| Předchozí stránka | Následující stránka | Obsah |

Seznamy

Nečíslovaný Seznam

Syntaxe

<UL TYPE=bullet>
 <LI> První položka
 <LI> Druhá položka
 ...
 <LI> Poslední položka
</UL>
Jako seznam je chápán veškerý text, vyskytující se mezi tagy <UL> a </UL> (Unordered List). Jednotlivé položky seznamu jsou odděleny tagem <LI> (List Item)

Nepovinný atribut TYPE určuje, jaký znak bude předesílat položky seznamu. Povolené hodnoty jsou disc, circle a square.
Defaultní hodnota je disc.

Příklady


Seznam
  <UL TYPE=disc> <LI> První položka <LI> Druhá položka </UL>
bude zobrazen jako
Seznam
  <UL TYPE=circle> <LI> První položka <LI> Druhá položka </UL>
bude zobrazen jako
Seznam
  <UL TYPE=square> <LI> První položka <LI> Druhá položka </UL>
bude zobrazen jako

Řazený Seznam

Syntaxe

<OL TYPE=bullet>
 <LI> První položka
 <LI> Druhá položka
 ...
 <LI> Poslední položka
</OL>
Číslovaný seznam používá tagy <OL> a </OL> (Ordered List) a tagy <LI> pro oddělení položek. Nepovinný atribut TYPE i zde rozhoduje o charakteru oddělovače položek. Povolené hodnoty jsou:

Příklady


Seznam
  <OL TYPE=1> <LI> První položka <LI> Druhá položka </OL>
bude zobrazen jako
 1. První položka
 2. Druhá položka

Seznam
  <OL TYPE=A> <LI> První položka <LI> Druhá položka </OL>
bude zobrazen jako
 1. První položka
 2. Druhá položka

Seznam
  <OL TYPE=a> <LI> První položka <LI> Druhá položka </OL>
bude zobrazen jako
 1. První položka
 2. Druhá položka

Seznam
  <OL TYPE=I> <LI> První položka <LI> Druhá položka </OL>
bude zobrazen jako
 1. První položka
 2. Druhá položka

Seznam
  <OL TYPE=i> <LI> První položka <LI> Druhá položka </OL>
bude zobrazen jako
 1. První položka
 2. Druhá položka

Pozn.:
* Seznamy je možné do sebe vnořovat, např:


| Předchozí stránka | Následující stránka | Obsah |