Novinky z astronomie
pokračování šesté

[ "Tvář Marsu" | Kometa Hyakutake | Mladá planetární mlhovina | Země strhává časoprostor | Sonda TRACE]

Mars Global Surveyor odhalil "Tvář Marsu"
Tvář Marsu
[18.54 Kb, 652 x 205]
Sonda Mars Global Surveyor [http://mars.jpl.nasa.gov/mgs/], která obíhá kolem planety Mars, se na počátku dubna zaměřila na pořízení snímků některých zajímavých oblastí na povrchu planety. Jednou z nich je oblast nazvaná Cydonia Region. Ta je zajímavá tím, že zde před 20-ti lety pořídila sonda Viking proslavený snímek tzv. "Tváře Marsu" (viz. obrázek vlevo). Ten byl pořízen ze vzdálenosti 1 873 km. MGS tento útvar zaznamenal 6. dubna ze vzdálenosti 444 km. V rozlišení 4,32 metru na pixel přestala být "Tvář" tváří a ukázalo se, že se nejedná o žádný vzkaz vyspělé civilizace. Snímek uprostřed je zpraconý snímek z MGS. Vpravo je tentýž snímek, který byl pro zvýšení kontrastu invertován. Snímek z Vikingu byl pořízen s rozlišením asi 10x horším než ty souřasné. Kromě toho musel být ještě asi 3,3x zvětšen a ten z MGS zase asi 3,3x zmenšen, aby se dosáhlo srovnatelných rozměrů. V dalších dnech se MGS pokusí pořídit snímky přistávacích zón sond Viking a Mars Pathfinder. Jelikož rozměry sond jsou na hranici rozlišitelnosti a navíc není úplně přesně známa jejich poloha, je asi 30-50% šance na jejich zachycení na snímcích.
Zpět na počátek (Podle JPL Press Release ze dne 31. března a www stránek MGS)


Snímky komety 1996/B2 Hyuakutake z HST
Hyakutake
[30.08 Kb, 486 x 486]
Hyakutake
[39.02 Kb, 485 x 486]
Tým z Michigenské university uvolnil snímky vnitřní komy komety 1996/B2 Hyakutake, které byly pořízeny pomocí Hubble Space Telescope 6. dubna 1996. Snímky sloužily ke studiu rozložení vody v kometě. Mj. se pomocí přístoje High Resolution Spectrograph zjistilo, že z komety unikalo 7-8 tun vody za sekundu. Oba snímky pořídil přístroj Wide Field and Planetary Camera 2. Snímek vlevo byl pořízen přes úzkopásmový filtr a zachycuje pouze rozptyl světla na prachových částicích. Druhý snímek (vpravo) byl získán přes UV filtr a ukazuje rozptýlené UV záření na atomech vodíku.

Na prvním snímku jsou viditelné prachové spirální výtrysku z jádra směrem ke Slunci (vpravo nahoře) a tenký rovný ohon mířící směrem od Slunce (vlevo dole). V blízkosti konce ohonu jsou pak vidět dvě z mnoha kondenzací, které se zvolna pohybují ke konci ohonu. Zřejmě se jedná o chomáče hmoty vyvržené z jádra - 2-3 km útvaru špinavého ledu. Na druhém snímku se zdá, že atomy vodíku se vyskytují převážně ve směru ke Slunci. Je to ale jenom zdánlivé, protože jejich distribuce je sféricky symetrická a tento jev je způsoben jejich vysokou účinností rozptylu slunečního UV záření, takže velmi dobře odstiňují oblast směrem od Slunce.

Zpět na počátek (Podle tiskové zprávy Michigenské university ze dne 27. 3. 1998).


HST sledoval mladou planetární mlhovinu
Henize 1357
[49.39 Kb, 600 x 675]
Astronomové s pomocí Hubble Space Telescope [http://oposite.stsci.edu] zachytili vzácný moment v posledních fázích života hvězdy. Kosmický teleskop ukázal detaily mlhoviny Hen 1357, nejmladší známé planetární mlhoviny. Plyn tvořící tuto mlhovinu ještě před 20-ti lety nebyl dost žhavý na to, aby mohl zářit. Planetární mlhoviny vznikají, když stará, málo hmotná hvězda přejde do stadia rudého obra a "odfoukne" vnější vrstvy své hmoty. Zbylé jádro se ohřívá a tím zároveň ohřívá i okolní plyn, který pak září. Hvězdný vítr stlačuje okolní plyn do bubliny. V případě Hen 1357 se centrální hvězda ohřála velmi rychle. Současné teorie dokonce tak rychlý ohřev ani nepředpokládají. O výjimečnosti tohoto případu svědčí fakt, že zatímco existence hvězdy trvá řádově miliardu let, přechod na viditelnou planetární mlhovinu pouhou stovku let!

