Návrat do rubriky Occamova břitvaSKANDÁL: REDAKCE VTM PODLEHLA ŠARLATÁNŮM

   Každý ví, kolika pavědeckým blbostem je vystaven "průměrný" český čtenář běžných "průměrných" periodik. Nakonec nemůžeme čekat nějaké zvláštní výkony od redaktorů např. Vlasty, Květů apod., protože ani rámcový přehled o vědeckých poznatcích není v těchto plátcích pochopitelně po nikom vyžadován.

Chce-li se člověk odreagovat, může "s důvěrou" sáhnout po "osvědčené" a úmyslně koncentrované stupiditě v podobě patafyzického plátku "Hrom" ( či "Žralok", pokud to ještě existuje), nic proti tomu, smích je zdravý :-).

Nicméně sranda končí, pokud tato ledabylá "patafyzika" najde své útočiště v časopise, jehož tradicí byla většinou spolehlivost a serióznost podávaných informací. Mám na mysli konkrétně časopis VTM č. 8/1998 ("Věda, technika a my", dříve "Věda a technika mládeži"). Přestože v 70. a 80. letech se v něm občas psalo i o mentionech, virgulích a telepatii, vždy to bylo víceméně snesitelné, protože spekulace měla zpravidla tvář sci-fi, nikoliv reklamního letáku jako teď:

Základní jistota důvěryhodnosti VTM je nyní krajně otřesena sérií článků o tzv."Magnetokinezi a vysoušení zdiva" (č.4 a 8 t.r.). Zde je prezentována jakási firma "Aquapol", která údajně využívá "tajemné kosmické gravomagnetické energie" k tak překvapivě prozaickým, nicméně pro občany zaplavených oblastí naší země životně důležitým účelům, jako je vysoušení zdiva jejich příbytků. Již slovník článku je naprosto symptomaticky nesmyslný a sám o sobě ukazuje na totální podvodnost této akce.

Srovnejte si, prosím, článek, který přinášíme jakožto 2 naskenované obrázky v 5 různých formátech dole, s loňskou mystifikací AmberZinu o firmě ETHER, např. se slovníkem parodického rozhovoru s šíleným doktorem Laptěvem. Zvláštní; parodie předběhla svoji předlohu.

Šarlatáni z "Aquapolu" získali neobyčejně cenný skalp, když pronikli do tak prestižního vědecko-populárního časopisu, jakým je VTM. Neumím si to doposud vysvětlit: buď jsou redaktoři VTM natolik bezelstni a naivní (a nevědomí!), že netuší, čemu udělali reklamu nebo to vědí a jedná se o jakousi formu skrytého sponzoringu, korupce uvnitř VTM. Nechť si každý sám rozváží, co je "lepší".

Proto se ptám (a mám dojem, že situace je velmi vážná) :

- KTERÝ ČASOPIS BUDE DALŠÍ ? - NECHÁ SI ČESKÁ VĚDA I TOTO LÍBIT? - ZACHVÁTÍ VIRUS PAVĚDY I ZBYTEK POPULÁRNĚVĚDECKÝCH ČASOPISŮ? - SKONČÍ NAŠE VĚDA V UNDERGROUNDU?

A - BUDEME SI MÍSTO "HROMU" KUPOVAT PRO SRANDU VTM :-)) ??

Velmi děkujeme panu Lubomírovi Břečkovi za upozornění a zaslání původních scanů ve formátu PNG.

****ZDE JSOU KE STAŽENÍ OBĚ STRÁNKY VE FORMÁTECH PNG (originál), GIF, JPG, PCX a TIFF****

  formát PNG GIF (kvalitní) JPG (kvalitní) PCX (horší) TIFF (horší)
STRÁNKA 1 Mk1.png(227kB) Mk1.gif(205kB) Mk1.jpg(259kB) Mk1.pcx(105kB) Mk1.tif(77kB)
STRÁNKA 2 Mk2.png(250kB) Mk2.gif(218kB) Mk2.jpg(208kB) Mk2.pcx(99kB) Mk2.tif(79kB)

Na prohlížení obrázků mnoha formátů doporučuji např. rychlý program ACDSee

Ke stahování s navázáním uprostřed přerušeného souboru je výborný GETRIGHT

PAVEL VACHTL

Návrat do rubriky Occamova břitva                              UNIVERSUM - antikvariát