| Předchozí stránka | Obsah |

Znaky

Až na výjimky jsou řídící znaky 'CR' a 'LF' (tedy ukončení řádků v běžných textových formátech) v souborech HTML ignorovány a nahrazeny mezerou.

Uvnitř tagů není brán ohled na velká a malá písmena. Např. tagy <ceNteR> a <CenTer> jsou interpretovány shodně.

Znakové substituce

Protože jsou některé znaky běžně používané v textech syntakticky významné (řídící znaky HTML), je třeba je nahrazovat pomocí tzv. znakových substitucí:
  Znak   Substituce  Mnemotechnika
  -------------------------------------
  &     &amp;     Ampersand
  "     &quot;    Quotation 
  >     &gt;     Greather than
  <     &lt;     Less than
Např. zdrojový text:
     Firma &quot;Novák &amp; syn&quot; 
bude zobrazen jako:
     Firma "Novák & syn" 
Pozn.:
Znakové substituce za nejsou za všech okolností podmínkou - správně navržený prohlížeč se dokáže se znaky typu '&' vyrovnat bez potíží. Někdy ale není vyhnutí - jak byste např. napsali "2<3" ? Bez mezery mezi znaky '<' a '3' prosím. :-)


| Předchozí stránka | Obsah |