pořad o nezávislých kulturních aktivitách. Později navštívila SF muzeum, kde se natáčel rozhovor s O. Neffem.

5. až 6. května pořádá opavský SFK Hepterida Jarní poradu čs. SF klubů. Je rozhodnuto založit organizaci sdružující kluby pod názvem Československý SF fandom.

Během jara zakládá VV Comics klub, Pavel Weigel Společnost Stanislava Lema a Jan Pavlík Star Trek klub.

12. 5. uspořádal SFK Trifid nevelký Libercon.

Na přelomu května a června vydává Mladá fronta 1. díl Pána prstenů, polosamizdatově vychází i Silmarillion.

Ve spolupráci se SFK Tábor pořádá na konci května KJV dětský con Pidicon 90.

Na začátku června probíhá na hradě Helfštýn SF hra Silmarillion, kterou uspořádal SFK Futurum.

18. června vychází po několikaměsíčním jednání první číslo Ikarie, navazující na fanzin Ikarie XB. V původní redakci, kterou vedl Ondřej Neff, byli I. Adamovič, J. Olša, a Pavel Kosatík. Po několika měsících byl P. Kosatík vystřídán E. Hauserovou a na místo zástupce šéfredaktora nastupuje Vlado Ríša. Koncem roku opouští redakci J. Olša, který odjíždí na studia do Amsterodamu.

Po Plkonu spojeném s Pivoconem v polovině července následoval srpnový Tatracon pořádaný SFK Castor ze Spišské Nové Vsi.

Na Worldcon v Haagu (23.- 26. 8.) vypravuje L. Peška zájezd, kterého se zúčastnili Eva Hauserová, Filip Škába, Pavel Konečný, Fr. Moravec a další fanoušci.

7. až 9. září probíhá první Parcon na Slovensku, kde ho v Bratislavě přes změnu mnoha podmínek uspořádal Vlado Srpoň. Tomu se díky pádu "železné opony" podařilo pozvat i legendárního Forresta J. Ackermana a Normana Spinrada.

Mlok za zásluhy pro tento rok nebyl udělen a soška byla symbolicky věnována památce Karla Čapka. CKČ získala Vilma Kadlečková, dále se umístili Karel Veverka a David Hanousek.

Ludvíka získali O. Neff, K. Blažek a J. Smékal.

Na Parconu probíhá porada SF klubů o dalších úkolech a cílech ČSSFF.

V říjnu je založen Hexaedr, klub hráčů her na hrdiny.

Na konci října se koná porada čs. SF klubů v Šumperku. Martin Schuster řečený Šimon zde úspěšně agituje pro Parcon v Košicích. Dále zde byl ZR již tradičně zvolen prezidentem Československého fandonu.

Na začátku listopadu se Eva Hauserová a Richard Podaný zúčastňují Euroconu 90 ve Fayence. Ikarie je oceněna jako nejlepší SF časopis, Martin Zhouf jako začínající mladý výtvarník.

V listopadu probíhá Minicon 90 spojený se Dnem otevřených dveří Klubu Julese Vernea.

10. 12. je otevřeno specializované SF knihkupectví firmy Winston Smith v Nuslích.

V polovině prosince SF kluby Nyx, IF, SOUFAN a další pořádají Dracon.

Před vánocemi je ve VÚMSu zkompletováno za pomoci klubu BC a nakl. Nová vlna (to vše hlavně v osobě ZR) první vydání Dračího doupěte.

V tomto roce vychází v Bratislavě magazin SF 02, poslední svého druhu, a v týdeníku Mladé rozlety Vlado Srpoň otevírá dva roky trvající dvoustránkovou rubriku o SF a fandomu.

Brněnský fanzin AF 167 začíná vycházet jako profesionální čtvrtletník, po třech číslech zaniká pro finanční obtíže.


1991

Index

V únoru otevírá Vlado Srpoň SF rubriku v deníku Nový čas.

SF rok začíná 30. března SF plesem v Olomouci (nepočítáme-li oslavy Dne fantastiky v Jihlavě 25. 1. a Ufouny ve Slaném, pozn. korektora).

Po několika letech odkladů vychází též Utopie, nejlepší verze od Ivana Kmínka.

22. 4. otevírá VV na Příkopech prodejnu Fancentrum, zaměřenou na SF a comicsy.

Jarní porada SF klubů se 27. dubna díky Fr. Hlousovi vrací do Teplic.

Eva Hauserová zde zahajuje bidding (propagaci hlasování) pro Worldcon 95 v Glasgowě.

12. května probíhá, dle mínění účastníků katastrofální, Eurocon v Krakově, z Československa byli přítomni Eva Hauserová, Martin Zhouf a Evžen Jindra, Pavel Weigel, Tomáš Jirkovský a Michael Bronec. Cenu pro nejlepšího výtvarníka získal Kája Saudek.

Eva Hauserová se toho roku účastní ještě Easterconu/Speculation a Worldconu v Chicagu.