Mlhovina Hen 1357 leží ve vzdálenosti 18 000 světelných let v souhvězdí Oltáře. Svými rozměry je asi 10x menší než jsou běžné planetární mlhoviny, proto ji nebylo možné před érou HST pozorovat. Na smínku byl objeven prstenec kolem centrální hvězdy, bubliny plynu nad a pod ním a také výtrysky z centrální oblasti, kterou vzniknou tím, že hvězdný vítr "prorazí" otvor na koncích bublin a plyn pak může jako tryskou unikat do okolního prostoru. Navíc byla v mlhovině objevena další hvězda, takže je možné, že se jedná o dvojhvězdný systém. To by astronomům umožnilo zjistit, zda je přítomnost druhé hvězdy nutná pro vznik výše zmíněných struktur. Mlhovina byla pomocí HST sledována v letech 1993 a 1997.

Zpět na počátek (Podle STScI Press Release 98-15 ze dne 1. dubna 1998.


Země strhává svou rotací okolní časoprostor
Lageos 2
[36.77 Kb, 480 x 311]
Mezinárodní tým astronomů z NASA a několika universit tvrdí, že objevil další efekt předpovezený před 80-ti lety Einsteinovou obecnou teorií relativity. Teorie předpovídá, že masívní rotující objekty mohou strhávat časoprostor ve svém okolí. Jev, který poprvé odvodili australští fyzici Joseph Lense a Hans Thirring v roce 1918, se nazývá Lense-Thirringův nebo také frame-dragging efekt. Jeden z vědců zúčastněných na tomto projektu Dr. Erricos Pavlis vysvětluje: "Frame-dragging efekt je podobný tomu, co nastane, když bowlingová koule rotuje v husté tekutině jako je melasa. Jak koule rotuje, táhne melasu kolem sebe. Cokoliv vložené do melasy bude se také pohybovat kolem koule. Podobně, když Země rotuje, strhává časoprostor v sousedství kolem sebe. Toto posune dráhy družice v blízkosti Země."

Vědci věří, že detekovali tento jev precisním měřením posunu drah dvou satelitů sloužících jako odrazové terče pro laserové paprsky. Jedná se o americkou družici LAGEOS I ( Laser Geodynamics Satellite I) a americkou-italskou LAGEOS II. [http://cddis.gsfc.nasa.gov/920_1/LAGEOS2.html]. Zjistilo se, že rovina dráhy obou družic se posunula o dva metry za rok ve smětu zemské rotace. Je o pouze o 10% větší než předpokládá obecná relativita, přičemž chyba měření je ±20%. Dalšíí měření by měla provést družice Gravity Probe B [http://stugyro.stanford.edu/RELATIVITY/GPB/GPB2.html], která bude vypuštěna v roce 2000. Od této sondy se očekává, že sníží chybu měření na méně než jedno procento.

Zpět na počátek (Podle NASA Press Release 98-51 ze dne 23. března 1998.


Odstartovala sonda TRACE
Třetí z řady malých a levných sond SMEX (SMall EXplorer), nazvaná TRACE (Transition Region and Coronal Explorer), odstartovala na svou misi do vesmíru v časných ranních hodinách 31. března. Stalo se tak pomocí rakety Pegasus-XL, která byla vypuštena z letounu L-1011 startujícího ze základny Air Force Vandenberg. Sonda byla uvedena na polární dráhu, která ji umožní nepřetržité pozorování Slunce. Jejím cílem je výzkum přechodové oblasti (tzv. transition region) sluneční atmosféry mezi relativně chladným povrchem a nízkou oblastí atmosféry, kde jsou teploty kolem 6000 K a extrémně horkou vrchní atmosférou zvanou koróna, kde teploty dosahují hodnot 16 miliónů K. S použitím přístrojů citlivých v oblastech extrémního UV záření a UV záření bude sonda detailně studovat spojitost mezi jemnými znaky na povrchu a nad nimi ležícími a měnícími se atmosférickými strukturami horkého plazmatu. Obojí je spojeno se slunečním magnetickým polem.

Sonda je vybavena dalekohledem, který je ve skutečnosti čtyřmi dalekohledy v jednom. Jeho zrcadla (primární 30-ti cm a sekundární 6-ti cm) jsou rozdělena do 4 odlišných kvadrantů, které umožňují zaznamenávat záření o různých vlnových délkách. Zorné pole elektronického detektoru je schopno pokrýt přibližně 25% slunečního disku. Dalším přístrojem na palubě sondy je magnetometr. K získávání energie budou sloužit sondě 4 sluneční panely, které budou produkovat více než 222 W. Z toho 85 W spotřebuje samotná sonda, 35 W přístroje a zbytek bude použit na udržení stálé teploty. Palubní počítač je vybaven 32-bitovým procesorem a 300 MB paměti. Spojení se Zemí bude realizováno rychlostí 2.25 Mbps 6x denně. Celková cena sondy činí 49 miliónů US$, což je téměř o 10 mil. méně, než byl původní rozpočet. Sonda je společným projektem Stanford University a Lockheed Martin Corp. a je řízena NASA. Další informace na stránkách [http://sunland.gsfc.nasa.gov/smex/trace] a [http://www.space.lockheed.com/TRACE/welcome.html].

Zpět na počátek (Podle NASA Press Release 98-48 ze dne 19. března 1998
a výše uvedených www stránek.)


Pavel -NewI'm- Koten
16. dubna 1998
Počet návštěv -

Zpět na ASTRO