| Předchozí stránka | Následující stránka | Obsah |

Strukturování dokumentu

Mimo použití nadpisů je samozřejmě v HTML dokumentu možné používat další tagy pro úpravu základní struktury a uspořádání textu.

Tvrdý konec řádku

<BR> - Line Break

Tag <BR> slouží pro ukončení zobrazování textu na řádku. Veškerý následující text bude poté začínat na novém řádku.

Tvrdý konec odstavce

<P> - Paragraph Break

Tag <P> slouží pro ukončení odstavce. Za tímto tagem bude vložen prázdný řádek a teprve poté následuje zbývající část textu. Zjednodušeně: <P> = <BR><BR>

Příklad:

  Báseň<P> Skákal pes<BR> přes oves,<BR>
  přes zelenou louku.<P> Šel za ním ....
se zobrazí jako:

  Báseň

  Skákal pes
  přes oves,
  přes zelenou louku.

  Šel za ním ....
Pozn.:
* Je nutné pamatovat na to, že tyto dva tagy jsou jediná možnost, jak oddělovat normální text v HTML dokumentech. Pouhé ukončení odstavce běžně používané v textových formátech (znaky CR,LF - stisk klávesy ENTER) se po vykreslení HTML projeví pouze jako vložení mezery.


V předcházejícím textu bylo popsáno, jak se tag <P> používá v praxi nejčastěji. Ve skutečnosti je to ale dvojice tagů <P>...</P>, která by měla každý separátní odstavec ohraničovat. Z předcházejícího příkladu je ale vidět, že u současné generace browserů už pro oddělení odstavce stačí použít samotný tag <P>.

Specifikace rozšíření HTML+ jazyka ale umožňuje tag <P> doplnit o nepovinný atribut align=left|center|right, který, jak je vidět na následujících příkladech, umožňuje u odstavce nastavit jeho odsazování. Standardně (bez použití tohoto atributu) je nastavena hodnota left.

Příklad:

Text:
<P align=něco>12:06:26.<BR>
Caseův virus prohlodal okno v ledu povelů knihovny. Case se jím protáhl a spatřil nekonečný modrý prostor vyplněný
barevně označenými koulemi zavěšenými na husté síti bleděmodrého neonu. V bezprostorové matrix vnitřek daného
datového konstruktu disponoval neomezeným subjektivním rozměrem; kdyby Case pronikl svým Sendaiem do dětské
kalkulačky, představily by se mu neohraničené zálivy nicoty zavěšené na několika základních povelech. Case
rozjel sekvenci, kterou Finn koupil od jednoho středně postaveného hlavouna s vážnými drogovými problémy.
Klouzal koulemi jako po neviditelných kolejích.<BR>Tady. To je ona.<BR>...</P>
se zobrazí jako:

align=left:

12:06:26.
Caseův virus prohlodal okno v ledu povelů knihovny. Case se jím protáhl a spatřil nekonečný modrý prostor vyplněný barevně označenými koulemi zavěšenými na husté síti bleděmodrého neonu. V bezprostorové matrix vnitřek daného datového konstruktu disponoval neomezeným subjektivním rozměrem; kdyby Case pronikl svým Sendaiem do dětské kalkulačky, představily by se mu neohraničené zálivy nicoty zavěšené na několika základních povelech. Case rozjel sekvenci, kterou Finn koupil od jednoho středně postaveného hlavouna s vážnými drogovými problémy. Klouzal koulemi jako po neviditelných kolejích.
Tady. To je ona.
...

align=center:

12:06:26.
Caseův virus prohlodal okno v ledu povelů knihovny. Case se jím protáhl a spatřil nekonečný modrý prostor vyplněný barevně označenými koulemi zavěšenými na husté síti bleděmodrého neonu. V bezprostorové matrix vnitřek daného datového konstruktu disponoval neomezeným subjektivním rozměrem; kdyby Case pronikl svým Sendaiem do dětské kalkulačky, představily by se mu neohraničené zálivy nicoty zavěšené na několika základních povelech. Case rozjel sekvenci, kterou Finn koupil od jednoho středně postaveného hlavouna s vážnými drogovými problémy. Klouzal koulemi jako po neviditelných kolejích.
Tady. To je ona.
...

