Návrat do rubriky Occamova břitva

 

 

 

PSYCHOLOGIE NEVĚDOMÍ
A KVANTOVÉ ASPEKTY MOZKOVÉ AKTIVITY

Petr Bob

Úvod editora:

Máme před sebou velmi zajímavý interdisciplinární materiál, který obsahuje důkladnou kvalitativní analýzu oblasti, jež je průsečíkem kvantové teorie, teorie hmoty, času a prostoru, biofyziky, medicíny, jungovské psychoanalýzy a filosofie vědy. Autor si vytkl několik cílů najednou: hlavním je vytyčení a prozkoumání hypotézy, že existují souvislosti mezi archetypy kolektivního nevědomí, psychickými komplexy a kvantovými stavy v mozku. Tyto myšlenky patrně vznikly během korespondence fyzika W. Pauliho a psychiatra C. G. Junga v 50. létech. Na jejich podporu autor používá mj. závěrů fyzika Rogera Penrose(-ho), který již dlouho pracuje na koncepci, že duševní činnost mozku nemůže být vysvětlena nekvantovými, klasickými fyzikálními zákony, nýbrž že tato činnost je dalším výrazným kvantovým makroskopickým jevem, tedy fyzikálním jevem, jehož kvantové vlastnosti nemizí (jako obvykle) s přechodem od mikroskopických k makroskopickým rozměrům, tj. od světa mikročástic ke světu, který my přímo pozorujeme.

(Zde je diskusní stránka, kde pod číslem 27 najdete důležitý příspěvek R. Penrose a S. Hameroffa "Orchestrated objective reduction on the Web".

Zde důležitá WWW stránka s linky na řadu prací S. Hameroffa a R. Penrose )

Hypotézu korelací mezi kvantovými stavy v mozku a měřitelnými elektrofyziologickými vlastnostmi neuronů navrhuje autor ověřit např. pomocí EEG, konkrétně u epileptických stavů.

Kromě této základní myšlenky autor zkoumá, jaké důsledky by měl případný projev nelokality některých kvantových zákonitostí a jak by tato nelokalita mohla případně souviset s jungovskou synchronicitou a jinými (i hypotetickými) vlastnostmi psychiky. Tuto část já osobně považuji za přirozeně poněkud spekulativní a kontroverzní, neboť zde se pohybujeme už v oblasti "bílých míst" a na samých hranicích základů současné vědy, kde absolutně nemáme dostatek spolehlivého pozorovacího materiálu či metodiky. Vezměme však tyto spekulace a otázky jako prostředek možné prvotní orientace v neznámém terénu a jako zahájení potřebné a důkladné diskuse, kterou si tyto problémy (i když se možná nezdají být otázkou dne) zasluhují.

ZDE POKRAČUJTE V NAČTENÍ SAMOTNÉHO DOKUMENTU v různých jazycích a formátech:

CONTINUE TO THE MAIN DOCUMENT in various languages and formats:

Tento článek z časových důvodů neprošel zatím recenzním řízením, obvyklým v odborných časopisech. Uvítáme proto jakékoliv kvalifikované reakce a oponentury odborníků z oblasti kvantové teorie, základů fyziky, biofyziky, medicíny apod..

PAVEL VACHTL

PSYCHOLOGY OF THE UNCONSCIOUS AND
QUANTUM ASPECTS OF BRAIN ACTIVITY

Petr Bob

Návrat do rubriky Occamova břitva                              UNIVERSUM - antikvariát