| Předchozí stránka | Následující stránka | Obsah |

Linky

Linky jsou tagy, odkazující na jiné dokumenty. Jsou zobrazovány odlišnou barvou fontu, představují "aktivní" části textu. Pokud uživatel poklepe na aktivní text (hypertext) uvniř tagů <A> a </A> (hypertext Anchor) zobrazovač si vyžádá příslušnou stránku.

Syntaxe

<A HREF=url_adresa > Aktivní text </A>
Atribut HREF (Hypertext REFerence) specifikuje

Příklad

Příkladem hypertextu je "menu" na začátku a konci této stránky, jehož zdrojový text vypadá takto:
  | <A HREF=pics.htm>Předchozí stránka</A>
  | <A HREF=chars.htm>Následující stránka</A>
  | <A HREF=html.htm>Obsah</A> |

Adresace částí dokumentů

Pokud chceme uživatelům usnadnit orientaci v příliš dlouhém dokumentu (stránce), můžeme adresovat zvlášť jednotlivé části stránky.
Část dokumentu je adresována pomocí tagu <A HREF=#identifikace >Aktivní text</A>
Cil tohoto linku musí být na této stránce označen tagem <A NAME=identifikace>.

Identifikace části dokumentu může být přidána k URL (Unified Resource Locator) adrese dokumentu. Adresa HREF="http://www.company.com/main/overview.htm#conclusion" by tedy odkazovala na pasáž označenou <A NAME=conclusion> dokumentu overview.htm v adresáři main na serveru www.company.com.

Vytváření odkazů pomocí obrázku

Velice populární možností pro adresování, která se při vytváření HTML dokumentů používá, je místo aktivního (podtrženého) textu použití obrázku. Odkaz pak může být buď standardního typu (na HTML dokument nebo jeho část), nebo přímo na nějaký typ binárního souboru (nejčastěji obrázek, jako je to např. v naší galerii).

Výsledný tag potom vypadá takto:
<A HREF=URL adresa><IMG SRC="picture.ext" ALIGN=center>Aktivní text</A>

Výsledkem bude obrázek "picture.ext" s aktivním textem vpravo, umístěným centrovaně (ALIGN=center) ve svislém směru. Oboje bude odkazovat na danou URL adresu.

Této možnosti se využívá především tehdy, pokud by naše stránka měla obsahovat větší možství obrázků, které by příliš zpomalovaly načítání dokumentu. Pak je vhodné si od každého z nich vytvořit zmenšenou verzi (náhled), který bude fungovat jako odkaz na samotný obrázek.

Takže například chceme ve svojí stránce zpřístupnit obrázek sličné děvy MonaLisa.JPG, 640x480x256c, který má ale bohužel velikost 50kB. Proto od něj nejprve vyrobíme náhled, obrázek MonaLisa.GIF o velikosti 128x96x256c, 7kB. (Je vhodné tento náhled vytvořit ve formátu "interlaced GIF". Tim se zajistí jeho zobrazování ve formě postupného "zjemňování"). Po klepnutí na tento náhled nebo aktivní text se nám pak zobrazí vlastní obrázek.

A toho je možno dosíci pomocí jediného tagu:
<A HREF=MonaLisa.JPG><IMG SRC="MonaLisa.GIF" ALIGN=center> Sličná slečna</A>

Sličná slečna;


| Předchozí stránka | Následující stránka | Obsah |