Úvodem


Držíte v ruce první biografický slovník české SF. Více než 400 hesel v něm obsažených přináší základní informace o osobnostech českého a slovenského SF života. Cíl slovníku je praktický: umožnit rychlejší kontakt mezi autory, nakladateli, ilustrátory, ale i organizátory conů, vydavateli fanzinů. Nebo prostě mezi fanoušky, kteří se zajímají o lidi se stejným zájmem, jaký mají sami.

Struktura hesel odpovídá struktuře dotazníků, kterými jsme jednotlivé osobnosti obeslali. Z velké části tedy záležela "vydatnost" hesla na tom, co o sobě byli dotyční lidé ochotni prozradit. Pokud dotazovaný své biografické údaje "necenzuroval", mělo by se jeho heslo skládat ze čtyř odstavců.V prvním jsou obsažena osobní a rodinná data.

Druhý odstavec informuje o ne-SF životě daného člověka (pokud nějaký je!). Kolonka "NYNĺ" informuje o jeho současném povolání a společenské aktivitě; v rubrice "ST" (studium) by mělo být uvedeno nejvyšší dosažené vzdělání (škola, obor, místo a rok dokončení); rubrika "P" přináší údaje o předchozích významnějších zaměstnáních a pracovních funkcích. Na závěr kolonky nazvané "ZÁJMY" jsou uvedeny i jazykové znalosti, případně jiné odbornosti, které daný člověk pokládá za důležité. Pod zkratkou "Ž" se skrývají údaje o zajímavých životních okolnostech (dlouhodobé pobyty v zahraničí, zranění, věznění apod.). Scifistům zajímajícím se o politiku jsme dali možnost v rubrice "POL" definovat toto jejich zaměření. Pod písmenem "D" by nakonec mělo být uvedeno (existuje-li) jejich ne-SF dílo a pod písmenem "V" eventuální vyznamenání a ceny. Třetí odstavec, který by měl být u většiny hesel nejobsáhlejší,

nemá tak přesnou strukturu jako odstavec druhý. Editorům knihy bylo při přípravě dotazníku zřejmé, že podřadit jedinému kritériu osobnosti tak rozdílného zaměření, jako je organizátor, sběratel, kritik, autor nebo ilustrátor, je nemožné, protože každý pokládá za SF prioritu něco jiného. Proto se domníváme, že nejúčelnější bude reprodukovat zde sérii otázek, které jsme scifistům, obeslaným dotazníkem, položili - s tím, že jsme nechali na nich, které si vyberou k odpovědím a které ne.

Ve čtvrtém odstavci jsou uvedeny soukromá (SA) a pracovní (PA) adresa plus telefon, pokud dotazovaný s jejich zveřejněním souhlasil.

Příprava publikace začala na podzim 1992. Starší údaje jsme se pokoušeli průběžně aktualizovat, tak aby první "Kdo je kdo v české a slovenské sci-fi" přineslo co největší praktický užitek.

Za spolupráci při přípravě publikace děkujeme zejména Ivanu Adamovičovi, Jaroslavu Olšovi jr., Pavlu Noskovi a Michaele Rampasové.

Pavel Kosatík, nakladatelství Kdo je kdo

Zdeněk Rampas, nakladatelství Nová vlna


Hlavní obsah