Deep Space 1
Projekt DS1

Program New Millenium
Technická data o sondě
Nové technologie
Průběh mise
Zdroje informacíProgram New Millenium
Zanedlouho začne nové tisíciletí a se začátkem této nové éry přichází NASA s ambiciózním programem, jehož cílem je další posun hranic při výzkumu vesmíru. Začátek nového milénia je výzvou pro inženýry, kteří musí vyvinout mimořádné sondy pro nové mise budoucnosti. Jedním z řady těchto úsilí NASA je program New Millenium, jehož cílem je vývoj a testování nových technologií a představ. Jakmile budou tyto technologie vyzkoušeny, budou použity při budoucích misích výzkumu vesmíru. První ze série sond tohoto programu, sonda Deep Space 1, odstartuje svou misi v příštích dnech, další sondy pak v následujících měsících a letech:
Zpět na počátek

Technická data o sondě
Sonda DS1
38.47 Kb
474 x 560
Ačkoliv bude na palubě sondy 12 nových technologií, zbytek sondy je sestaven ze současných levných komponent, které byly vyzkoušeny při předchozích misích. Např. palubní počítač je postaven na základě počítače sondy Mars Pathfinder. Je tomu tak z toho důvodu, že cílem celého programu je testování jednotlivých pokročilých technologií pro budoucí mise a ne stavba celých sond. Základem sondy je hliníkový rám vyvinutí původně firmou Spectrum Astro, Inc. pro tři sondy určené pro vojenské účely. Většina přístojů je připojena na vnější část rámu, což zjednodušuje jejich přístupnost během sestavování a testování sondy ještě před jejím startem. Celková hmotnost sondy na startu činí 489,5 kg, z čehož 380 kg připadá na samotnou sondu, 28 kg na pohonné látky (hydrazin) a 81,5 kg na xenon. Celkovou konfiguraci sondy ukazuje předchozí obrázek.
Zpět na počátek

Nové technologie
Jak již bylo řečeno, sonda DS1 slouží ke otestování nových technologií. Celkem jich je 12 a jsou to tyto následující:

Zpět na počátek

Průběh mise
Dráha sondy DS1
13.05 Kb
550 x 489
Start sondy DS1 je plánován na 25. října letošního roku. Okamžik startu je ovšem závislý hlavně na povětrnostních podmínkách v místě startu. Startovací okno trvá do 10. listopadu. Start se uskuteční pomocí rakety Delta II vyrobené společností Boeing. Prvním cílem sondy bude blízkozemní planetky s označením 1992 KD. Planetka má průměr 2-5 km. Sonda by měla kolem ní prolétnout 28. července příštího roku ve vzdálenosti pouhých 10 km. Je ovšem možné, že autonomní palubní systém rozhodne o ještě bližším průletu. Během tohoto přiblížení pořídí sonda snímky povrchu planetky, provede měření základních fyzikální vlastností jako je mineralogické složení, tvar, rozměr, jasnost a povrchové útvary a bude také hledat změny slunečního větru způsobené jeho interakcí s planetkou za účelem zjištění, zda má planetka vlastní magnetické pole. Hlavní část mise bude ukončena 18. září 1999. V případě příznivého stavu sondy bude její mise pokračovat a sonda se přiblíží k jedné nebo dvěma kometám. V úvahu přicházejí komety Wilson-Harrington a Borrelly.

Zpět na počátek

Zdroje informací

Zpět na počátek


Pavel -NewI'm- Koten
15. října 1998
Počet návštěv -

Zpět na ASTRO