| Předchozí stránka | Následující stránka | Obsah |

Změny písma

Následující skupina tagů vám ve vašich dokumentech umožní měnit typ písma použitého pro základní text.

Tučné písmo

<B>...</B> - Bold

Text uzavřený mezi tagem <B> a ukončovacím tagem </B> se zobrazí tučně.

Kurzíva

<I>...</I> - Italic

Text uzavřený mezi tagem <I> a ukončovacím tagem </I> se zobrazí kurzívou.

Neproporcionální font

<TT>...</TT> - TeleType

Text uzavřený mezi tagem <TT> a ukončovacím tagem </TT> se zobrazí neproporcionálním fontem nastaveným v prohlížeči (nejčastěji font Courier).

Změna velikosti

<FONT SIZE=hodnota>.../<FONT>

Text uzavřený mezi tagy <FONT SIZE=hodnota> a </FONT> se zobrazí proporčně zvětšený/zmenšený. Parametr hodnota může být v rozsahu 1-7. Standardní velikosti odpovídá FONT SIZE=3.

Příklad:

Následující sada tagů:
Základní text a
<FONT size=1>z<FONT size=2>m<FONT size=3>ě<FONT size=4>n<FONT size=5>ě<FONT size=6>n<FONT size=7>á
</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> velikost.
se tedy zobrazí takto:

Základní text a změněná velikost.

Pozn:
* Pokud budete provádět vícenásobné změny velikosti písma (jako ve výše uvedeném příkladu), je nutné, aby počet zakončovacích tagů byl roven počtu tagů počátečních. Toto doporučení ovšem platí pro jakékoliv tagy vystupující v párech. Jakmile začnete vytvářet svou první stránku, velice brzy se seznámíte s tímto tzv. zlatým pravidlem parity :-)


| Předchozí stránka | Následující stránka | Obsah |