19.-21. 7. Plkon.

Parcon 91 se koná 9. - 11. 8. v Košicích, kde jej organizuje 451oF.

Ludvíka získává Vilma Kadlečková za román Na pomezí Eternaalu a Stanislava Pošustová za překlad Pána prstenů. Ludvíka za zásluhy obdrželi manželé Jirkovští.

Mloka za zásluhy o fandom obdržel Z. Rampas, v CKČ zvítězil s románem Ramax František Novotný, další byli Jan Poláček a St. Švachouček.

18.-20. října probíhá Podzimní porada SFK v Šumperku. Hlavním bodem programu je náprava zmatků okolo místa konání Parconu 92. Nakonec bylo přiřčeno Ostravě. Dále byla zvolena Rada ČSSFF: Zdeněk Rampas, Egon Čierný, Peter Pavelko, Petr Konupčík a František Hlous.

8.-10. listopadu se koná Istrocon 91, poprvé bez zelňačky paní Srpoňové.

23. listopadu pořádají SF kluby Spectra a KJV VIII. Minicon a VI. Návštěvní den KJV v Kobylisích. V tu dobu se v Rotterdamu konal Hillcon II, na kterém byla E. Hauserová a Ivan Adamovič.

V tomto roce Slovenský syndikát autorů fantastiky (SSAF) uspořádal první ročník soutěže o nejlepší původní SF povídku. Zúčastnilo se 116 autorů se 135 pracemi.

6. - 8. 12. Dracon. 13. 9. a 13. 12. Pivocon.

Vychází Ken Wood a meč krále D'Sala, první český fantasy román od Jiřího W. Procházky. Vychází též Dračí doupě, první česká Hra na hrdiny.

Odeon vydává první dva díly Stopařova průvodce po Galaxii od D. Adamse jako poslední svazek SF edice, vzniklé za totality díky I. Železnému.


1992 Dracon na konci federace

Index

Na konci února již tradiční Ufouni ve Slaném a na konci března SF ples v Olomouci.

V březnu pořádá Egon Čierný tiskovou konferenci ČSSFF. Nejzajímavějším příspěvkem byla asi úvaha Vl. Veverky o fanzinech.

14. dubna odjíždí E. Hauserová do Austrálie, na pozvání tamních fanoušků v rámci výměnné fanouškovské akce GUFF.

1. května uspořádal v Teplicích Fr. Hlous Jarní poradu SF klubů spojenou s malým knižním veletrhem. Proběhl zde souboj o právo konat Parcon 93 mezi Teplicemi a Šumperkem. Zvítězil Šumperk s tím, že Teplice uspořádají Parcon 94 spojený s Euroconem.

V Příšťpu se koná první literární víkend Workshopu. Na konci května jej za pomoci brněnských fanoušků uspořádal Jan "Jam" Oščádal.

V polovině roku vychází Hostina mutagenů, výbor povídek Evy Hauserové.

V červenci probíhá v Košicích dobře utajená akce milovníků Dračího doupěte Herocon 92.

Na místo E. Hauserové nastupuje do redakce Ikarie Jaroslav Jiran.

Na přelomu července a srpna probíhá Plkon.

V druhé polovině srpna navštívili Československo a zúčastnili se Parconu holandští fanové Roelof a Lynne Ann Goudriaanovi a britská fanynka Bridget Wilkinson.

Týden před Parconem pořádá v Olomoučanech Hexaedr svůj první kongres.

Druhý Parcon v Ostravě proběhl 4. až 6. září. Mloka za zásluhy získal Václav Kajdoš in memoriam, v CKČ zvítězil Jan Poláček s povídkou Pán sítí.

Ludvíka za zásluhy obdržel klub Hexaedr.

16. až 18. září probíhá Podzimní porada v Šumperku. Petr Konupčík zde nastínil velkolepou vizi Parconu v Šumperku, který se změní v město SF.

14. listopadu uspořádaly SF kluby Spectra a KJV v Kobylisích Minicon s pořady SF a sex, beseda s životními druhy fanoušků a divadelním představením.

V prosinci přijíždí do Prahy, po několika návštěvách zřejmě již natrvalo, propagátor české SF v zahraničí Cyril Simsa.

V pátek 4. prosince vzniká SFK J. M. Trosky Mladá Boleslav (Z. Töpler, K. Lachman)

4. až 6. prosince probíhá (7.) Dracon, na kterém se objevilo tolik nových tváří, pravdaže povětšinou drakobijců a Tolkienistů, že se ukazuje potřeba značně rozšířit záběr této knihy. Součástí programu bylo vyhlášení ceny Antigé a tombola ve prospěch SF & F Workshopu.

V tomto roce proběhl druhý ročník literární soutěže SSAFu, nyní již nazvané Cena Gustáva Reussa, podle autora prvního fantastického díla ve slovenštině. Nejlepší práce vycházejí ve sborníku Krutohlav.