align=right:

12:06:26.
Caseův virus prohlodal okno v ledu povelů knihovny. Case se jím protáhl a spatřil nekonečný modrý prostor vyplněný barevně označenými koulemi zavěšenými na husté síti bleděmodrého neonu. V bezprostorové matrix vnitřek daného datového konstruktu disponoval neomezeným subjektivním rozměrem; kdyby Case pronikl svým Sendaiem do dětské kalkulačky, představily by se mu neohraničené zálivy nicoty zavěšené na několika základních povelech. Case rozjel sekvenci, kterou Finn koupil od jednoho středně postaveného hlavouna s vážnými drogovými problémy. Klouzal koulemi jako po neviditelných kolejích.
Tady. To je ona.
...

Vodorovná čára

<HR> - Horizontal Ruler

Vloží vodorovnou čáru na místo tagu. Text před a za tímto tagem je oddělen prázdným řádkem.

Nepovinný atribut width=hodnota% umožňuje zkrátit délku čáry na hodnota procent. Podobně atribut size=číslo umožňuje změnit tlouštku čáry. Dalším nepovinným atributem je align=left|center|right, který vám tuto čáru umožní zarovnat s okraji okna, případně vycentrovat. Přednastavená hodnota je align=center. Poslední nepovinný atribut noshade zobrazí čáru bez stínování.

Příklad:

Textík následovaný tagem <HR>
, následovaný dalším, také zcela jistě zajímavým textíkem, odděleným tagem <HR width=50% align=right size=6 noshade>
- tedy kratší a silnější nestínovanou čarou od zbývajícího textu.

Centrování částí dokumentu

<CENTER>...</CENTER>

Tato dvojice tagů zajistí vycentrování veškerého textu umístěného uvnitř.

Příklad:

Tady začneme... <CENTER>
Tento text včetně
odsazení a

hlavičky 3. úrovně

je vycentrovaný.
</CENTER> A tento už ne.

Formátovaný text

Velice často se vám může stát, že budete psát text, zkládající se z velmi krátkých řádků. Je poměrně velmi únavné každý řádek ukončovat tagem <BR>. Stejně tak je nekdy vhodné mít možnost umístit na stránku text, který nebude začínat od levého okraje, ale tam, kde vy chcete. Zkrátka mít možnost napsat text, který bude vypadat tak, jak jej vy napíšete bez ohledu na změny rozměru okna browseru. To vám umožní následující dvojice tagů:

<PRE>...</PRE>

Veškerý text umístěný uvnitř se bude brát jako předformátovaný, tzn. objeví se v okně browseru ve stejné podobě v jaké jej zapíšete přímo ve formátu HTML. Zároveň browser automaticky provede změnu fontu použitého pro zobrazování textu z proporcionálního na neproporcionální.

Uvnitř předformátovaného textu se řídící znaky (klávesa ENTER) chovají, jak je obvyklé, tag <P> je chápán pouze jako skok na novou řádku. Nesmí se používat tagu pro formátování odstavců (nadpisy apod.) a je doporučováno nepoužívat znak tabulátor.

Příklad:

Tento text je psán jako standardní. Mezery, které byly vloženy na začátek odstavce a mezi tato slova jsou ignorovány. Je vidět, že při změně rozměru okna se mění jeho zarovnávání. Pokud ale někam umístíme tag <PRE>
Tak následující text vypadá přesně tak, jak jej napíši.
 Tady jsou dvě mezery
  Tady  tři.
A tady na začátku ani jedna.
</PRE> a tady už jsem tag ukončil a dál je to zase úplně normální text...
| Předchozí stránka | Následující stránka | Obsah |