1993

Index

Uskutečnila se (ještě před rokem) SF, podařilo se rozbít Československo.

27. 3. se konal olomoucký SF ples.

16.-18. 4. pořádal SFK v Boskovicích Geacon.

Jarní porada klubů proběhla 23.-25. dubna v Březové nad Svitavou. Projednávaly se nutné změny stanov ČSSFF, způsobené rozdělením ČSFR (schválena změna názvu na Československý fandom sci-fi, ČSFSF) a změny pravidel pro udělování fandomových cen. Mloka za zásluhy získala Ludmila Freiová s tím, že ocenění nadále nemusí být udíleno, a Ludvíka za zásluhy Martin "Šimon" Schuster. Dále bylo konstatováno, že Eurocon 94 v Teplicích se neuskuteční pro pasivitu předpokládaných organizátorů.

22.-23. 5. se v Banské Bystrici konal Vartacon.

11.-13. 6. pořádala brněnská Společnost přátel díla J. R. R. Tolkiena hru v přírodě na motivy Pána prstenů.

Parcon se tohoto roku konal 25. až 27. 6. v Šumperku. Díky profesionální práci organizátorů ho všichni účastníci hodnotili nebývale kladně. Mloka získala Vilma Kadlečková za román Stavitelé věží, v dalších kategoriích CKČ zvítězili J. Mostecký a M. Verner. Na Parconu byla mj. pokřtěna antologie české SF Let na Měsíc, vydaná SF&F Workshopem (zřejmě nejreprezentativnější výběr za několik posledních let). Parcon se dostal dokonce i na dopisnici s přítiskem, vydanou Českou poštou.

V srpnu proběhl Tatracon, 13. 8. jubilejní 10. Plkon.

Koncem prázdnin se Ivan Adamovič jako vítěz konkursu pro východoevropské SF profesionály zúčastnil 51. Worldconu v San Francisku.

3.-5. 9. se v Košicích konal Casscon spojený s Heroconem.

V říjnu navštívil Prahu Robert Silverberg a v klubu RUR besedoval s fany.

Podzimní porada klubů proběhla opět v Březové 22.-24. 10. Na programu byly: změny pravidel pro udělování Ludvíka a Mloka, další úpravy stanov, volba nové rady (Z. Rampas, E. Čierny, F. Moravec, J. Pilch, J. Vašát, revizorka J. Pavlíková), rozhodnutí o místě a termínu další porady a hlavně hlasování o Parconu 94. Po tvrdém boji zvítězila Banská Bystrica s termínem 1.-3. 7., na který bude navazovat v termínu 4.-7. 7. Tatracon. Poražení z Ústí nad Labem na místě rozhodli uspořádat za původně plánovaných podmínek (25.-28. 8.) Bohemiacon. Organizací Parconu 95 bylo pověřeno Brno.

27. 11. se konal již 10. Minicon. Mj. zde byly vyhlášeny výsledky 4. ročníku Ceny Jima Dollara (o nejlepší povídku autora do 18 let), pořádané SFK Spectra. Promítal se amatérský videofilm Terminátor 4.

Poslední akcí roku byl tradičně Dracon 3.-5. 12.; předcházela mu výstava SF obrazů v Brně.

Na konci roku vyhlašuje SFK J. M. Trosky soutěž na téma Automobil budoucnosti.


1994

Index

Na začátku února je asi po dvouleté přestávce znovuotevřeno SF muzeum.

12. 2. vzniká nový klub Avalon Chotěboř

19. března proběhla v RUR burza a dražba doplněná divadelním představením a besedou s ON.

Okolo Velikonoc přišel Jarda Olša s další možností vydání Encyklopedie SF, tentokrát v nakl. H. & H.

22. až 24. dubna proběhla Jarní porada SF klubů v Březové. Novým způsobem, s nominací proběhla klubová anketa Ludvík v kat. domácí a překladová SF. Ludvíka za zásluhy o čs. SF získal Jan "Jam" Oščádal, Mloka Jindřich Smékal.

12. - 15. 5. Mlejncon.

13. 5. (pátek) Pivocon

Na počátku prázdnin proběhl v Banské Bystrici Parcon. Cenu Karla Čapka získal za román Bratři Jan "Jam" Oščádal. Ludvíka v kategorii překladová literatura cyklus T. Pratcheta o Zeměploše, v kategorii domácí tvorby kniha T. Rotrekla Svět fantasie.

Na Parcon bezprostředně navázal Tatracon, v jehož rámci proběhlo i soustředění SF&F Workshopu.

Na konci prázdnin (25.-28. 8.) se konal se konal první Bohemiacon, význačný a pozoruhodný hlavně účastí mnoha zahraničních hostů, kongresem hráčů Dračího doupěte a křtem knihy Vilmy Kadlečkové Stavitelé Věží.


1995

Index

???


Zdeněk Rampas,

Jan Vaněk, jr.

1994


Abecední index autorů
Hlavní obsah